TERMO PLUS s.r.o.
 • Facebook
 • slovak
 • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Dlažba pre rodinné domy

Poligono

Dlažba pre exteriér - dokonalá imitácia lámaného kameňa. Perfektná kombinácia prirodzeného vzhľadu a technických výhod. Ekologická, je pojazdná a jednoducho sa pokladá!

Kvalitná dlažba so stredomorským charakterom
Poligono naturale. Nielen estetické, ale aj ekologické a s atestmi! Teplé tónované farebné odtiene a nepravidelné obrysy jednotlivých prvkov vytvárajú dokonalú imitáciu lámaného prírodného kameňa. Každý prvok dlažbového systému POLIGONO® pôsobí ako unikát! Táto záhradná dlažba je na slovenskom trhu jedinečná aj svojím vysokohodnotným a moderným usporiadaním dlažbového systému, kde nie je možné rozpoznať konkrétny vzor uloženia. Kombinácia prirodzeného vzhľadu a technickej prepracovanosti je jej hlavnou výsadou. Technické výhody betónu, z ktorého je dlažba vyrobená, zaručujú stálosť, kvalitu prevedenia a celistvosť počas dlhých rokov používania.

Ako kamenná dlažba
Príjemná a štýlová zámková dlažba uspokojí i toho najnáročnejšieho zákazníka. Pre profesionálne dotvorenie plochy z dlažby POLIGONO použite špeciálne drvené kamenivo pre dlažbu POLIGONO. Povrch záhradnej betónovej dlažby POLIGONO je charakteristický svojím rozmanitým usporiadaním, čo zabezpečuje prepracovaná polygonálna geometria.

Prírodný vzhľad chodníkov môžete zachovať prostredníctvom záhradnej betónovej dlažby Poligono, vďaka dokonalej imitácii lámaného kameňa s nepravidelnými obrysmi.

Prírodný vzhľad dlažby
Dlažba Poligono je neoyčajná, pôsobí zaujímavým a zároveň prirodzeným dojmom. Dlažobné kocky a klasické tvary dlažby nahrádza dlažba Poligono dvanástimi základnými prvkami, ktoré síce majú rovnaký základný tvar, no majú rôzne rozmiestnené pohľadové špáry. Dosiahne sa tak:

 • optická rôznorodosť cieleným výberom farebných odtieňov špárovacieho materiálu
 • šesťuholníkový tvar s rôzne rozmiestnenou pohľadovou špárou
 • každý prvok záhradnej dlažby pôsobí ako unikát
 • dokonalá imitácia lámaného prírodného kameňa
 • dlažba pre exteriér - mrazuvzdorná dlažba, hospodárnosť a trvanlivosť, nevyžaduje údržbu

Technické informácie

Povrch: nepravidelne tvarovaný
Štruktúra: dvojvrstvová, s povrchom z kamennej drte
Hrúbka dlažby: 8cm
Hmotnosť: cca 175 kg/m2
Ekologická plocha: – 13% vsakovacej plochy/
> 270 l/s.ha možný výkon vsakovania

Hrúbka dlažby 8 cm Základné prvky, Krajový prvok A, Krajový prvok B
Výrobné rozmery (mm) 367 x 269 x 80 (Osové miery všetkých základných prvkov)
Približná spotreba na m2 ekologicky logicky vydláždenej plochy cca 15,5 kusov
Prvkov vo vrstve (ks) 14 (12 základných prvkov, 2 krajové prvky)
Množstvo na palete (m2) 8,39
     
prírodná béžová porfýrové odtiene odtiene sivej a grafitovej

dlažba Poligono - základný prvok

rozmer: 360 x 260 mm
výška: 80 ±3 mm
spotreba: 15.5 ks/m2
hmotnosť: 175 kg/m2
farebnosť: prírodná béžová, sivografitová
povrch: členitý reliéf, jemnozrnná štruktúra

dlažba Poligono - krajový prvok A

rozmer: 350 x 130 mm
výška: 80 ±3 mm
spotreba: 15.5 ks/m2
hmotnosť: 175 kg/m2
farebnosť: prírodná béžová, sivografitová
povrch: členitý reliéf, jemnozrnná štruktúra

dlažba Poligono - krajový prvok B

rozmer: 470 x 130 mm
výška: 80 ±3 mm
spotreba: 15.5 ks/m2
hmotnosť: 175 kg/m2
farebnosť: prírodná béžová, sivografitová
povrch: členitý reliéf, jemnozrnná štruktúra

