TERMO PLUS s.r.o.
 • Facebook
 • slovak
 • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Odvodňovacie žľaby

Hydroblok

Kombinovaný odvodňovací a obrubníkový systém, vhodný na cesty, diaľnice a parkoviská. Je ideálnym doplnkom pre odvodňovacie systémy umiestnené na kritických miestach, ako napr. na diaľničných križovatkách, zástavkach MHD.

Odtokový systém sa dá použiť i ako náhrada dažďovej kanalizácie všade tam, kde je obtiažne a drahé vykonať zemné práce pre pokládku klasickej kanalizácie a hlavne na miestach, kde nie je prirodzený spád.

Variabilný stavebnicový systém HYDROBLOK - PREMAC má výborný hydraulický odtokový výkon po celej dĺžke trasy, ktorá býva štandartne dlhá do 500 m. Skladá sa z jedného horného bloku a dvoch spodných blokov (štandardný a hlboký), ktoré sú v základnom dĺžkovom module 500 mm. Pomocou vtokových otvorov každých 500 mm po trase odvodnenia, je odvodnenie ciest a plôch istejšie a rýchlejšie ako pri tradičnom spôsobe s použitím bodových vpustí.

Použitie:

 • odvodnenie vedľajších pruhov diaľnic a ciest
 • odvodnenie ulíc v obytných zónach
 • odvodnenie križovatiek a zastávok
 • odvodnenie priemyelných plôch a parkovísk

Výhody:

 • rýchlejšie odvodnenie plôch s vysokým výkonom
 • výraznejšie nižší počet prípojok na kanalizačnú sieť
 • časovo a finančne výhodnejšie ako budovanie dažďovej kanalizácie
 • kombináca obrubníkového a odvodňovacieho systému - dva prvky v jednom systéme
 • systém možno bez problémov kombinovať so žľabovými systémami napríklad BIRCO SIR 300
Kompletné odvodňovacie systémy HYDROBLOK obsahujú aj ďalšie atypické prvky, umožňujúce prispôsobenie systému miestnym podmienkam, napr. vybudovanie vjazdov na susediace pozemky, prechod odvodnenia pod komunikáciu, spájanie viacerých línií atď. Vysoký odvodňovací výkon je zárukou čiastočnej samočistiacej schopnosti systému. Pre kontrolu a čistenie systému slúžia liatinové revízne kusy a kalové lapače.

Na stiahnutie


Odvodňovací a obrubníkový systém HYDROBLOK
 Súbor na stiahnutie

Realizácie

HydroblokHydroblokHydroblokHydroblok

Ďalšie produkty:

BIRCO PLUS
BIRCO PLUS
BIRCO LIGHT
BIRCO LIGHT
BIRCO SIR
BIRCO SIR
Hydroblok
Hydroblok