TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Dlažba pre námestia

Korzo

Elegantná veľkoplošná dlažba, ktorej jednoduché línie vyčaria prekvapujúce tvary. Systémová dlažba pre vydláždenie námestí a viac zaťažovaných plôch, vhodná však aj ako dlažba na terasu rodinného domu.

Elegantná plošná dlažba, ktorá vynikne na terasách, chodníkoch, aj v mestských zónach. Kombinácia ôsmich farieb a šesť formátov umožňuje vytvoriť nespočetné množstvo vzorov. Hladký povrch bez skosených hrán, s jemne zvlneným okrajom zaručuje pohodlnú chôdzu.

Š̌esť vzájomne kombinovateľných tvaroviek umožňuje vytváranie peších zón, chodníkov a parkovísk v historických aj moderných častiach mesta.

Moderná aj historická plošná dlažba

Dláždené plochy so zvláštnymi požiadavkami na vzhľad a efektné stvárnenie. Tvarovka BIM umožňuje šikmé, diagonálne kladenie. Šesť vzájomne kombinovateľných tvaroviek umožňuje vytváranie peších zón, chodníkov a parkovísk v historických aj moderných častiach miest.

  • plošná dlažba nielen pre námestia, príjemná na chodenie
  • veľkoplošné dlažby sú hospodárne a trvanlivé
  • univerzálnosť použitia
  • sortiment prvkov
  • odolnosť proti pošmyknutiu a bezpečnosť

Technické informácie

Povrch: štandard, bez skosenia hrán
Štruktúra: dvojvrstvová, vibrolisovaná
Hrúbka dlažby: 7 cm
Hmotnosť: cca 167kg/m2

Hrúbka dlažby 7 cm 12 x 12 cm 12 x 18 cm 18 x 18 cm 18 x 24 cm 24 x 24 cm 25,5 x 12 x 18 cm
Hmotnosť kg/paleta 1700 1700 1590 1700 1510 1080
Spotreba ks/m2 69,44 46,30 30,86 23,15 17,36 21,39
Množstvo m2/paleta 10,37 10,37 9,72 10,37 9,22 6,55
       
sivá červená grafit piesková

dlažba Korzo 12/12

dlažba Korzo 24/24

rozmer: 12 x 12 cm
výška: 7 cm
spotreba: 69,44 ks/m2
rozmer: 24 x 24 cm
výška: 7 cm
spotreba: 17,36 ks/m2

dlažba Korzo 12/18

dlažba Korzo BIM

rozmer: 12 x 18 cm
výška: 7 cm
spotreba: 46,30 ks/m2
rozmer: 25,5 x 12 x 18 cm
výška: 7 cm
spotreba: 21,39 ks/m2
hmotnosť: 167 kg/m2

dlažba Korzo 18/18

dlažba Korzo - štandartný povrch

rozmer: 18 x 18 cm
výška: 7 cm
spotreba: 30,86 ks/m2
 

dlažba Korzo 18/24

dlažba Korzo - brokovaný povrch

rozmer: 18 x 24 cm
výška: 7 cm
spotreba: 23,15 ks/m2
bližší popis: * na špeciálnu objednávku

Výrobné rozmery dlažby:


Spôsob kladenia dlažby

Zámková dlažba Korzo - pokládka

Vzory na ploche je možné vytvárať kombinovaním tvarov a farieb. Samotný tvar dlažby poskytuje výrazné architektonické pôsobenie a členenie plochy.

Kladenie dlažby do dlažbového lôžka

Na vyrovnanú a zhutnenú plochu naneste drvené alebo ťažené kamenivo (frakcia 4/8 mm) rovnomerne v hrúbke 3 až 5 cm. Ako pomôcku odporúčame použiť rúrky s priemerom 3 až 5 cm, medzi ktoré nasypte a latou vyrovnajte kamenivo. Pripravené lôžko nezhutňujte a nešliapte po ňom. Pripravte si len toľko dlažby, koľko v ten deň položíte.

Zhotovenie vrchnej nosnej vrstvy:

Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň (tvorí spodnú nosnú vrstvu) s pozdĺžnym sklonom min. 0,5% a priečnym sklonom min. 2 - 3% zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrkodrvy (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite.

