TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Odvodňovacie žľaby

BIRCO PLUS
BIRCO PLUS
BIRCO LIGHT
BIRCO LIGHT
BIRCO SIR
BIRCO SIR
Hydroblok
Hydroblok

Odtokové betónové žľaby zabezpečujú hospodárne riešenie odvedenia dažďovej vody v okolí domov pre vjazd do garáže, budov, parkovísk, námestí, záhrad, letísk a podobne.

Odvodňovacie systémy BIRCO

Odvodňovacie žľaby sú plnohodnotným betónovým prvkom pri výstavbe infraštruktúry, vzhľadom na svoje špecifické vlastnosti čím je vysoká pevnosť a stabilita.

V našej ponuke nájdete univerzálne odvodňovacie žľaby, štandardné odtokové žľaby a žľaby pre najvyšiu dopravnú záťaž (napr. pre dráhy lietadiel).

I napriek svojej vysokej funkčnosti dokážu odvodňovacie žľaby zanechať vysoký estetický dojem. Doplnky odvodňovacích žľabov

žľabový kryt Elypsa liatinový kryt žľabu kryt z pozinkovaného plechu žľabový kryt Vlna

BIRCO odvodňovacie žľaby cena a výhody ich použitia

Odvodňovacie systémy žľabov BIRCO šetria na stavbe prácu, čas, materiál a energiu. Ich hlavnou výhodou sú nižšie náklady na zabudovanie, pričom sa nestráca možnosť vysokého prevádzkového zaťaženia žľabov.

Odvodňovacie žľaby BIRCO, to je stabilita a atraktívny vzhľad bez dodatočných nákladov

Pri zabudovaní odvodňovacích žľabov BIRCO nie je nutné použiť nákladné debnenie ani výstuž. U položených BIRCO žľabov nerušia vzhľad medzi krytom žľabua okolitým povrchom žiadne betónové pásy - povrch prilieha priamo k zárubnižľabu.

Nízke náklady na likvidáciu a recykláciu

Vzhľadom na to, že pri výrobe odvodňovacích žľabov BIRCO sa používa čistý betón, pri likvidácii vzniká neškodný stavebný odpad a tým sú recyklačné náklady v protiklade k ostatným materiálom veľmi nízke.

Odvodňovacie žľaby pre každú situáciu

  • BIRCO Plus presvedčia jednoduchou technológiou pokladania
  • BIRCO light výrazne uľahčujú náročné riešenia v architektúre a krajinnej výstavbe
  • BIRCO SIR ideálne pre oblasti s ťažkou prevádzkou
  • BIRCO eco sú plastovou alternatívou systému BIRCOplus