TERMO PLUS s.r.o.
 • Facebook
 • slovak
 • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Ekonomická dlažba

Klasiko bezšpárové

Klasická línia bez špár vhodne dopĺňa zámkovú dlažbu Klasiko. Uplatnenie si nájde pre dláždené plochy na parkoviskách, pre terasy, záhradné cesty, ale i chodníky pre cyklistov.

Nízka hlučnosť nákupných vozíkov

Povrch bez skosení s ostrou hranou je zvlášť vhodný pre pojazd pneumatikami, znižuje ich hlučnosť a opotrebovanie. Takisto je možné použitie aj pri nákupných strediskách.

Zaťažiteľnosť dlažby

 • hrúbka 6 cm - osobná doprava
 • hrúbka 8 cm - nákladná doprava
 • systém vymedzovacích výčnelkov
 • povrch bez drážok
 • odolnosť proti pošmyknutiu
 • voľný pohyb a nízka hlučnosť nákupných vozíkov
 • univerzálnosť použitia
 • hospodárnosť a trvanlivosť

Technické informácie

Hrúbka dlažby 6 cm 20 x 10 cm
Hmotnosť kg/paleta 1520
Spotreba ks/m2 50
Množstvo m2/paleta 10,80
Hrúbka dlažby 8 cm 20 x 20 cm
Hmotnosť kg/paleta 1800
Spotreba ks/m2 25
Množstvo m2/paleta 9,6
     
sivá červená grafit

dlažba Klasiko 20/10 (normál)

dlažba Klasiko 20/20

rozmer: 20 x 10 cm
výška: 6 cm
spotreba: 50 ks/m2
hmotnosť: 145 kg/m2
rozmer: 20 x 20 cm
výška: 8 cm
spotreba: 25 ks/m2
hmotnosť: 190 kg/m2

Výrobné rozmery dlažby:

Spôsob kladenia dlažby

Pokládka dlažby KLASIKO - plošné vzory

KLA-p01 50,00 ks/m2 – 20/10 (normál) KLA-p02 50,00 ks/m2 – 20/10 (normál) KLA-p03 50,00 ks/m2 – 20/10 (normál) KLA-p04 33,33 (16,67) ks/m2 – 20/10 (normál) I (II)
KLA-p05 50,00 ks/m2 – 20/10 (normál) KLA-p06 25,00 ks/m2 – 20/10 (normál) 50,00 ks/m2 – 10/10 (polovička) KLA-p07 44,44 ks/m2 - 20/10 (normál), 11,11ks/m2 - 10/10 KLA-p08 24,00 (24,00) ks/m2 – 20/10 (normál) I (II) 2,00 (2,00) ks/m2
KLA-p09 25,00 ks/m2 – 20/20 KLA-p10 16,67 ks/m2 - 20/20 33,33 ks/m2 – 10/10 (polovička) KLA-p11 20,00 ks/m2 – 20/20 20,00 ks/m2 - 10/10 (polovička) KLA-p12 11,11 ks/m2 – 20/20 55,56 ks/m2 – 10/10 (polovička)
KLA-p13 11,11 ks/m2 – 20/20 22,22 ks/m2 - 20/10 (normál) 11,11 ks/m2 KLA-p14 12,50 ks/m2 – 20/20 50,00 ks/m2 – 10/10 (polovička) KLA-p15 16,67 ks/m2 – 20/20 33,33 ks/m2 - 10/10 (polovička) KLA-p16 16,67 ks/m2 – 20/20 16,67 ks/m2 – 20/10 (normál)
KLA-p17 12,50 ks/m2 – 20/20 25,00 ks/m2 – 20/10 (normál) KLA-p18 8,25 ks/m2 – 20/20 33,50 ks/m2 – 20/10 (normál) KLA-p19 10,00 ks/m2 – 20/20 30,00 ks/m2 – 20/10 (polovička) KLA-p20 7,69 ks/m2 – 20/30 8,24 ks/m2 – 20/20 10,44 ks/m2 - 20/10
KLA-p21 4,00 ks/m2 – 30/30 8,00 ks/m2 – 30/20 8,00 ks/m2 – 20/10 KLA-p22 5,33 ks/m2 – 30/30 4,00 ks/m2 – 20/20 5,33 ks/m2 – 30/20 KLA-p23 2,33 ks/m2 30/30 6,50 ks/m2 - 30/20 6,50 ks/m2 - 20/20 7,00 ks/m2 KLA-p24 5,00 ks/m2 - 30/20 6,00 ks/m2 - 20/10 3,00 ks/m2 - 30/30 7,00
KLA-p25 5,56 ks/m2 - 30/30, 8,33 ks/m2 - 20/30 KLA-p26 6,67 ks/m2 - 30/30, 6,67 ks/m2 - 20/30 KLA-p27 6,67 ks/m2 - 30/30, 6,67 ks/m2 - 20/30 KLA-p28 10,00 ks/m2 - 30/30, 10,00 ks/m2 - 10/10 (polovička)
KLA-P29 10,00 ks/m2 - 20/30, 10,00 ks/m2 20/30 KLA-p30 8,33 ks/m2 - 20/30, 12,50 ks/m2 - 20/20 KLA-p31 6,50 ks/m2 - 20/20, 12,50 ks/m2 - 20/30 KLA-p32 10,00 ks/m2 - 20/10, 3,50 ks/m2 - 20/20, 11,00 ks/m2 - 20/30

Spôsob uloženia dlažby KLASIKO - chodník v oblúku

Na stiahnutieBetónová dlažba Klasiko bezšpárová
Typový list výrobku
Pokládka dlažieb Klasiko bezšpárové
Ukladanie dlažby

Realizácie

Klasiko bezšpárové

Ďalšie produkty:

Klasiko
Klasiko
Klasiko bezšpárové
Klasiko bezšpárové
Haka
Haka
Haka bezšpárová
Haka bezšpárová
Univerzál
Univerzál
Vulkano
Vulkano
Uni-ek
Uni-ek
Prídlažba
Prídlažba