Hrúbka je podľa miestnych podmienok a predpokladaného zaťaženia. Potom zhotovte jemnú pláň zo štrkodrvy (zrnitosť 0/16 mm), ktorá musí byť dôkladne zhutnená, aby sa zabránilo neskoršiemu sadaniu povrchu. Jej výškový rozdiel je +/- 1 cm.

Uloženie dlažby:

S pokládkou začnite v rohu s pravým uhlom, ak je to možné v najnižšom bode dláždenej plochy. Pri ukladaní vždy postupujte od okraja ďalej. Pomocou laty alebo šnúry kontrolujte rovnomernosť uloženia, je potrebné dodržiavať pozdĺžny a priečny sklon dlažby!

Jednotlivé tvarovky neklaďte na doraz, dodržujte špáru 2-3 mm. Dlažbu ukladajte asi o 10 mm vyššie ako je požadovaná výška plochy (lôžko sa pri vibrovaní zníži o 10 mm). Pri kombinovaní dlažieb rôznych farieb a pri dlažbe s náročnejším vzorom odporúčame postupovať podľa presného plánu.

Pri ukladaní pracujte vždy s viacerými paletami súčasne. Neukladajte viditeľne poškodené tvarovky. Položená plocha je ihneď pochôdzna.

Čistenie a údržba:

Povrch plochy čistite nasucho zametaním alebo striekaním vodou. Fľaky očistite špeciálnym prostriedkom (informujte sa u našich pracovníkov). Plochu môžete v prípade potreby rozobrať a opäť uložiť tak, že to nebude poznať.

Špárovanie:

Uloženú dlažbu zasypeme špárovacím materiálom. Doporučujeme: - drvené kamenivo 0/4 mm - drvené kamenivo 1/3 mm Používajte kamenivo s nízkym obsahom jemných a prachových častíc. Pre zamedzenie tvorby výkvetov nepoužívajte kamenivo s vysokým obsahom vápenca.

Vibrovanie:

Celú plochu pozametajte tak, aby špárovací materiál zapĺňal špáry. Plochu zvibrujte vibračnou platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibrujte zásadne len suchú dlažbu so suchým špárovacím materiálom. Používajte vibračnú platňu s gumovou podložkou.

Pokládka dlažieb a naše typy uloženia dlažby Korzo pre Vás:

Uloženie dlažby do plošných vzorov

KORp-01 46,30 ks/m2 - korzo 12/18 KOR-p02 23,15 ks/m2 - korzo 18/24 KOR-p03 69,44 ks/m2 - korzo 12/12 KOR-p04 30,86 ks/m2 - korzo 18/18
KOR-p05 17,36 ks/m2 - korzo 24/24 KOR-p06 46,30ksm2 - korzo 12/18 KOR-p07 27,78 ks/m2 - korzo 12/12, 27,78 ks/m2 - korzo 12/18 KOR-p08 27,78 ks/m2 - korzo 12/12, 27,78 ks/m2 - korzo 12/18
KOR-p09 27,78 ks/m2 - korzo 12/12, 27,78 ks/m2 - korzo 12/18 KOR-p10 17,36 ks/m2 -korzo 12/12, 34,72 ks/m2 - korzo 12/18 KOR-p11 11,11 ks/m2 - korzo 12/12, 38,89 ks/m2 - korzo 12/18 KOR-p12 23,15 ks/m2 - korzo 12/12, 30,86 ks/m2 - korzo 12/18
KOR-p13 26,04 ks/m2 - korzo 12/12, 28,94 ks/m2 - korzo 12/18 KOR-p14 46,30 ks/m2 - korzo 12/18 KOR-p15 27,78 ks/m2 - korzo 12/12, 27,78 ks/m2 - korzo 12/18 KOR-p16 34,72 ks/m2 - korzo 12/12, 23,15 ks/m2 - korzo 12/18
KOR-p17 17,36 ks/m2 - korzo 12/12, 34,72 ks/m2 - korzo 12/18 KOR-p18 26,04 ks/m2 - korzo 12/12, 28,94 ks/m2 - korzo 12/18 KOR-p19 13,89 ks/m2 - korzo 12ú12, 13,áí ks/m2 - korzo 24/24 KOR-p20 23,15 ks/m2 - korzo 12/12, 11,57 ks/m2 - korzo 24/24
 
