TERMO PLUS s.r.o.
 • Facebook
 • slovak
 • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Prvky hrubej stavby

Murovací materiál
Murovací materiál
PREDOS EN
PREDOS EN
PREMACO EN
PREMACO EN
Stropné nosníky
Stropné nosníky

Prvky hrubej stavby patria k ucelenému stavebnému systému, ktorý obsahuje murovací materiál a prvky na rôzne účely použitia.

Súčasťou kompletného stavebného systému Premac sú:

 • debniace betónové tvárnice
 • priečkové betónové tvárnice
 • bytbloky
 • stropný systém PREDOS EN
 
 • stropný systém PREMADOS EN
 • stropný systém PREMACO EN
 • dutinové filigranátové dosky
 • zvárané oceľové nosníky
     

Stropné dosky PREDOS®EN

sú tenké železobetónové prefabrikované dosky hrúbky 50 mm, ktoré sa vystužujú nosnou pozdĺžnou výstužou, priečnou výstužou a základnými priestorovými priehradovými nosníkmi.

Po uložení na definitívne miesto a dobetónovaní vytvoria spriahnutú stropnú konštrukciu.

Vzájomné spolupôsobenie obidvoch častí zabezpečuje výstuž priehradových priestorových nosníkov spolu so šmykovou únosnosťou betónu v styku prefabrikovanej časti s nadbetonávkou.

Intenzívny výskum pôsobenia spriahnutých železobetónových konštrukcií v ostatných desaťročiach umožňuje projektovať a budovať stropy hospodárnejšie, progresívnejšie a rýchlejšie. To však možno dosiahnuť len za predpokladu dodržania kvality výrobkov a znalostí princípov pôsobenia materiálov v nosnom systéme. Navrhovanie spriahnutých železobetónových konštrukcií je v súčastnosti podmienené efektívnym využitím výpočtovej techniky.

 

Stropný systém PREMACO®EN

Stropná konštrukcia PREMACO EN firmy PREMAC, spol. s r.o. je predstaviteľom v súčasnosti veľmi progresívnej technológie zhotovovania monolitických železobetónových stropných konštrukcií.

Spája v sebe viaceré prednosti: vysoká únosnosť, jednoduchá montáž bez použitia mechanizmov, rýchlosť a presnosť ukladania, kvalitný podklad pre nanášanie omietky ako aj ekologická nezávadnosť.

Stropný systém sa skladá z dvoch základných komponentov. Prvým sú trámy s priehradovým nosníkom a betónovým pásom, druhým sú betónové stropné vložky. Dobetónovaním vzniknutých rebier sa dosiahne dodatočné spriahnutie uvedených prvkov do monolitickej železobetónovej trámovej konštrukcie.

V snahe urýchliť a zjednodušiť projektovanie a stavebné práce vypracovali sme a predkladáme Vám Technickú príručku stropného systému z trámov a vložiek PREMACO EN.