Uloženie dlažby

Pokládka zámkovej dlažby Poligono je rovnako jednoduchá, ako pokládka bežných dlažieb. Optické pôsobenie špár je možné ovplyvniť cieleným výberom farebných odtieňov špárovacieho materiálu. Tmavšie farby špár pôsobia výraznejšie, použitie decentnej svetlej špárovacej hmoty zjednotí celkový dojem dlažby ako celku.

 1. Na vytvorenie okrajov dodávame v každej vrstve dva druhy krajových prvkov (A a B).
 2. Pre zakončenie pravouhlých rohov na za-čiatku plôch sa oddelí polovica maléhosegmentu prvku B.
 3. Jednoduché položenie základných prvkov. Na základe šesťhrannej mnohouholnej formy sa každý prvok otočí o 120°(vľavo alebo vpravo) voči vedľajšiemu prvku. Tip: Skupina troch vždy tvorí tvar kvetu.
 4. Tip: Prebytočné okrajové prvky A a B po otočení k sebe opäť tvoria jeden bežný prvok. Od okrajového prvku B je iba nutné oddeliť menší segment.

Kladenie dlažby POLIGONO

Dlažbový systém pozostáva z dvanástich základných prvkov, ktoré majú síce všetky rovnaký základný tvar, ale majú rôzne rozmiestnené pohľadové špáry. Obrysy prvkov dlažby vytvárajú šesťhranný formát. Vďaka prepracovanej polygonálnej geometrii jednotlivých prvkov je pokládka dlažby POLIGONO® rovnako jednoduchá ako pokládka bežných dlažieb. Keď sa jednotlivé základné prvky k sebe priložia vždy v 120°uhle, vytvárajú uzavretú plochu dlažby.

Zhotovenie vrchnej nosnej vrstvy:

Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň (tvorí spodnú nosnú vrstvu) s pozdĺžnym sklonom min. 0,5% a priečnym sklonom min. 2 - 3% zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrkodrvy (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite. Hrúbka je podľa miestnych podmienok a predpokladaného zaťaženia. Potom zhotovte jemnú pláň zo štrkodrvy (zrnitosť 0/16 mm), ktorá musí byť dôkladne zhutnená, aby sa zabránilo neskoršiemu sadaniu povrchu. Jej výškový rozdiel je max. 1 cm.

Dlažbové lôžko:

Na vyrovnanú a zhutnenú plochu naneste drvené alebo ťažené kamenivo (frakcia 4/8 mm) rovnomerne v hrúbke 3 až 5 cm. Ako pomôcku odporúčame použiť rúrky s priemerom 3 až 5 cm, medzi ktoré nasypte a latou vyrovnajte kamenivo. Pripravené lôžko nezhutňujte a nešliapte po ňom. Pripravte si len toľko dlažby, koľko v ten deň položíte.

Čistenie a údržba:

Povrch plochy čistite nasucho zametaním alebo striekaním vodou. Fľaky očistite špeciálnym prostriedkom (informujte sa u našich pracovníkov). Plochu môžete v prípade potreby rozobrať a opäť uložiť tak, že to nebude poznať.

Uloženie dlažby:

S pokládkou začnite v rohu s pravým uhlom, ak je to možné v najnižšom bode dláždenej plochy. Pri ukladaní vždy postupujte od okraja ďalej. Pomocou laty alebo šnúry kontrolujte rovnomernosť uloženia, je potrebné dodržiavať pozdĺžny a priečny sklon dlažby ! Jednotlivé tvarovky klaďte na doraz. Dlažbu ukladajte asi o 10 mm vyššie ako je požadovaná výška plochy (lôžko sa pri vibrovaní zníži o 10 mm). Pri kombinovaní dlažieb rôznych farieb a pri dlažbe s náročnejším vzorom odporúčame postupovať podľa presného plánu. Pri ukladaní pracujte vždy s viacerými paletami súčasne. Neukladajte viditeľne poškodené tvarovky. Položená plocha je ihneď pochôdzna.

