TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Ekonomická dlažba

Vulkano

Jedinečný zvrásnený povrch a zvlnené hrany dlažby Vulkano umožňujú vytvoriť elegantné plochy s prírodným vzhľadom.

Krása dlažby piatich rozmerov

  • 5 rozmerových formátov v troch farbách poskytuje neobmedzenú variabilitu vzorov pri uložení.
  • Výška 5 cm je vhodná pre pochôdzne plochy pre privátny aj verejný sektor.
  • Dlažba je vhodná aj na strojové uloženie.

Technické informácie

Povrch: zvlnený, hrany bez skosenia
Štruktúra: dvojvrstvová - vibrolisovaná
Hrúbka dlažby: 5 cm
Hmotnosť: cca 116 kg/m2

Systém dlažby sa skladá z piatich rôznych formátov. Tie dodávame zmiešané v jednej vrstve po 30 kusoch. Predaj iba na vrstvy, nie je možná dodávka jednotlivých prvkov.

Hrúbka dlažby 5 cm  
Približná spotreba (vrstiev/m2) 0,83 vrstvy/m2 (1 vrstva=1,20 m2)
Hmotnosť kg/paleta 1700
Množstvo m2/paleta 14,4
     
sivá červená grafit

Výrobné rozmery dlažby:

tvarovka Vulkano A tvarovka Vulkano B tvarovka Vulkano C tvarovka Vulkano D
     
tvarovka Vulkano E      

Spôsob kladenia dlažby

 

Pri kladení je nutné postupovať nasledovne:

  • Jednotlivé prvky sa kladú rovnobežne. Pritom vznikajú rovnaké šírky riadkov 200 mm. Je nutné dbať na to, aby nevznikali žiadne súvislé vertikálne škáry.
  • Dlažbu je nutné klásť z viacerých načatých paliet súčasne.
  • Jednotlivé prvky musia byť farebne zmiešané. Jednoduché pravidlo: Vedľa už položeného prvku položte podľa možnosti prvok s iným farebným odtieňom.
  • Na dosiahnutie rovného okraja je nutné dlažbu prirezať.

Formát A 10 x 20 x 5 cm,
Formát B 15 x 20 x 5 cm,
Formát C 20 x 20 x 5 cm,
Formát D 25 x 20 x 5 cm,
Formát E 30 x 20 x 5 cm

Na stiahnutie


Betónová dlažba Vulkano
Typový list výrobku

Realizácie

VulkanoVulkanoVulkanoVulkanoVulkano
VulkanoVulkanoVulkanoVulkanoVulkano
Vulkano

Ďalšie produkty:

Klasiko
Klasiko
Klasiko bezšpárové
Klasiko bezšpárové
Haka
Haka
Haka bezšpárová
Haka bezšpárová
Univerzál
Univerzál
Vulkano
Vulkano
Uni-ek
Uni-ek
Prídlažba
Prídlažba