TERMO PLUS s.r.o.
 • Facebook
 • slovak
 • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Železničný a diaľničný systém

Krainer

Priestorová konštrukcia z prefabrikovaných železobetónových prvkov a zásypového materiálu pôsobí ako gravitačný oporný múr zaťažený aktívnym zemným tlakom.

Oporný svahový systém KRAINER® možno použiť aj ako protihlukový absorbčný systém, buď v kombinácii s opornou funkciou alebo ako samostatne stojaci protihlukový absorbčný val šírky 90 cm, 130 cm alebo 180 cm do výšky 3,5 m. Zvuková nepriezvučnosť a pohltivosť sú dané vysokou mernou hmotnosťou steny a malým podielom reflexných betónových častí (len 33%) na vzdušnej strane steny.

Základné vlastnosti protihlukovej steny

 • priestorová konštrukcia z prefabrikovaných železobetónových prvkov a zásypového materiálu
 • pôsobí ako gravitačný oporný múr zaťažený aktívnym zemným tlakom
 • krížový systém väzákov a behúňov
 • sklon steny od 76° (4:1) do 90°
 • výška steny do 9 m, pri použití zemných kotiev do 12 m (podľa statického posúdenia)
 • betón B35 odolný voči mrazu a rozmrazovacím látkam, krytie výstuže betónom 3 cm
 • dobrá absorbčná schopnosť - v dôsledku malého pomeru reflexných betónových plôch (33%)
 • rozmer rastra steny 125 x 35 cm
 • hmotnosť najťažšieho dielca 180 kg
 • plošná hmotnosť steny od 380 do 1340 kg/m2

Použtie steny Krainer

 • oporný svahový systém do 9 metrov
 • protihluková absorbčná stena
 • voľne stojaci protihlukový absorbčný val /stena/
 • vysokoúčinná protierozívna ochrana svahov

Výhody použitia

 • jednoduchá a rýchla stavba stien /suchý proces na stavbe/
 • steny možno pôdorysne tvarovať do oblúkov podľa požiadaviek terénu /vysoká variabilita a flexibilita stien
 • oporná a protihluková funkcia steny pri jej vysokých estetických vlastnostiach a prínosu pre životné prostredie

Na stiahnutie


Protihluková oporná stena Krainer
 Typový list na stiahnutie

Realizácie

KrainerKrainerKrainerKrainerKrainer
Krainer

Ďalšie produkty:

Nástupištné hrany
Nástupištné hrany
Rampové prefabrikáty
Rampové prefabrikáty
Káblové žľaby
Káblové žľaby
Faseton
Faseton
Junior
Junior
Krainer
Krainer
Tensar Wall
Tensar Wall
Priekopové tvárnice
Priekopové tvárnice