TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Železničný a diaľničný systém

Faseton

Vysokoabsorbčný protihlukový stenový systém s drevobetónovým absorbérom na ochranu okolia pred zdrojmi hluku v cestnej a železničnej doprave.

Prefabrikovaný systém tvorený železobetónovým stĺpom, soklovým dielcom (reflexná schopnosť) a stenovými dielcami (absorbčná schopnosť) s jednostranne (podľa požiadavky aj obojstranne) osadenými drevobetónovými protihlukovými absorbérmi.

Mnohoúčelovosť protihlukovej steny

  • protihlukové steny môžu plniť aj ďalšie funkcie ako vetrolamy, protizávejové zábrany, oporné steny
  • v priemysle na zachytávanie prvotnej prašnosti

Výhody protihlukovej steny:

  • jednoduchá a rýchla montáž, prefabrikovaný systém znižuje časové a finančné náklady
  • možnosť umiestnenia čo najbližšie k zdroju hluku - vysoký vložný útlm protihlukovej steny
  • spĺňa požiadavky na odolnosť proti starnutiu, odolnosť proti prierazu, farebnú stálosť, nehorľavosť a rozmerovú stálosť podľa predpisov ZTV - LSW 88
  • možnosť viacerých farebných modifikácií podľa požiadaviek architekta
  • možnosť obrastenia zadnej časti steny vegetáciou (ochrana proti "sprejerom")

Akustické vlastnosti

U protihlukových stien sa hodnotia dve základné funkcie - nepriezvučnosť (R) a činiteľ pohltivosti (α).

Nepriezvučnosť charakterizuje schopnosť prvku prenášať vzduch v zoslabenej miere. Od posudzovania požadovanej zvukovej nepriezvučnosti sa upúšťa, ak je plošná hmotnosť steny v najslabšom mieste aspoň 40 kg/m2. Vysoká plošná hmotnosť absorbčných stenových dielcov (390 kg/m2) nám zaručuje (aj podľa smernice ZTV - LSW 88) optimálne hodnoty pre stenovú zostavu FASETON PRE 600®.

Činiteľ pohltivosti (α) vyjadruje pomer zvukovej energie, ktorá sa pri dopade na stenu absorbuje a premení na teplo k celkovej dopadajúcej zvukovej energii. Používané absorbčné tvarovky firmy EUROSPAN NATURBAUSTOFFE Gmbh, PFAFFENHOFEN, Rakúsko zabezpečujú všetky požadované hodnoty podľa ZTV - LSW 88.

Technické informácie

celková výška steny: obvykle do 3,5 m max. však do 5,75 m

štandardná osová vzdialenosť stĺpov: od 2,0 do 6,0 m v náraste po 1,0 m

výška soklových dielcov: 0,5; 0,75; 1,0 a 1,5 m

výška stenových dielcov: 0,5 a 1,0 m

hmotnosť najťažšieho dielca: 2140 kg

Na stiahnutie


Protihluková stena Faseton
Typový list na stiahnutie

Realizácie

FasetonFasetonFasetonFasetonFaseton
FasetonFasetonFasetonFasetonFaseton
FasetonFasetonFasetonFasetonFaseton
Faseton

Ďalšie produkty:

Nástupištné hrany
Nástupištné hrany
Rampové prefabrikáty
Rampové prefabrikáty
Káblové žľaby
Káblové žľaby
Faseton
Faseton
Junior
Junior
Krainer
Krainer
Tensar Wall
Tensar Wall
Priekopové tvárnice
Priekopové tvárnice