TERMO PLUS s.r.o.
 • Facebook
 • slovak
 • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Ekonomická dlažba

Haka

Originálny pôvab v jednoduchých líniách pre obzvlášť namáhané plochy s predpokladaným vysokým stupňom statického a dynamického zaťaženia.

Je to dlažba, ktorá naozaj veľa znesie a je vhodná na strojové uloženie, je dokonca použiteľná i pre električkové trate.

Tradičné háčko

Hlavná využiteľnosť je pre parkovacie plochy, odstavné a skladovacie plochy, nákladné rampy, a všetky ďalšie plochy.

Zaťažiteľnosť dlažby

 • hrúbka 6 cm - osobná doprava
 • hrúbka 8, 10 cm - nákladná doprava
 • patentové dištančné výstupky
 • hospodárnosť a trvanlivosť
 • povrch bez drážok
 • pohyb a hlučnosť nákupných vozíkov
 • univerzálnosť použitia
 • systém doplnený koncovými tvarovkami
 • mechanické kladenie

Technické informácie

Povrch: štandardný s miernou fázou
Štruktúra: dvojvrstvová vibrolisovaná so skosenou hranou
Hrúbka dlažby: 6 cm, 8 cm a 10 cm
Hmotnosť: 6 cm = cca 135 kg/m2, 8 cm = cca 180 kg/m2, 10 cm = cca 225 kg/m2

Hrúbka dlažby 6 cm normál 20 x 16,5 cm polovička 10 x 16,5 cm začiatok 20 x 16,5 cm
Hmotnosť kg/paleta 1420 1270 1550
Spotreba ks/m2 35,71 71,43 32,79
Množstvo m2/paleta 10,08 8,96 10,98
Hrúbka dlažby 8 cm normál 20 x 16,5 cm polovička 10 x 16,5 cm začiatok 20 x 16,5 cm
Hmotnosť kg/paleta 1420 1270 1550
Spotreba ks/m2 35,71 71,43 32,79
Množstvo m2/paleta 10,08 8,96 10,98
Hrúbka dlažby 10 cm normál 20 x 16,5 cm polovička 10 x 16,5 cm začiatok 20 x 16,5 cm
Hmotnosť kg/paleta 2040 1670 2040
Spotreba ks/m2 35,71 71,43 32,79
Množstvo m2/paleta 8,74 7,17 8,78
   
sivá červená

dlažba Haka - normál

dlažba Haka - začiatok

rozmer: 20 x 16,5 cm
výška: 6, 8 alebo 10 cm
spotreba: 35,71 ks/m2
hmotnosť: 145/190/237 kg/m2
rozmer: 20 x 16,5 cm
výška: 6, 8 alebo 10 cm
spotreba: 32,79 ks/m2
bližší popis: 5,00 ks/bm krajového ukončenia

dlažba Haka - polovička


rozmer: 10 x 16,5 cm
výška: 6, 8 alebo 10 cm
spotreba: 71,43 ks/m2
bližší popis: 3,57 ks/bm krajového ukončenia
   

Spôsob kladenia dlažby

Pokládka zámkovej dlažby HAKA pre plošné vzory

HAK-p01 35,71 ks/m2 - normál HAK-p02 23,81 (11,90) ks/m2 - normál I (II)

Spôsob kladenia dlažby HAKA do chodníka

HAK-ch01 HAK-ch02

Na stiahnutieBetónová dlažba Haka
Typový list výrobku
Spôsoby uloženia dlažby Haka
(verzia pre tlač)

Realizácie

HakaHakaHakaHakaHaka
HakaHakaHakaHakaHaka
HakaHakaHakaHakaHaka
HakaHakaHakaHakaHaka
HakaHakaHakaHakaHaka
Haka

Ďalšie produkty:

Klasiko
Klasiko
Klasiko bezšpárové
Klasiko bezšpárové
Haka
Haka
Haka bezšpárová
Haka bezšpárová
Univerzál
Univerzál
Vulkano
Vulkano
Uni-ek
Uni-ek
Prídlažba
Prídlažba