TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Ekonomická dlažba

Prídlažba

Vysokopevnostné betónové dlaždice používané v rámci dopravných stavieb ako prídlažba pozdĺž cestných obrubníkov na strane komunikácie.

Dlažba pre efektné varianty pokládky. Betónové dlaždice z prostého dvojvrstvového vibrolisovaného betónu s fázou po okrajoch. Povrch hladký uzavretý.

Prednosti betónovej prídlažby

  • vysoká pevnosť
  • odolnosť voči mrazu a rozmrazovacím látkam
  • nízka obrusnosť povrchu
  • ideálne spojenie medzi obrubníkom a povrchom komunikácie

Technické informácie

Povrch: brokovaný s miernou fázou, impregnovaný
Štruktúra: dvojvrstvová s povrchom z kamennej drte
Hrúbka dlažby: 8 cm
Hmotnosť: cca 190 kg/m2

Hrúbka dlažby 8 cm 50 x 25 cm
Hmotnosť kg/paleta 1500
Spotreba ks/m2 8
Množstvo m2/paleta 8
sivá

prídlažba

rozmer: 50 x 25 cm
výška: 8 cm
spotreba: 2/4 ks/bm kraj. ukončenia
hmotnosť: 190 kg/m2
farebnosť: sivá

Spôsob kladenia dlažby

Betónové dlaždice sa kladú do lôžka z prostého betónu, v ktorom je osadený obrubník. Kladenie prídlažby sa môže vykonať pozdĺžne, alebo priečne.

Pozdĺžne uloženie Priečne uloženie

Na stiahnutieTypový list prídlažby
(verzia pre tlač)
Spôsoby uloženia prídlažby

Realizácie

PrídlažbaPrídlažbaPrídlažbaPrídlažba

Ďalšie produkty:

Klasiko
Klasiko
Klasiko bezšpárové
Klasiko bezšpárové
Haka
Haka
Haka bezšpárová
Haka bezšpárová
Univerzál
Univerzál
Vulkano
Vulkano
Uni-ek
Uni-ek
Prídlažba
Prídlažba