TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Dlažba pre námestia

Altiko

Nadčasovo estetická zámková dlažba pre štýlové stvárnenie priestorov s nepravidelne formovanou hranou.

Altiko dlažba je svojim charakteristickým protichodne prehnutým tvarom prvkov pravou zámkovou dlažbou a zároveň je nadčasovo elegantná a funkčná. Palisády Altiko a obrubníky doplňujú dlažbu Altiko na kompletný systém pre štýlovú úpravu exteriéru. Pomocou vizuálneho programu EHL®- DigiSolution je možné v harmónii s okolím tvoriť veľké aj malé plochy vrátane schodov, lemovaní atď.

Špeciálna štruktúra povrchu dáva dlažbe staromestský charakter a výnimočne atraktívny vzhľad harmonizujúci s okolím. Dlažba oblých tvarov je špeciálne vhodná na vytváranie kruhov a je predurčená pre plochy s vysokými požiadavkami na architektonické stvárnenie.

Staromestská dlažba

Tento betónový výrobok je charakteristický vlnovite zaoblenými tvarovkami s nepravidelne formovanou hranou. Zvlášť vynikne v atraktívnej farbe Colormix.

  • vhodná pre kruhy a oblúky
  • nepravidelne formovaná hrana
  • svojrázny šarm
  • hospodárnosť a trvanlivosť, nevyžaduje údržbu
  • univerzálnosť a mnohotvárnosť použitia
  • mrazuvzdorná dlažba odolná voči obrusnosti a mechanickým vplyvom

Technické informácie

Povrch: nepravidelne tvarované hrany
Štruktúra: dvojvrstvová s povrchom z kamennej drte
Hrúbka dlažby: 8cm (sivá, antracitová, colormix- hnedá so žltografitovým odtieňom®), 6 cm (piesková béžová)
Hmotnosť: Hrúbka 8 cm = cca 180 kg/m2
Hrúbka 6 cm = cca 135 kg/m2
Vyrobené podľa STN EN 1338 triedy D, I, K

Hrúbka dlažby 8 cm 25,0x16,5 cm 16,5x16,5 cm 16,5x8,0 cm
Výrobné rozmery (mm) 248x163x80 163x163x80 163x80x80
Približná spotreba kusov/m2 24 36 72
Množstvo na palete( m2) 10 9,33 7,78
Hmotnosť / paleta (kg) 1820 1700 1420
     
sivá antracit colormix

 

Hrúbka dlažby 6 cm 25,0x16,5 cm 16,5x16,5 cm
Výrobné rozmery (mm) 248x163x60 163x163x60
Približná spotreba kusov/m2 24 36
Množstvo na palete( m2) 10,00 10,00
Hmotnosť / paleta (kg) 1370 1370
 
piesková béžová
Hrúbka dlažby 8 cm kruh
Kruh Kruh Ø m Plocha kruhu m2
0 0,13 0,01
1 0,46 0,15
2 0,79 0,45
3 1,12 0,93
4 1,46 1,59
5 1,63 1,99
6 1,97 2,90
7 2,31 4,01
8 2,47 4,61
9 2,81 5,91
colormix

Kruhy z farby colormix sú iba v hrúbke 8 cm!

Hrúbka kameňov 8 cm klasická vejárovitá pokládka dlažby

Vydláždená plocha / vejár cca 1 m2

 

