TERMO PLUS s.r.o.
 • Facebook
 • slovak
 • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Zámková dlažba

Dlažba pre rodinné domy

Naturana flair
Naturana flair
Aqua flair
Aqua flair
TerrTurana
TerrTurana
TerrIntak
TerrIntak
Cassetta
Cassetta
City
City
City flair
City flair
Cassetta Antik
Cassetta Antik
Cassetta flair
Cassetta flair
Pavado
Pavado
TerrAntik
TerrAntik
Poligono
Poligono
Graniko
Graniko
Granum
Granum
Klasiko flair
Klasiko flair
Cavarino
Cavarino
Calimera
Calimera
Idania flair
Idania flair
Romantiko
Romantiko
Dekor
Dekor
Seka
Seka
EX-EK
EX-EK
X4
X4

Dlažba pre námestia

Altiko
Altiko
Korzo
Korzo
Forum
Forum
Dlažba pre nevidiacich
Dlažba pre nevidiacich

Ekonomická dlažba

Klasiko
Klasiko
Klasiko bezšpárové
Klasiko bezšpárové
Haka
Haka
Haka bezšpárová
Haka bezšpárová
Univerzál
Univerzál
Vulkano
Vulkano
Uni-ek
Uni-ek
Prídlažba
Prídlažba

Ekologická dlažba

Vega U
Vega U
Eko-uno
Eko-uno
Siko
Siko

Využitie a výhody dlažby

Zámková dlažba, často laicky nazývaná "zámocká dlažba" má široké uplatnenie v krajinnej a záhradnej architektúre pri spevnení plochy. Betónové dlaždice sa najčastejšie používajú ako dlažba na chodníky, vonkajšia dlažba na schody, dlažba na terasu a do záhrady. Rovnako atraktívne sú aj exteriérové dlažby pre mestské centrá.

 • tvarová rôznorodosť a farebná pestrosť umožňujúca tie najvariabilnejšie kombinácie skladať rôzne obrazce a vzory.
 • exteriérová zámková dlažba je odolná voči každému počasiu - mrazuvzdorná dlažba odolná voči poveternostným vplyvom.
 • zámková dlažba si vyžaduje minimálnu údržbu, je odolná proti pôsobeniu chemikálií a opotrebovaniu oderom.
 • betónová dlažba znesie vysoké zaťaženie a umožňuje následnú funkčnosť po pokládke dlažby. Dôležitá je kvalita a spôsob pokládky dlažby a kladenie dlažby do "lôžka".
 • možnosť rozobratia zámkovej dlažby, dlažobné kocky ľahko vrátite do pôvodného stavu v prípade stavebných zmien alebo rozkopávok rôznymi správcami inžinierskych či optických sietí.
 • zvýšená ochrana životného prostredia už pri samotnej výrobe zámkovej dlažby. Ekologická dlažba, tzv. zatrávňovačky sú riešením pre ekologické spevnenie plochy.
 • všetky dlažby flair sú s impregnovaným povrchom

Dôležitou súčasťou každej betónovej dlažby je správne pripravená podkladová vrstva a správna pokládka zámkovej dlažby vôbec.

Nekonečné formy a rôznorodosť dlažby

Mrazuvzdorná dlažba do exteriéru v okolí rodinných domov, dlažba do záhrady, aj veľkoplošná dlažba pre námestia a verejné priestranstvá. Podľa konkrétneho využitia, tvaru či opracovaného povrchu dlažby možno zámkové (zámocké) dlažby pre exteriér rozdeliť na základné kategórie:

 • systémové dlažby, alebo tzv. veľkoplošné dlažby pre námestia
 • dlažba do záhrady a okolie domov - exteriérové dlažby (vonkajšie)
 • zatrávňovacia dlažba alebo tkz. "vegetačná dlažba"
 • dlažby pre nevidiacich
 • historická dlažba (ako staré dlažobné kocky)

Systémová dlažba

alebo tzv. "veľkoplošná dlažba" sa vďaka svojím vlastnostiam a jednoduchej elegancie tvarov využíva hlavne na dláždenie veľkých plôch. Plošná dlažba sa používa pre vybudovanie námestí, peších a obytných zón, chodníkov a nemotoristických komunikácií, nástupíšť, terás, parkových úprav a podobne. Plošná dlažba však vynikne rovnako aj na terase rodinného domu. Výhodou sú jej veľké rozmery, ale aj možnosť kombinácie - betónové dlaždice rôznych tvarov a povrchov. Veľkú variabilitu ponúka plošná dlažba Forum a Korzo.