KOR-p21 38,58 ks/m2 - korzo 12/12, 7,72 ks/m2 - korzo 24/24 KOR-p22 23,15 ks/m2 - korzo 12/12, 11,57 ks/m2 - korzo 24/24 KOR-p23 23,15 ks/m2 - korzo 12/12, 11,57 ks/m2 - korzo 24/24 KOR-p22 23,15 ks/m2 - korzo 12/12, 11,57 s/m2 - korzo 24/24
KOR-p24 34,72 ks/m2 - korzo 12/12, 8,68 ks/m2 - korzo 24/24 KOR-p25 9,92 ks/m2 - korzo 18/24, 9,92 ks/m2 - korzo 24/24 KOR-p26 15,43 ks/m2 - korzo 18/24, 5,79 ks/m2 - korzo 24/24 KOR-p27 15,43 ks/m2 - korzo 12/18, 15,43 ks/m2 - korzo 18/24
KOR-p28 23,15 ks/m2 - korzo 12/18, 11,57 ks/m2 - korzo 18/24 KOR-p29 19,84 ks/m2 - korzo 12/18, 13,23 ks/m2 - korzo 12/12, 6,61 ks/m2 KOR-p30 4,21 ks/m2 - korzo 12/18, 4,21 ks/m2 - korzo 18/24, 33,67 ks/m2 KOR-p31 6,61 ks/m2 - korzo 12/18, 6,61 ks/m2 - korzo 18/24, 13,23 ks/m2
KOR-p32 7,32 ks/m2 - korzo 18/24, 14,63 ks/m2 - korzo BIM KOR-p33 16,04 ks/m2 - korzo 12/12, 1,78 ks/m2 - korzo 24/24, 14,26 ks/m2 KOR-p34 23,17 ks/m2 - korzo 12/12, 14,26 ks/m2 - korzo BIM KOR-p35 4,09 ks/m2 - korzo 24/24, 16,35 ks/m2 - korzo BIM
KOR-p36 16,35 ks/m2 - korzo 12/12, 16,35 ks/m2 - korzo BIM KOR-p37 36 ks - korzo 12/18, 4 ks - korzo12/12, 16 ks - korzo BIM KOR-p38 4ks - korzo 12/12, 24 ks - korzo 18/18, 16 ks - korzo BIM KOR-p39 9,18 ks/m2 - korzo 18/24, 2,30 ks/m2 - korzo 18/18, 9,18 ks/m2KOR-p40 17,36 ks/m2 - korzo 12/18, 4,34 ks/m2 - korzo 12/12, 17,36 ks/m2 - korzo 18/18Dlažba Korzo pre ukončenie chodníkov    
KOR-ch01 KOR-ch02 KOR-ch03 KOR-ch04
KOR-ch05 KOR-ch06 KOR-ch07 KOR-ch08

Dlažba Korzo pre ukončenie chodníkov


KOR-o01 5,56 ks/bm - korzo KOR-o02 8,33 ks/bm - korzo KOR-o03 4,17 ks/bm - korzo KOR-o04 5,56 ks/bm - korzo KOR-o05 8,33 ks/bm - korzo KOR-o06 5,56 ks/bm - korzo KOR-o07 4,17 ks/bm - korzo KOR-o08 11,11 ks/bm - korzo
KOR-o09 16,67 ks/b, - korzo KOR-o10 8,33 ks/bm - korzo KOR-o11 11,11 ks/bm - korzo KOR-o12 16,67 ks/bm - korzo KOR-o13 11,11 ks/bm - korzo KOR-o14 8,33 ks/bm - korzo KOR-o15 7,86 ks/bm - korzo KOR-o16 5,56 ks/bm - korzo
KOR-o17 8,33 ks/bm - korzo KOR-o18 8,33 ks/bm - korzo KOR-o19 5,56 ks/bm - korzo KOR-o20 16,67 ksúbm - 12/18Príklad kombinácie rôznych vzorov dlažby pri napojení chodníkov:

Na stiahnutieBetónová dlažba Korzo
 Typový list
Spôsoby uloženia dlažby Korzo
 (verzia pre tlač)

Realizácie

KorzoKorzoKorzoKorzoKorzo
KorzoKorzoKorzoKorzoKorzo
KorzoKorzoKorzoKorzoKorzo
KorzoKorzoKorzoKorzoKorzo
KorzoKorzo

Ďalšie produkty:

Altiko
Altiko
Korzo
Korzo
Forum
Forum
Dlažba pre nevidiacich
Dlažba pre nevidiacich