TERMO PLUS s.r.o.
 • Facebook
 • slovak
 • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Odvodňovacie žľaby

BIRCO SIR

Odvodňovací systém ideálny pre oblasť ťažkej prevádzky, ktoré si vyžadujú veľkú frekvenciu prejazdov osobných i nákladných vozidiel s mimoriadne vysokou pevnosťou a stabilitou žľabu.

Žľaby majú oceľové zárubne, ktoré zvyšujú tuhosť a únosnosť žľabov a súčasne slúžia na osadenie krytov, majú taktiež kombi - zámky umožňujúce variabilné prichytenie krytov buď skrutkami alebo kotvami Easylock. Pri použití žľabov BIRCO SIR s vnútorným spádom odteká voda aj z miest bez prirodzeného spádu

Vlastnosti žľabu BIRCO SIR

 • mimoriadne vysoká pevnosť a stabilita žľabu
 • dimenzovanie podľa konkrétnych podmienok
 • svetlosti 100, 150
 • sú z prostého vibrolisovaného betónu B45
 • vnútorný spád je 1,0 % (pre svetlosť 100 mm) a 0,5 % (pre svetlosti 150), existujú však aj žľaby bez vnútorného spádu
 • okrem štandardných žľabov sú aj ploché žľaby
 • spájanie na pero a drážku
 • prekrytia žľabov sa vyrábajú v dĺžkach 0,5 a 1,0 m

Prekrytia:

 • liatinové mostíkové kryty v rôznych variantoch vtokových otvorov (vlna, diagonála, elipsa, …) a povrchových úprav (čierne, pozinkované, hliníkové) alebo o mriežkové rošty zo žiarovo pozinkovanej (príp. nerezovej) ocele s rôznou veľkosťou mriežok
 • pripevnenie na mostíky sa realizuje pomocou 4 skrutiek alebo kotiev Easylock na každý 0,5 m

Doplnky:

 • ploché žľaby, začiatočné / koncové dosky
 • koncové dosky s hrdlom
 • líniové odvodňovacie vtoky, bodové odvodňovacie vtoky a koše na zachytávanie nečistôt

Vhodnosť použitia:

 • trieda zaťaženia A15 - F 900
 • neverejné komunikácie a miesta, kde prevádzkové podmienky vyžadujú veľkú frekvenciu prejazdov osobných a nákladných vozidiel
 • skladové plochy, nádvoria a vjazdy do priemyselných objektov, výrobné haly, autoparky a pod.

Na stiahnutieOdvodňovacie žľaby BIRCO
 Anglická verzia
Odvodňovacie žľaby BIRCO
 Nemecká verzia
Odvodňovacie žľaby BIRCO
 Technická príručka

Realizácie

BIRCO SIRBIRCO SIRBIRCO SIRBIRCO SIRBIRCO SIR
BIRCO SIRBIRCO SIRBIRCO SIRBIRCO SIRBIRCO SIR
BIRCO SIRBIRCO SIR

Ďalšie produkty:

BIRCO PLUS
BIRCO PLUS
BIRCO LIGHT
BIRCO LIGHT
BIRCO SIR
BIRCO SIR
Hydroblok
Hydroblok