TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Dlažba pre námestia

Dlažba pre nevidiacich

Pomoc v odstraňovaní bariér zrakovo postihnutým a nevidiacim. Dlažba so špeciálne upraveným povrchom s drážkami, alebo s výčnelkami.

Dlažbu je vhodné použiť na miestach, ktoré vyžadujú upozorniť nevidiacich na nasledujúcu prekážku: chodníky, prechody, peróny, vstupy a pod.

Dlažba pre nevidiacich:

Dlažba je určená hlavne na označenie hrán zastávok MHD alebo nástupíšť na autobusových a železničných staniciach. Ukladajú sa v pásoch priebežne tak, aby ich nebolo možné obísť a aby bola zaistená bezpečnosť pohybu nevidiacich osôb.

  • kombinovateľnosť s tvarovkami Univerzál a UNI-EK
  • výrazné a jednoduché vytvorenie hraníc pre nevidiacich
  • odolnosť proti pošmyknutiu a bezpečnosť

Technické informácie

Povrch: štandardný s drážkami resp. výčnelkami
Štruktúra: dvojvrstvová vibrolisovaná
Hrúbka dlažby: 6 cm
Hmotnosť: cca 140 kg/m2

Hrúbka dlažby 6 cm uni 33,75 x 22,5 cm nopková 20 x 20 cm drážková 20 x 20 cm
Hmotnosť kg/paleta 1280 1730 1730
Spotreba ks/m2 13,17 25 ks/mx2x(x5 ks/bm) 25 ks/m2 (5 ks/bm)
Množstvo m2/paleta 9,11 9,6 9,6
     
sivá červená žltá

Dlažba uni

Dlažba drážková

rozmer: 22,5 x 33,75 cm
výška: 6 cm
spotreba: 2,96 ks/bm líniového uloženia
hmotnosť: 135 kg/m2
farebnosť: sivá, červená
rozmer: 20,0 x 20,0 cm
výška: 6 cm
spotreba: 5 ks/bm líniového uloženia
hmotnosť: 150 kg/m2
farebnosť: sivá, červená, žltá

Dlažba nopková


rozmer: 20,0 x 20,0 cm
výška: 6 cm
spotreba: 5 ks/bm líniového uloženia
hmotnosť: 150 kg/m2
farebnosť: sivá, červená, žltá
   

Výrobné rozmery dlažby pre nevidiacich:


Spôsob kladenia dlažby

  • Dlažba pre nevidiacich má špeciálny obmedzený účel použitia. Jej kladenie sa riadi projektom. Vhodným osadením a kombinovaním s bezpečnostnými výstražnými pásmi je možné dosiahnuť primerané architektonické dotvorenie plochy.
  • Pokládka dlažieb je principiálne rovnaká ako u predchádzajúcich zámkových dlažieb

Na stiahnutie


Betónová dlažba pre nevidiacich
Typový list výrobku

Realizácie

Dlažba pre nevidiacichDlažba pre nevidiacichDlažba pre nevidiacichDlažba pre nevidiacichDlažba pre nevidiacich
Dlažba pre nevidiacichDlažba pre nevidiacichDlažba pre nevidiacichDlažba pre nevidiacichDlažba pre nevidiacich
Dlažba pre nevidiacichDlažba pre nevidiacichDlažba pre nevidiacich

Ďalšie produkty:

Altiko
Altiko
Korzo
Korzo
Forum
Forum
Dlažba pre nevidiacich
Dlažba pre nevidiacich