TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Ekonomická dlažba

Klasiko

ZÁKLADNÉ CENNÍKOVÉ CENY s DPH, platné do 28.2.2015:

  6cm
8cm
sivá 10,74 €/m2 12,42 €/m2
červená 12,42 €/m2 14,22 €/m2
hnedá 12,42 €/m2 14,22 €/m2
grafit 12,42 €/m2 14,22 €/m2
piesková 14,52 €/m2 -
mušľová 14,52 €/m2
-

 

Dlažba pre funkčnú úpravu plôch. Odľahčený vzhľad zámkovej dlažby Klasiko pôsobí veľmi elegantne a nerušivo vďaka jednoduchým tvarom a klasickej línii.

Jednoduché tvary a línie

Čisté línie, jednoduchý tvar, umožňujú vytvoriť množstvo vzorov a zaujímavo pôsobiacu plochu. Vzory na ploche je možné vytvárať kombinovaním farebných tvaroviek. Samotný tvar dlažby poskytuje výrazné architektonické členenie plochy.

  • systém vymedzovacích výčnelkov
  • odolnosť proti pošmyknutiu
  • univerzálnosť použitia
  • hospodárnosť a trvanlivosť
  • pestrofarebnosť zámkovej dlažby

Zaťažiteľnosť dlažby

  • hrúbka 6 cm - osobná doprava
  • hrúbka 8 cm - nákladná doprava

Technické informácie

Povrch: štandardný so skosenou hranou
Štruktúra: dvojvrstvová, vibrolisovaná
Hrúbka dlažby: 8 cm
Hmotnosť: cca 180 kg/m2

Hrúbka dlažby 8 cm 20 x 10 cm 10 x 10 cm 20 x 20 cm
Hmotnosť kg/paleta 1620 1440 1440
Spotreba ks/m2 50 100 25
Množstvo m2/paleta 8,64 7,68 7,68
         
sivá červená hnedá grafit piesková

Povrch: štandardný, hrany so skosením
Štruktúra: dvojvrstvová-vibrolisovaná
Hrúbka dlažby: 6 cm
Hmotnosť: cca 145 kg/m2

Hrúbka dlažby 6 cm 20 x 10 cm 10 x 10 cm 20 x 20 cm 20 x 30 cm 30 x 30 cm
Hmotnosť kg/paleta 1520 1400 1350 1380 1530
Spotreba ks/m2 50 100 25 16,67 11,11
Množstvo m2/paleta 10,80 9,90 9,60 9,60 10,80
           
sivá červená hnedá grafit piesková mušľová

tvarovka Klasiko 20/10 (normál)

tvarovka Klasiko 20/30

rozmer: 20 x 10 cm
výška: 6 alebo 8 cm
spotreba: 50 ks/m2
rozmer: 20 x 30 cm
výška: 6 cm
spotreba: 16,67 ks/m2

tvarovka Klasiko 10/10 (polovička)

tvarovka Klasiko 30/30

rozmer: 10 x 10 cm
výška: 6 alebo 8 cm
spotreba: 100 ks/m2
rozmer: 30 x 30 cm
výška: 6 cm
spotreba: 11,11 ks/m2

tvarovka Klasiko 20/20


rozmer: 20 x 20 cm
výška: 6 alebo 8 cm
spotreba: 25 ks/m2
   

Výrobné rozmery dlažby:


Spôsob kladenia dlažby

Uloženie dlažby Klasiko

Vzory na ploche je možné vytvárať kombinovaním farebných tvaroviek. Samotný tvar dlažby poskytuje výrazné architektonické členenie plochy. Vzory kladenia sú podrobne uvedené v Technickej príručke vzorov uloženia dlažieb.

Vrchná nosná vrstva

Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň (tvorí spodnú nosnú vrstvu) s pozdĺžnym sklonom min. 0,5% a priečnym sklonom min. 2 - 3% zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrkodrvy (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite. Hrúbka je podľa miestnych podmienok a predpokladaného zaťaženia. Potom zhotovte jemnú pláň zo štrkodrvy (zrnitosť 0/16 mm), ktorá musí byť dôkladne zhutnená, aby sa zabránilo neskoršiemu sadaniu povrchu. Jej výškový rozdiel je ± 1 cm.

Dlažbové lôžko

Na vyrovnanú a zhutnenú plochu naneste drvené alebo ťažené kamenivo (frakcia 4/8 mm) rovnomerne v hrúbke 3 až 5 cm. Ako pomôcku odporúčame použiť rúrky s priemerom 3 až 5 cm, medzi ktoré nasypte a latou vyrovnajte kamenivo. Pripravené lôžko nezhutňujte a nešliapte po ňom. Pripravte si len toľko dlažby, koľko v ten deň položíte.

Pokládka zámkovej dlažby

S pokládkou začnite v rohu s pravým uhlom, ak je to možné v najnižšom bode dláždenej plochy. Pri ukladaní vždy postupujte od okraja ďalej. Pomocou laty alebo šnúry kontrolujte rovnomernosť uloženia, je potrebné dodržiavať pozdĺžny a priečny sklon dlažby! Jednotlivé tvarovky neklaďte na doraz, dodržujte špáru 2-3 mm.

Dlažbu ukladajte asi o 10 mm vyššie ako je požadovaná výška plochy (lôžko sa pri vibrovaní zníži o 10 mm). Pri kombinovaní dlažieb rôznych farieb a pri dlažbe s náročnejším vzorom odporúčame postupovať podľa presného plánu. Pri ukladaní pracujte vždy s viacerými paletami súčasne. Neukladajte viditeľne poškodené tvarovky. Položená plocha je ihneď pochôdzna.

