TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Železničný a diaľničný systém

Nástupištné hrany

PRE 100, 110
PRE 155
PRE 160
PRE 200

Nástupiská predstavujú jeden zo základných prvkov železničnej infraštruktúry, nakoľko umožňujú cestujúcim nástup a výstup do vlakov.

Nástupištná hrana

je spojnica medzi statickou a dynamickou časťou dopravného systému, je teda významným faktorom pre hodnotenie kvality a bezpečnosti celého prepravného procesu. Na západ od našich hraníc je spojenie väzby nástupište a vlak riešená dôkladnejšie a dlhšie a preto tieto poznatky môžu byť príkladom pre slovenské železničné siete. Železničná stanica by mala byť miestom, v ktorom sa podarí spojiť čo najkomfortnejšie cestovanie. V prípade prevádzky vlakových súprav s dverami po oboch stranách, ako je u železníc zvykom, sa spravidla nástupištná hrana umiestňuje iba po jednej strane koľajiska.

Dvojité nástupisko, kde sú hrany nástupiska bo oboch stranách koľajníc sa užívajú výnimočne vo veľmi vyťažených staniciach. U vozidiel s dverami iba na jednej strane, napr. pri električkách sa musí nachádzať k ostrovnému nástupisku zľava, u koľajníc v obojsmernej prevádzke je potreba dvojitých nástupíšť. Pokiaľ nie sú k dispozícii žiadne prejazdné koľaje bez nástupíšť, nemali by byť hrany nástupišťa vyššie než 0,55 m z dôvodu jednoduchšej prepravy zásielok prekračujúce ložnú mieru.

Nástupištná konštrukcia PRE 100 a PRE 110

vyhovuje pre zaťaženie cestujúcimi a zaťaženie plošinovými batožinovými vozíkmi s normovým zaťažením na nápravu 23 kN a s radou batožinových vlečných vozíkov pre manipuláciu s batožinami a poštovými zásielkami. Tieto nástupištné hrany neumožňujú strojové čistenie koľajového lôžka bez odsunu koľajového roštu. Nástupištná konštrukcia typu PRE 110 s integrovaným absorbérom zabezpečuje pohltivosť hluku vznikajúceho pohybujúcimi sa vlakovými súpravami a obmedzuje jeho šírenie smerom na nástupište.

Vonkajší vzhľad nástupištnej hrany

môže byť priamy alebo rovinatý. Nástupištné hrany musia byť čisté, ostré bez naliatkov. Nerovnosť hrán nesmie prekročiť skladobný rozmer. Stykové, pozdĺžne a čelné plochy, detaily absorbéra zodpovedajú tvarom a rozmermi výrobnej dokumentácii. Všetky hrany musia byť skosené pod uhlom 45o. Hrany protišmykových ihlanov musia byť ostré, čisté a bez výlupkov, nesmú sa drobiť. Poškodenie pohľadových hrán a strán je neprípustné, obnaženie statickej výstuže je neprípustné.

Ďalšie produkty:

Nástupištné hrany
Nástupištné hrany
Rampové prefabrikáty
Rampové prefabrikáty
Káblové žľaby
Káblové žľaby
Faseton
Faseton
Junior
Junior
Krainer
Krainer
Tensar Wall
Tensar Wall
Priekopové tvárnice
Priekopové tvárnice