TERMO PLUS s.r.o.
 • Facebook
 • slovak
 • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Odvodňovacie žľaby

BIRCO LIGHT

Odvodňovací systém pre náročné riešenia v architektúre a krajinnej výstavbe, ktorý sa vyznačuje vysokou pevnosťou a stabilitou žľabu.

Žľaby majú oceľové zárubne, ktoré zvyšujú tuhosť a únosnosť žľabov a súčasne slúžia na osadenie krytov, majú taktiež kombi - mostíky s otvormi umožňujúcimi variabilné prichytenie krytov buď skrutkami alebo kotvami Easylock.

Odvodňovacie žľaby BIRCOlight to je

 • rýchla a jednoduchá montáž, nie je potrebné kompletne obetónovať žľab (platí do triedy zaťaženia C 250)
 • efektný vzhľad krytov a roštov, bezproblémové napojenie na okolité plochy (nie je vidieť žiadna betónová hrana)
 • pri použití žľabov BIRCOlight s vnútorným spádom odteká voda aj z miest bez prirodzeného spádu
 • prekrytia na žľaby sa vyrábajú sa v dĺžkach 0,5 a 1,0 m

Prekrytia:

 • liatinové mostíkové kryty v rôznych variantoch vtokových otvorov (kruh, elipsa, …) a povrchových úprav (čierne, pozinkované, hliníkové) alebo o mriežkové rošty zo žiarovo pozinkovanej (príp. nerezovej) ocele s rôznou veľkosťou mriežok,
 • pripevnenie na mostíky sa realizuje pomocou 1 skrutky alebo kotvy Easylock na každý 0,5 m.

Žľabové telesá:

 • svetlosť 100 mm
 • sú z prostého vibrolisovaného betónu B45
 • vnútorný spád je 0,5 %, existujú však aj žľaby bez vnútorného spádu
 • okrem štandardných žľabov sú aj ploché žľaby
 • spájanie na pero a drážku

Doplnky:

 • ploché žľaby, začiatočné / koncové dosky, koncové dosky s hrdlom,
 • líniový odvodňovací vtok a koše na zachytávanie nečistôt.

Vhodnosť použitia:

 • trieda zaťaženia A15 - E 600
 • v miestach, kde prevádzkové podmienky vyžadujú veľkú frekvenciu prejazdov osobných vozidiel, žľaby je však možné vystaviť aj záťaži kolies ťažkej dopravy
 • pešie zóny, námestia, parky, verejné priestranstvá a parkoviská osobných, príp. nákladných vozidiel a pod.
čierny kryt na žľab kryt na žľab Elypsa mriežkový rošt kryt s pozinkovaným pozinkovaný rošt s kruhovými

Na stiahnutieOdvodňovacie žľaby BIRCO
 Anglická verzia
Odvodňovacie žľaby BIRCO
 Nemecká verzia
Odvodňovacie žľaby BIRCO
 Technická príručka

Realizácie

BIRCO LIGHTBIRCO LIGHTBIRCO LIGHTBIRCO LIGHTBIRCO LIGHT

Ďalšie produkty:

BIRCO PLUS
BIRCO PLUS
BIRCO LIGHT
BIRCO LIGHT
BIRCO SIR
BIRCO SIR
Hydroblok
Hydroblok