Špárovanie

Položenú dlažbu zasypte špárovacím materiálom. Doporučujeme drvené kamenivo zrnitosť 1/3 mm alebo 0/4 mm.Používajte kamenivo s nízkym obsahom jemných a prachových častíc. Pre zamedzenie tvorby výkvetov nepoužívajte kamenivo s vysokým obsahom vápenca.

Vibrovanie

Celú plochu pozametajte tak, aby špárovací materiál zapĺňal špáry. Plochu zvibrujte vibračnou platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibrujte zásadne len suchú dlažbu so suchým špárovacím materiálom. Používajte vibračnú platňu s gumovou podložkou.

Konečná úprava

Po zvibrovaní celú plochu znova zasypte špárovacím materiálom a plochu môžete ihneď používať. Ak je to možné, špárovací materiál ponechajte na ploche 2 až 3 týždne a nakoniec ho ešte raz povmetajte do špár.

Čistenie a údržba dlažby

Povrch plochy čistite nasucho zametaním alebo striekaním vodou. Fľaky očistite špeciálnym prostriedkom (informujte sa u našich pracovníkov). Plochu môžete v prípade potreby rozobrať a opäť uložiť tak, že to nebude poznať.

Ekonomická dlažba Klasiko sa dodáva tiež v bezšpárovej variante a síce tvarovka 20/10 (normál) s výškou 6 cm a tvarovka 20/20 s výškou 8 cm.

KLA-p01 50,00 ks/m2 – 20/10 (normál) KLA-p02 50,00 ks/m2 – 20/10 (normál) KLA-p03 50,00 ks/m2 – 20/10 (normál) KLA-p04 33,33 (16,67) ks/m2 – 20/10 (normál) I (II)
KLA-p05 50,00 ks/m2 – 20/10 (normál) KLA-p06 25,00 ks/m2 – 20/10 (normál) 50,00 ks/m2 – 10/10 (polovička) KLA-p07 44,44 ks/m2 - 20/10 (normál), 11,11ks/m2 - 10/10 KLA-p08 24,00 (24,00) ks/m2 – 20/10 (normál) I (II) 2,00 (2,00) ks/m2
KLA-p09 25,00 ks/m2 – 20/20 KLA-p10 16,67 ks/m2 - 20/20 33,33 ks/m2 – 10/10 (polovička) KLA-p11 20,00 ks/m2 – 20/20 20,00 ks/m2 - 10/10 (polovička) KLA-p12 11,11 ks/m2 – 20/20 55,56 ks/m2 – 10/10 (polovička)
KLA-p13 11,11 ks/m2 – 20/20 22,22 ks/m2 - 20/10 (normál) 11,11 ks/m2 KLA-p14 12,50 ks/m2 – 20/20 50,00 ks/m2 – 10/10 (polovička) KLA-p15 16,67 ks/m2 – 20/20 33,33 ks/m2 - 10/10 (polovička) KLA-p16 16,67 ks/m2 – 20/20 16,67 ks/m2 – 20/10 (normál)
KLA-p17 12,50 ks/m2 – 20/20 25,00 ks/m2 – 20/10 (normál) KLA-p18 8,25 ks/m2 – 20/20 33,50 ks/m2 – 20/10 (normál) KLA-p19 10,00 ks/m2 – 20/20 30,00 ks/m2 – 20/10 (polovička) KLA-p20 7,69 ks/m2 – 20/30 8,24 ks/m2 – 20/20 10,44 ks/m2 - 20/10
KLA-p21 4,00 ks/m2 – 30/30 8,00 ks/m2 – 30/20 8,00 ks/m2 – 20/10 KLA-p22 5,33 ks/m2 – 30/30 4,00 ks/m2 – 20/20 5,33 ks/m2 – 30/20 KLA-p23 2,33 ks/m2 30/30 6,50 ks/m2 - 30/20 6,50 ks/m2 - 20/20 7,00 ks/m2 KLA-p24 5,00 ks/m2 - 30/20 6,00 ks/m2 - 20/10 3,00 ks/m2 - 30/30 7,00
KLA-p25 5,56 ks/m2 - 30/30, 8,33 ks/m2 - 20/30 KLA-p26 6,67 ks/m2 - 30/30, 6,67 ks/m2 - 20/30 KLA-p27 6,67 ks/m2 - 30/30, 6,67 ks/m2 - 20/30 KLA-p28 10,00 ks/m2 - 30/30, 10,00 ks/m2 - 10/10 (polovička)
KLA-P29 10,00 ks/m2 - 20/30, 10,00 ks/m2 20/30 KLA-p30 8,33 ks/m2 - 20/30, 12,50 ks/m2 - 20/20 KLA-p31 6,50 ks/m2 - 20/20, 12,50 ks/m2 - 20/30 KLA-p32 10,00 ks/m2 - 20/10, 3,50 ks/m2 - 20/20, 11,00 ks/m2 - 20/30

Spôsob kladenia dlažby Klasiko - chodník v oblúku:

Na stiahnutieBetónová dlažba Klasiko
 Typový list výrobku
Pokládka dlažby Klasiko
 Uloženie dlažby

Realizácie

KlasikoKlasikoKlasikoKlasikoKlasiko
KlasikoKlasikoKlasikoKlasikoKlasiko
KlasikoKlasikoKlasikoKlasikoKlasiko
KlasikoKlasikoKlasikoKlasikoKlasiko
KlasikoKlasikoKlasikoKlasikoKlasiko
KlasikoKlasikoKlasiko

Ďalšie produkty:

Klasiko
Klasiko
Klasiko bezšpárové
Klasiko bezšpárové
Haka
Haka
Haka bezšpárová
Haka bezšpárová
Univerzál
Univerzál
Vulkano
Vulkano
Uni-ek
Uni-ek
Prídlažba
Prídlažba