Dlažba do záhrady

alebo pre rodinné domy je špecifická svojou tvarovou rôznorodosťou e neobyčajným dizajnom dlaždíc. Dlažba do záhrady či okolia domu sa vždy prispôsobuje celkovej harmónií a atmosférie okolia domu a mala by byť v súlade s architektúrou domu.

Ekologická dlažba

Sortiment dopĺňajú ekologické druhy zámkových dlažieb, ktoré zaručujú odtok povrchovej vody do podložia a to špeciálnym tvarom dlaždíc, ktoré vytvárajú pri ukladaní priesakové otvory. Plocha bez zbytočnej vody, ktorá je odvádzaná do kanálikov, vďaka patentovaným distančným výstupkom. Pri dažďoch sa netvoria kaluže, pretože otvory odvádzajú vodu do kanálikov, ktoré ju postupne prepúšťajú do podkladovej vrstvy.

Zatrávňovacia dlažba - zatrávňovačky

Špeciálnu kategóriu zámkovej dlažby tvorí dlažba pre trávnaté plochy - zatrávňovače alebo tkz. "vegetačné dlaždice" kde je dôležité vytvoriť pochôdznu i pojazdnú časť. Zatrávňovač je vhodný hlavne pre ľudí, ktorí sa nechcú vzdať zelene spred domov a preto často využívaju zatrávňovače ako účelovú a zároveň ekologickú dlažbu pre zachovanie zelene v okolí domu. Vegetačné dlaždice možno použiť aj na spevnenie svahu a brehov.

Zámková dlažba pre nevidiacich

ktorá upozorňuje nevidiacich na prípradnú prekážku na chodníkoch, prechodoch, vstupoch MHD, na perónoch atď. Obe dokážu viditeľne označiť a zvýrazniť plochy a svojim vzhľadom pôsobí príjemne.

Historická dlažba a dlažobné kocky

sú špecifickým typom dlažby hodiacej sa hlavne do historických centier, námestí, kláštorov alebo historicky chránených pamiatok. Ide o špeciálny druh dlažby opracovanej v štýle prírodného kameňa, aby pôsobila čo najprirodzenejšie s okolím.

Vymývaná dlažba

je dlažba tvorená zmesou drobných oblých kamienkov, na pohľad hladkých. Pôsobí príjemne, je bezpečná aj za mokra. Je ľahko udržiavateľná a čistiteľná. Terasová dlažba z vymývaného betónu sa hodí najmä ku bazénom, či ako záhradný chodník. V časti záhradné terasové platne nájdete betónové schodiskové stupne vymývané, tvorené práve takouto štruktúrou. Sú výborným riešením pre záhradu na svahu, alebo pre exteriérové schody do domu, či záhrady.

Exteriérová dlažba

Mrazuvzdorná exteriérová dlažba z betónu je spojením estetiky, elegancie, ale hlavne účelovosti. Práve vďaka uvedeným vlastnostiam nachádzajú betónové dlažby široké uplatnenie pri krajinnej a záhradnej tvorbe.

Dlažba do exteriéru

Exteriérové dlažby sú ideálnym riešením pre všetky spevnené plochy – dvory a terasy rodinných domov, chodníky, parkovacie plochy a rovnako atraktívne aj pre mestské zóny.

Pri výbere dlažby do exteriéru treba zvážiť všetky možné alternatívy vonkajších podmienok, ako sú klimatické podmienky, terén pred dláždením, spádovanie podložia ale hlavne mechanicko - fyzikálne vlastnosti dlažby do exteriéru. Mechanicko - fyzikálnymi vlastnosťami sa rozumie odolnosť voči mrazu a rozmrazovacím látkam, čiže dlažba do exteriéru by mala byť mrazuvzdorná, pevnosť v priečnom ťahu a lomové zaťaženie.

Mrazuvzdorná betónová dlažba

Všetky tieto vlastnosti dokonale spĺňa dlažba vyrobená z betónu. Vonkajšia betónová dlažba sa vyrába prefabrikáciou z kvalitných betónových surovín. Betón má mnoho kvalít ako je odolnosť, pevnosť, stabilita a veľmi dobre vydrží v náročných podmienkach. Ak sú rozmery, tvar a plocha akákoľvek, je možné ju ľubovoľne skombinovať, čím sa dá dosiahnúť imitácia akákoľvek povrchu umelého či prírodného materiálu.

Betónová dlažba do exteriéru tak predurčuje svoje vlastnosti na dlhodobú životnosť v modernom svete zariaďovaní záhrad, okolia domov a pod.