Povrch: nepravidelne tvarované hrany
Štruktúra: dvojvrstvová so štandardným povrchom
Hrúbka dlažby: 8cm
Hmotnosť: cca 180 kg/m2
Položená plocha/Šupina ca. 1 m2
hrúbka dlažby 8 cm

dlažba Altiko - jeden a pol

dlažba Altiko - vejár

rozmer: 24,8 x 16,3 cm
výška: 8 cm
spotreba: 24 ks/m2
hmotnosť: 135 kg/m2
rozmer: 21,3 x 20,9 cm
výška: 8 cm
spotreba: 135 kg/m2
hmotnosť: 135 kg/m2

dlažba Altiko - normál

dlažba Altiko - malý kruh

rozmer: 16,3 x 16,3 cm
výška: 8 cm
spotreba: 36 ks/m2
hmotnosť: 135 kg/m2
rozmer: 16,4 x 17 (5,1) cm
výška: 8 cm
hmotnosť: 135 kg/m2

dlažba Altiko - stred

dlažba Altiko - veľký kruh

priemer: 3 cm
výška: 8 cm
spotreba: 72 ks/m2
hmotnosť: 135 kg/m2
rozmer: 16,4 x 18,1 (10,8) cm
výška: 8 cm
hmotnosť: 135 kg/m2

dlažba Altiko - polovičkarozmer: 16,3 x 8 cm
výška: 8 cm
spotreba: 72 ks/m2
hmotnosť: 135 kg/m2
   

Výrobné rozmery dlažby:

normál polovička jeden a pol kruh
 
vejár malý kruh veľký kruh  

Spôsob kladenia dlažby

Spôsob kladenia dlažby Altiko:

Tvar jednotlivých tvaroviek umožňuje ľubovolné vytváranie kruhov a oblúkov. Kombináciou všetkých tvaroviek a farieb je dosiahnuté výrazné pôsobenie plochy.

Zhotovenie vrchnej nosnej vrstvy:

Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň (tvorí spodnú nosnú vrstvu) s pozdĺžnym sklonom min. 0,5% a priečnym sklonom min. 2 - 3% zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrkodrvy (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite. Hrúbka je podľa miestnych podmienok a predpokladaného zaťaženia. Potom zhotovte jemnú pláň zo štrkodrvy (zrnitosť 0/16 mm), ktorá musí byľ dôkladne zhutnená, aby sa zabránilo neskoršiemu sadaniu povrchu. Jej výškový rozdiel je +/- 1 cm.

Dlažbové lôžko:

Na vyrovnanú a zhutnenú plochu naneste drvené alebo ťažené kamenivo (frakcia 4/8 mm) rovnomerne v hrúbke 3 až 5 cm. Ako pomôcku odporúčame použiť rúrky s priemerom 3 až 5 cm, medzi ktoré nasypte a latou vyrovnajte kamenivo. Pripravené lôžko nezhutňujte a nešliapte po ňom. Pripravte si len toľko dlažby, koľko v ten deň položíte.

Čistenie a údržba:

Povrch plochy čistite nasucho zametaním alebo striekaním vodou. Fľaky očistite špeciálnym prostriedkom (informujte sa u našich pracovníkov). Plochu môžete v prípade potreby rozobrať a opäť uložiť tak, že to nebude poznať.

Uloženie dlažby:

S pokládkou začnite v rohu s pravým uhlom, ak je to možné v najnižšom bode dláždenej plochy. Pri ukladaní vždy postupujte od okraja ďalej. Pomocou laty alebo šnúry kontrolujte rovnomernosť uloženia, je potrebné dodržiavať pozdĺžny a priečny sklon dlažby! Jednotlivé tvarovky klaďte na doraz. Dlažbu ukladajte asi o 10 mm vyššie ako je požadovaná výška plochy (lôžko sa pri vibrovaní zníži o 10 mm). Pri kombinovaní dlažieb rôznych farieb a pri dlažbe s náročnejším vzorom odporúčame postupovať podľa presného plánu. Pri ukladaní pracujte vždy s viacerými paletami súčasne. Neukladajte viditeľne poškodené tvarovky. Položená plocha je ihneď pochôdzna.

Špárovanie:

Položenú dlažbu zasypte špárovacím materiálom. Doporučujeme drvené kamenivo zrnitosť 1/3 mm alebo 0/4 mm. Používajte kamenivo s nízkym obsahom jemných a prachových častíc. Pre zamedzenie tvorby výkvetov nepoužívajte kamenivo s vysokým obsahom vápenca.