Špárovanie:

Drvené kamenivo pre dlažbu POLIGONO. Pre profesionálne dotvorenie plochy z dlažby POLIGONO máme pre Vás prichystané čierne drvené kamenivo frakcie 0-4 mm na výplň špár, ktorým zvýrazníte nepravidelné tvary jednotlivých prvkov. - spotreba drveného kameniva je cca 12 kg/m2 (80 kg na vyšpárovanie jednej palety dlažby) - kamenivo sa dodáva balené po 20 kg (hmotnostná odchýlka 1 kg) Položenú dlažbu zasypte špárovacím materiálom. Pre zamedzenie tvorby výkvetov nepoužívajte kamenivo s vysokým obsahom vápenca.

Vibrovanie:

Celú plochu pozametajte tak, aby špárovací materiál zapĺňal špáry. Plochu zvibrujte vibračnou platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibrujte zásadne len suchú dlažbu so suchým špárovacím materiálom. Používajte vibračnú platňu s gumovou podložkou.

Spôsoby rozmiestnenia špár:

Dlažba Poligono pozostáva z dvanástich základných prvkov, ktoré síce majú rovnaký základný tvar, no majú rôzne rozmiestnené pohľadové špáry. Obrysy prvkov vytvárajú šesťhranný formát.

Dlažba Poligono - plošný vzor

15,5 ks/m2 - základný prvok Dvanásť základných prvkov

Ukladanie zámkovej dlažby do chodníka

Uloženie dlažby POLIGONO (1 okraj rovný)

Chodník široký cca 0,95 m, 1.okraj rovný (striedanie KRAJOVÝ PRVOK A, KRAJOVÝ PRVOK B):

 • ideálna šírka pri použití všetkých prvkov z jednej palety,
 • tento typ chodníka sa môže použiť aj s voľným okrajom,
 • v prípade použitia obrubníkov, treba posledný rad zrezať, šírka chodníka bude 0,95 m.

Príklady rôznych šírok chodníka (násobok 0,23 m):

 • možnosť kombinovať KRAJOVÝ PRVOK A + KRAJOVÝ PRVOK B do ZÁKLADNÉHO PRVKU a jeho ľubovolné použitie (pri krajovom prvku B treba oddeliť menší segment).

Uloženie dlažby POLIGONO (2 okraje rovné)

Chodník široký 1,57 m, 2 okraje rovné (jeden okraj KRAJOVÝ PRVOK A, druhý KRAJOVÝ PRVOK B):

 • ideálna šírka pri použití všetkých prvkov z jednej palety
 • pri krajovom prvku B treba oddeliť menší segment.

Ako položiť dlažbu do chodníka rôznych šírok (násobok 0,41 m):

 • vhodnosť použitia chodníka v kombinácii s obdĺžnikovou alebo štvorcovou plochou z dlažby POLIGONO.

Na stiahnutie

Dlažba Poligono
 
Typový list
Pokládka dlažieb
 
Ukladanie betónovej dlažby Poligono
Cenník
s DPH

Realizácie

PoligonoPoligonoPoligonoPoligonoPoligono
PoligonoPoligonoPoligonoPoligonoPoligono
PoligonoPoligonoPoligonoPoligonoPoligono
PoligonoPoligonoPoligonoPoligonoPoligono
PoligonoPoligonoPoligonoPoligonoPoligono
PoligonoPoligonoPoligonoPoligono

Ďalšie produkty:

Naturana flair
Naturana flair
Aqua flair
Aqua flair
TerrTurana
TerrTurana
TerrIntak
TerrIntak
Cassetta
Cassetta
City
City
City flair
City flair
Cassetta Antik
Cassetta Antik
Cassetta flair
Cassetta flair
Pavado
Pavado
TerrAntik
TerrAntik
Poligono
Poligono
Graniko
Graniko
Granum
Granum
Klasiko flair
Klasiko flair
Cavarino
Cavarino
Calimera
Calimera
Idania flair
Idania flair
Romantiko
Romantiko
Dekor
Dekor
Seka
Seka
EX-EK
EX-EK
X4
X4