TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Ekologická dlažba

Eko-uno

Dvojitý zrezaný štvorec EKO-UNO je ideálna mrazuvzdorná dlažba na miesta, kde okrem zaťaženia treba vytvoriť podmienky na prirodzený odvod povrchovej vody.

Eko dlažba vhodná pre malý spád

Špeciálny tvar dlaždíc vytvára pri ich ukladaní priesakové otvory, ktoré sú vyplnené štrkom. Dláždené plochy schopné dlhodobo prepúšťať vodu, vysoko zaťažiteľné, pochôdzne aj pojazdné.

Dlažba pre exteriér navyše umožňuje:

  • prepúšťať vodu
  • strojné kladenie
  • zaťažiteľnosť
  • pojazdná a pochôdzna
  • tvarovky majú na bočných stranách odvodňovacie štrbiny slúžiace na odvod povrchovej vody
  • mrazuvzdorná dlažba

Ekologické dlažby

vrátane dlažby EKO-UNO sú ideálne pre parkoviská a odstavné plochy pre nákladné aj osobné autá, príjazdové cesty, chodníky, nástupištia, priemyselné plochy supermarketov, garáže atď. Samotný tvar dlažby poskytuje výrazné architektonické pôsobenie a členenie plochy.

Technické informácie

dlažba Eko-uno

rozmer: 23 x 11,5 cm
výška: 8 cm
spotreba: 37,81 ks/m2
hmotnosť: 167 kg/m2

Výrobné rozmery dlažby:

Spôsob kladenia dlažby

Spôsob kladenia dlažby Eko-Uno

Začíname vždy v rohu s pravým uhlom, ak je to možné v najnižšom bode dláždenej plochy.

Dlažbu kladieme vždy od kraja v smere od hotovej plochy. Položená plocha je hneď pochôdzna.

Pri kladení pracujte vždy s viacerými paletami súčasne. Neukladajte viditeľne poškodené tvarovky.

Upozornenie:

Je potrebné dodržať pozdĺžny a priečny sklon dlažby! Výška musí byť taká, aby tvarovky po uloženíí boli o 1 cm vyššie ako požadovaná výška plochy (lôžko sa pri vibrovaní zníži o 1 cm).

Vrchná nosná vrstva

Súčiniteľ filtrácie materiálu nosnej vrstvy musí byť kf > 5,4 x 10-5m.s-1

Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň s pozdĺžnym sklonom min. 0,5% a priečnym sklonom min. 2 – 3% zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrkodrvy (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite.

Hrúbka je podľa miestnych podmienok a očakávaného zaťaženia. Potom zhotovte jemnú pláň zo štrkodrvy (zrnitosť 0/16 mm), ktorá musí byť veľmi dobre zhutnená aby sa zabránilo neskoršiemu prehýbaniu povrchu.

Výškový rozdiel je +- 1 cm, pri hrúbke cca 10 cm. Uvedená skladba (materiál, hrúbky vrstvy) sa môžu zmeniť v závislosti od požiadaviek projektu a miestnych podmienok.

Dlažbové lôžko

Súčiniteľ filtrácie materiálu dlažbového lôžka musí byť kf > 5,4 x 10-5m.s-1.

Na vytvorenú vrchnú nosnú vrstvu naneste kamenivo frakcie 4/8 mm (drvené alebo ťažené) v hrúbke 3 – 5 cm. Pripravené lôžko nezhutňujte a nešliapte po ňom.

Špárovanie

Špáry resp. vsakovacie drážky musia byť vyplnené špárovacím materiálom frakcie 2/5 mm. Používajte kamenivo bez jemných a prachových častíc.

Drenážne komôrky na spodnej strane budú pri tom čiastočne zaplnené, čo však nemá zžadny vplyv na vsakovaciu schopnosť dláždenej plochy.

Konečná úprava

Po zvibrovaní celú plochu znova zasypte špárovacím materiálom a plochu môžete hneď užívať. Ak je to možné špárovací materiál ponechajte na ploche 2 – 3 týždne a nakoniec ho ešte raz povmetajte do pár.

Vibrovanie

Celú plochu pozametajte tak, aby špárovací materiál vypĺňal špáry. Plochu zvibrujte vibračnou platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibrujte zásadne len suchú dlažbu so suchým špárovacím materiálom. Používajte vibračnú platňu s gumovou podložkou.

Čistenie a údržba dlažby

Povrch plochy čistite na sucho zametaním alebo striekaním vodou. Fľaky očistite špeciálnym prostriedkom (informujte sa v PREMAC). Plochu môžete v prípade potreby rozobrať a opäť uložiť tak, že to nebude poznať. Pokládka dlažby Eko - Uno

EU-p01 37,81 ks/m2 - normál

Na stiahnutie


Ekologická dlažba Eko-Uno
 Typový list výrobku

Realizácie

Eko-unoEko-unoEko-unoEko-uno

Ďalšie produkty:

Vega U
Vega U
Eko-uno
Eko-uno
Siko
Siko