TERMO PLUS s.r.o.
 • Facebook
 • slovak
 • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Dlažba pre námestia

Forum

Elegancia čistých línií s pôvabným dotvorením atmosféry námestí, peších zón a chodníkov, to je veľkoplošná dlažba Forum.

Odporúčame skombinovať viaceré tvary a farby, čím umožníte vytvorenie zvýraznených línií, ale aj tvorbu množstva vzorov.

Veľkoplošná dlažba

Tvar BIM jednoducho ukončuje plochu dlaždenú do diagonály. Ponúkame aj dlažbu FORUM s brokovaným povrchom, resp. povrchom flair, ktoré jej dodávajú prírodný štruktúrovaný vzhľad.

 • štokovaný povrch
 • mnohostrannosť použitia
 • vhodná pre strojové kladenie
 • hospodárnosť a trvanlivosť
 • odolnosť proti pošmyknutiu a bezpečnosť
 • jemné skosenie
 • komfortne pochôdzne

Technické informácie

Povrch: štandard, flair
Štruktúra: dvojvrstvová, vibrolisovaná
Hrúbka dlažby: 8cm
Hmotnosť: 190kg/m2

Hrúbka dlažby 8 cm 15 x 30 cm 20 x 30 cm 30 x 30 cm 45 x 30 cm 42,4 x 30 x 7,5 cm
Hmotnosť kg/paleta 1580 1590 1600 1210 1150
Spotreba ks/m2 22,67 16,94 11,26 7,49 13,06
Množstvo m2/paleta 8,47 8,50 8,53 6,48 6,13
       
sivá červená grafit piesková

dlažba Forum 15/30

dlažba Forum BIM

rozmer: 15 x 30 cm
výška: 8 cm
spotreba: 22,22 ks/m2
rozmer: 42,4 x 30 x 7,5 cm
výška: 8 cm
spotreba: 13,02 ks/m2

dlažba Forum 20/30

dlažba Forum 30/30 brokovaný povrch

rozmer: 20 x 30 cm
výška: 8 cm
spotreba: 16,67 ks/m2
rozmer: 30 x 30 cm
výška: 8 cm
spotreba: 11,11 ks/m2

dlažba Forum 30/30

dlažba Formu 30/30 flair

rozmer: 30 x 30 cm
výška: 8 cm
spotreba: 11,11 ks/m2
rozmer: 30 x 30 cm
výška: 8 cm
spotreba: 11,11 ks/m2

dlažba Forum 45/30


rozmer: 45 x 30 cm
výška: 8 cm
spotreba: 7,41 ks/m2
hmotnosť: 190 kg/m2
   

Výrobné rozmery zámkovej dlažby Forum:


 

Spôsob kladenia dlažby

Spôsob kladenia veľkoplošnej dlažby Forum:

Vzhľadom na zosúladenie prvkov dlažieb FÓRUM na rozmer rástra 30 cm nemusí byť ukladaná celoplošne ale kombinovaním farieb, rozmerov a povrchov je možné vytvárať zaujímavé stvárnenie plôch.

Zaťažiteľnosť: Hrúbka 8 cm – najťažšie zaťaženia.

Kladenie dlažby do dlažbového lôžka

Na vyrovnanú a zhutnenú plochu naneste drvené alebo ťažené kamenivo (frakcia 4/8 mm) rovnomerne v hrúbke 3 až 5 cm. Ako pomôcku odporúčame použiť rúrky s priemerom 3 až 5 cm, medzi ktoré nasypte a latou vyrovnajte kamenivo. Pripravené lôžko nezhutňujte a nešliapte po ňom. Pripravte si len toľko dlažby, koľko v ten deň položíte.

Zhotovenie vrchnej nosnej vrstvy:

Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň (tvorí spodnú nosnú vrstvu) s pozdĺžnym sklonom min. 0,5% a priečnym sklonom min. 2 - 3% zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrkodrvy (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite.

Hrúbka je podľa miestnych podmienok a predpokladaného zaťaženia. Potom zhotovte jemnú pláň zo štrkodrvy (zrnitosť 0/16 mm), ktorá musí byť dôkladne zhutnená, aby sa zabránilo neskoršiemu sadaniu povrchu. Jej výškový rozdiel je +/- 1 cm.

Uloženie dlažby:

S pokládkou začnite v rohu s pravým uhlom, ak je to možné v najnižšom bode dláždenej plochy. Pri ukladaní vždy postupujte od okraja ďalej. Pomocou laty alebo šnúry kontrolujte rovnomernosť uloženia, je potrebné dodržiavať pozdĺžny a priečny sklon dlažby!

