TERMO PLUS s.r.o.
 • Facebook
 • slovak
 • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Ekologická dlažba

Vega U

Betónový zatrávňovač Vega-U unesie vaše auto. Vegetačné dlaždice ochránia trávnik a zefektívnia využitie vášho dvora a parkovacieho priestoru. Zatrávňovacia dlažba plochu nielen zatrávňuje, ale zároveň aj spevňuje.

Zatrávňovacia dlažba Vega-U je kombinovateľná so zámkovou dlažbou Univerzál a Uni-ek, ak je potrebné vytvoriť farebné značiace pásy.

Zatrávňovacia dlažba

Dláždené plochy so zvláštnymi požiadavkami na vzhľad a architektonické stvárnenie, predovšetkým tam, kde je potrebné opticky viditeľné označenie, oddelenie plôch.

Vegetačné dlaždice sa používajú tiež vtedy, ak je potrebné na trávnatej ploche vytvoriť dobre pochôdznu, resp. pojazdnú časť.

Zaťažiteľnosť eko dlažby

 • betónové zatrávňovače hrúbky 8 cm pre osobnú dopravu
 • tráva a autá spolu
 • ekonomické riešenie plochy
 • ekonomické strojné kladenie
 • odvedenie povrchovej vody
 • kombinovanie dlažby so vzorom UNI
 • zatrávňovacia eko dlažba je zaťažiteľná vozidlami do 3,5t

Technické informácie

Rozmery: 45 x 45 cm
Hrúbka dlažby: 8 cm
Hmotnosť: hrúbka dlažby 8 cm = cca 112 kg/m2
Ekologická plocha: ~40 %

Hrúbka dlažby 8 cm Normál 45 x 45 cm Polovička 22,5 x 45 cm
Hmotnosť kg/paleta 1160 1160
Spotreba ks/m2 4,94 9,88
Množstvo m2/paleta 10,13 10,13
sivá

zatrávňovacia dlažba Vega-U normál

zatrávňovacia dlažba Vega-U polovička

rrozmer: 45 x 45 cm
výška: 8 cm
spotreba: 4,94 ks/m2
rozmer: 22,5 x 45 cm
výška: 8 cm
spotreba: 9,88 ks/m2
hmotnosť: 112 kg/m2
farebnosť: sivá

Vegetačná dlažba Vega-U rozmery:

Zatrávňovač Vega-U polovička

Zatrávňovač Vega-U normál

Zatrávňovač Vega-U

Spôsob kladenia dlažby

Spôsob kladenia dlažby Vega-U

 • je principiálne rovnaký ako u bežnej zámkovej dlažby, odlišuje sa však v nižšie uvedených postupoch
 • vzory na ploche je možné vytvárať kombinovaním s dlažbou UNIVERZÁL a UNI – EK zatrávňovaním otvorov

Zatrávnenie špár

Zatrávňovač je potrebné po uložení vyplniť zmesou humusu a piesku. Zatrávnenie vykonajte následne po zaplnení špár. Použite krátke druhy trávy odolné voči vysychaniu. Na zatrávňovače o ploche 1m2 spotrebujete asi 15 - 20 g trávového semena.

Vypĺňanie otvoru zatrávňovačky

1. Vyplnenie zatrávňovačky so štrkom Komory vyplníme štrkom frakcie min. 2 – 5 mm. Spotreba: cca 33 l. / m2

2. Vyplnenie zatrávňovačky s humusom Komory vyplníme so zmesou piesku s humusom (pomer 1:4). Po sadnutí by mala zmes zmes piesku a humusu sadnúť o 1 – 2 cm.

Dôležité upozornenie!

Používať len suchú humusovú zmes. Spotreba: cca 33 l. / m2

Vibrovanie - dôležité upozornenie!

Žiadne plochy dláždené tvarovkami VEGA - U sa nesmú vibrovať.

Vegetačná dlažba a jej údržba

Vždy na jar je vhodné suchú trávu ošetriť príslušným prípravkom bežne používaným na trávnaté plochy. Dávkovanie podľa návodu výrobcu. V priebehu roka je vhodné porast ešte 1-2 krát postriekať a priebežne zavlažovať.

Každý zatrávňovač je možné bez problému, podľa potreby vybrať a vymeniť.

Konečná úprava dlažby

Vždy na jar je vhodné suchú trávu ošetriť príslušným prípravkom bežne používaným na trávnaté plochy. Dávkovanie podľa návodu výrobcu. V priebehu roka je vhodné porast ešte 1-2 krát postriekať a priebežne zavlažovať. Jednotlivé tvarovky je možné bez problému, podľa potreby vybrať a vymeniť.

Uloženie dlažby - zatrávňovač Vega - U a dlažba UNI-EK na parkovisku

Kombinácia zatrávňovačky a dlažba - príklad riešenia parkoviska

Na stiahnutieZatrávňovacia dlažba Vega-U
Typový list výrobku
Zatrávňovacia dlažba Vega-U
Spôsoby uloženia dlažby

Realizácie

Vega UVega UVega UVega U

Ďalšie produkty:

Vega U
Vega U
Eko-uno
Eko-uno
Siko
Siko