Vibrovanie:

Celú plochu pozametajte tak, aby špárovací materiál zapĺňal špáry. Plochu zvibrujte vibračnou platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibrujte zásadne len suchú dlažbu so suchým špárovacím materiálom. Používajte vibračnú platňu s gumovou podložkou.

Klasická vejárovitá pokládka dlažby

Vejárovité položenie je špeciálny variant pokládky podľa klasického vzoru, ktorý má svojich fanúšikov na verejných aj privátnych priestoroch. Z tohto dôvodu prispôsobené rozmery prvkov umožňujú efektívne využitie dlažby v oblúkoch.

Naše typy uloženia dlažby pre Vás:

ALT-p01 36,73 ks/m2 ALT-p02 24,49 ks/m2 - jeden a pol ALT-p03 14,69 ks/m2 - polovička, 14,69 ks/m2 - jeden a pol ALT-p04 9,18 ks/m2 - normál, 18,37 ks/m2 - jeden a pol
ALT-p05 73,46 ks/m2 - polovička ALT-p06 73,46 ks/m2 - polovička ALT-p07 9,18 ks/m2 - normál, 18,37 ks/m2 - jeden a pol ALT-p08 9,18 ks/m2 - normál, 18,37 ks/m2 - jeden a pol
ALT-p09 18,37 ks/m2 - normál, 12,24 ks/m2 - jeden a pol ALT-p10 14,69 ks/m2 - normál, 14,69 ks/m2 - jeden a pol ALT-p11 12,24 ks/m2 - normál, 12,24 ks/m2 - jeden a pol, 12,24 ks/m2 ALT-p12 14,69 ks/m2 - normál, 14,69 ks/m2 - jeden a pol


ALT-p13 12,24 ks/m2 - normál, 8,16 ks/m2 - jeden a pol, 24,49 ks/m2
ALT-p14 12,24 ks/m2 - normál, 12,24 ks/m2 - jeden a pol, 12,24 ks/m2

Uloženie dlažby Altiko do kruhu s poklopom a plošný obrazec

Dlažba je vhodná na vytváranie kruhov a oblých obrazcov.

Uloženie dlažby do kruhu s poklopom Uloženie dlažby Altiko do kruhu 11,26 / 6,16 ks/m<sup>2</sup> - normál /polovička 1,03 ks/m<sup>2</sup> - šupina 2,05 / 19,50 ks/m<sup>2</sup> - malý / veľký kruh
Uloženie dlažby do kruhu s poklopom Uloženie dlažby Altiko do kruhu 11,26 / 6,16 ks/m2 - normál /polovička 1,03 ks/m2 - šupina 2,05 / 19,50 ks/m2 - malý / veľký kruh
 

Klasická vejárovitá pokládka dlažby

Vejárovité položenie je špeciálny variant pokládky dlažby podľa klasického vzoru, ktorý má svojich fanúšikov na verejných aj privátnych priestoroch. Z tohto dôvodu prispôsobené rozmery prvkov umožňujú efektívne využitie dlažby v oblúkoch.

Uloženie dlažby Altiko do kruhov a minimálne polomery pre použitie jednotlivých tvaroviek

Pri plnom kruhu sa ako stred používa 1ks tvarovky stred kruhu. Od kruhu č.10 sa tvarovky malý kruh a veľký kruh už nepoužívajú.

Príklad uloženia dlažby do zaobleného chodníka a lemovanie (ohraničenie okrajov)

Na stiahnutieBetónová dlažba Altiko
 Typový list výrobku
Dlažba Altiko
 Uloženie dlažieb

Realizácie

AltikoAltikoAltikoAltikoAltiko
AltikoAltikoAltikoAltikoAltiko
AltikoAltikoAltiko

Ďalšie produkty:

Altiko
Altiko
Korzo
Korzo
Forum
Forum
Dlažba pre nevidiacich
Dlažba pre nevidiacich