TERMO PLUS s.r.o.
 • Facebook
 • slovak
 • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Železničný a diaľničný systém

Nástupištné hrany
Nástupištné hrany
Rampové prefabrikáty
Rampové prefabrikáty
Káblové žľaby
Káblové žľaby
Faseton
Faseton
Junior
Junior
Krainer
Krainer
Tensar Wall
Tensar Wall
Priekopové tvárnice
Priekopové tvárnice

Železničný a diaľničný program predstavujú jeden zo základných prvkov infraštruktúry a tvoria ju špecializované betónové výrobky.

Uplatnenie pri budovaní stredoeurópskeho železničného a diaľničného koridoru majú:

 • nástupištné hrany
 • rampové prefabrikáty
 • káblové žľaby
 • protihlukové steny Faseton
 • protihlukové steny Tensar Wall
 • priekopové tvárnice Junior
 • priekopové tvárnice Krainer
 • svahové oporné systémy
 

Diaľničný program na Slovensku

Dopravné prepojenie Slovenska od západu na východ v súčasnosti zabezpečuje železnica, ktorá dokáže efektívne konkurovať cestnej doprave práve pri preprave na dlhšie vzdialenosti. Sčítania ukazujú, že vnútroštátna doprava výrazne prevyšuje tranzitnú, prioritou by teda malo byť prepojenie väčších sídiel a regiónov. Spoločnosť Premac má dlhoročné skúsenosti s výrobou prefabrikovaných prvkov pre pozemné komunikácie.