Jednotlivé tvarovky neklaďte na doraz, dodržujte špáru 2-3 mm. Dlažbu ukladajte asi o 10 mm vyššie ako je požadovaná výška plochy (lôžko sa pri vibrovaní zníži o 10 mm). Pri kombinovaní dlažieb rôznych farieb a pri dlažbe s náročnejším vzorom odporúčame postupovať podľa presného plánu.

Pri ukladaní pracujte vždy s viacerými paletami súčasne. Neukladajte viditeľne poškodené tvarovky. Položená plocha je ihneď pochôdzna.

Čistenie dlažby a údržba:

Povrch plochy čistite nasucho zametaním alebo striekaním vodou. Fľaky očistite špeciálnym prostriedkom (informujte sa u našich pracovníkov). Plochu môžete v prípade potreby rozobrať a opäť uložiť tak, že to nebude poznať.

Špárovanie:

Uloženú dlažbu zasypeme špárovacím materiálom.

Doporučujeme:

 • drvené kamenivo 0/4 mm
 • drvené kamenivo 1/3 mm

Používajte kamenivo s nízkym obsahom jemných a prachových častíc. Pre zamedzenie tvorby výkvetov nepoužívajte kamenivo s vysokým obsahom vápenca.

Vibrovanie:

Celú plochu pozametajte tak, aby špárovací materiál zapĺňal špáry. Plochu zvibrujte vibračnou platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibrujte zásadne len suchú dlažbu so suchým špárovacím materiálom. Používajte vibračnú platňu s gumovou podložkou.

Pokládka dlažieb a naše typy uloženia dlažby Forum pre Vás:

FOR-p01 22,22 ks/m2 - forum 15/30 FOR-p02 16,67 ks/m2 - forum 20/30 FOR-p03 11,11 ks/m2 - forum 30/30 FOR-p04 7,41 ks/m2 - forum 45/30
FOR-p05 22,22 ks/m2 - forum 15/30 FOR-p06 16,67 ks/m2 - forum 20/30 FOR-p07 7,41 ks/m2 - forum 15/30, 11,11 ks/m2 - forum 20/30 FOR-p08 13,33 ks/m2 - forum 15/30, 6,67 ks/m2 - forum 20/30
FOR-p09 11,11 ks/m2 - forum 15/30, 5,56 ks/m2 - forum 30/30 FOR-p10 7,41 ks/m2 - forum 15/30, 7,41 ks/m2 - forum 30/30 FOR-p11 7,41 ks/m2 - forum 15/30, 7,41 ks/m2 - forum 30/30 FOR-p12 8,33 ks/m2 - forum 20/30
FOR-p13 6,67 ks/m2 - forum 20/30, 6,67 ks/m2 - forum 30/30 FOR-p14 6,67 ks/m2 - forum 20/30, 6,67 ks/m2 - forum 30/30 FOR-p15 4,44 ks/m2 - forum 30/30, 4,44 ks/m2 - forum 45/30 FOR-p16 9,26 ks/m2 - forum 15/30, 6,48 ks/m2 - forum 30/30
FOR-p17 4,44 ks/m2 - forum 30/30, 4,44 ks/m2 - forum 45/30 FOR-p18 3,70 ks/m2 - forum 30/30, 4,94 ks/m2 - forum 45/30 FOR-p19 2,78 ks/m2 - forum 30/30, 5,56 ks/m2 forum 45/30 FOR-p20 4,44 ks/m2 - forum 30/30, 4,44 ks/m2 - forum 45/30
 
FOR-p21 1,78 ks/m2 - forum 30/30, 6,22 ks/m2 forum 45/30 FOR-p22 7,41 ks/m2 - forum 15/30, 4,44 ks/m2 - forum 20/30, 4,44 ks/m2 FOR-p23 13,02 ks/m2 - forum BIM FOR-p24 5,93 ks/m2 - forum 20/30, 8,39 ks/m2 - forum BIM


FOR-p25 4,10 ks/m2 forum 30/30, 8,21 - forum BIM FOR-p26 3,46 ks/m2 - forum 30/45, 6,93 ks/m2 - forum BIM

Na stiahnutieBetónová dlažba Forum
 Typový list výrobku
Veľkoplošná dlažba Forum
 Pokladanie zámkovej dlažby

Realizácie

ForumForumForumForumForum
ForumForumForumForumForum
ForumForumForumForumForum
ForumForumForumForumForum
ForumForumForumForum

Ďalšie produkty:

Altiko
Altiko
Korzo
Korzo
Forum
Forum
Dlažba pre nevidiacich
Dlažba pre nevidiacich