TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Železničný a diaľničný systém

Priekopové tvárnice

Efektívne líniové odvodnenie pre výstavbu priekop a odvodňovacích korýt, pre odvod povrchových vôd pri železničných tratiach, cestách, diaľniciach ako aj ostatných komunikáciách.

Betónové tvárnice sa ukladajú na rastlú zeminu, na štrkopieskový podsyp alebo na betónový podklad. Spojenie jednotlivých tvárnic sa vykoná dorazením nasucho, spoje sa všpárajú riedkou cementovou maltou. Bez úpravy rezaním je možné vytvárať oblúky pri otvorení špáry max. 10 mm. Pri požiadavke na menšie polomery je nutné tvárnice upraviť rezaním.

Vlastnosti priekopovej tvárnice:

  • povrch je hladký bez výlupkov
  • hrany sú ostré bez vypadávajúcich kameňov

Technické informácie

Priekopová tvárnica TMB 51-30

Priekopová tvárnica TMB 1-60

dĺžka: 1125 mm

šírka: 300 mm

výška: 350 mm

hmotnosť: 85 kg/ks

spotreba: 3,33 ks/bm

dĺžka: 620 mm

šírka: 300 mm

výška: 154,5 mm

hmotnosť: 34 kg/ks

spotreba: 3,33 ks/bm

Na stiahnutiePriekopová tvárnica TBM 51-30
(verzia pre tlač)
Priekopová tvárnica TBM 1-60
(verzia pre tlač)

Realizácie

Priekopové tvárnice

Ďalšie produkty:

Nástupištné hrany
Nástupištné hrany
Rampové prefabrikáty
Rampové prefabrikáty
Káblové žľaby
Káblové žľaby
Faseton
Faseton
Junior
Junior
Krainer
Krainer
Tensar Wall
Tensar Wall
Priekopové tvárnice
Priekopové tvárnice