TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Ekologická dlažba

Ekologické, alebo zatrávňovacie dlažby sa používajú, ak je potrebné na trávnatej ploche vytvoriť dobre pochôdznu resp. pojazdnú časť. Betónové zatrávňovačky pri správnej pokládke plnia i estetickú funkciu a nie sú náročné na údržbu.

Zatrávňovacie dlažby a ich výhody

Zatrávňovacia dlažba má mnohé výhody pred inými dlažbami. Zabezpečuje dokonalý odvod dažďovej vody do pôdy a v záhradnej architektúre dlažba vytvára jemný kontrast medzi domom a záhradou. Zatrávňovacie dlažby nájdu využitie najmä na spevnenie parkovísk, príjazdových ciest, odpočívadiel, či odstavných plôch.

Zatrávňovacia dlažba pokládka - nielen na vkusné prepojenie pojazdných plôch so zatrávnenou časťou pozemku, ale aj na spevnenie miernych svahov.

Ekologické dlažby zaručujú odtok povrchovej vody do podložia a to špeciálnym tvarom dlaždíc, ktoré vytvárajú pri ukladaní priesakové otvory. Plocha je bez zbytočnej vody, ktorá je odvádzaná do kanálikov, vďaka patentovaným distančným výstupkom.

Eko dlažby pri dažďoch nevytvárajú kaluže, pretože otvory odvádzajú vodu do kanálikov, ktoré ju postupne prepúšťajú do podkladovej vrstvy.

Zatrávňovacia dlažba ma špecifické špárovanie, treba pripomenúť, že vegetačné otvory sa zasypávajú zeminou premiešanou s trávovým semenom.

Vega U
Vega U
Eko-uno
Eko-uno
Siko
Siko