TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Dlažba pre rodinné domy

Graniko

Špeciálna technológia tzv. „ostarenia“ povrchu umožnila vznik dlažby GRANIKO.

Historická dlažba tzv. „dlažobné kocky"

Imitovaním prírodného kameňa je dlažba vhodná predovšetkým do historických častí miest, nádvorí – kostolov kláštorov a komunikácii chránených historických stavieb.

  • prírodné suroviny a prírodný vzhľad
  • trvalohodnotný – ako ručná práca
  • riešenie obrúb a stupňov
  • odolnosť proti pošmyknutiu a bezpečnosť
  • mrazuvzdorná dlažba
  • možnosť uloženia na všetky strany

Dlažobné kocky Graniko s nepravidelnými hranami sú výnimočné a atraktívne v nových farebných odtieňoch, pričom zmiešavaním viacerých farieb, vzniká jedinečný a nezameniteľný melírovaný efekt.

Technické informácie

Povrch: otĺkaný, s historickou patinou, nepravidelne lomené hrany
Štruktúra: rovnorodý, vibrolisovaný betón
Hrúbka dlažby: 6 cm
Hmotnosť: cca 135 kg/m2

Hrúbka dlažby 6 cm 14 x21 cm 14 x 14 cm
Hmotnosť kg/paleta 1440 1540
Spotreba ks/m2 34 51
Množstvo m2/paleta 10,29 10,976
       
sivá hnedá grafit oker
 
melír jeseň melír ombra melír terrakota  

dlažba graniko 14/21

 

dlažba graniko 14/14

 
rozmer: 14 x 21 cm
výška: 6 cm
spotreba: 34 ks/m2
hmotnosť: 130 kg/m2
rozmer: 14 x 14 cm
výška: 6 cm
spotreba: 51 ks/m2
hmotnosť: 130 kg/m2

Výrobné rozmery dlažby:

dlažba Graniko 14/14 dlažba Graniko 14/21

Spôsob kladenia dlažby

Ukladanie zámkovej dlažby Graniko do plošných vzorov a na ohraničenie okrajov. Historické dlažobné kocky Graniko sú vhodné aj na lemovanie (ohraničenie okrajov) iných typov dlažby, či vytváranie chodníkov.

Spôsob kladenia dlažby Graniko:

Tvar jednotlivých tvaroviek umožňuje ľubovolné vytváranie kruhov a oblúkov. Kombináciou všetkých tvaroviek a farieb je dosiahnuté výrazné pôsobenie plochy.

Dlažbové lôžko:

Na vyrovnanú a zhutnenú plochu naneste drvené alebo ťažené kamenivo (frakcia 4/8 mm) rovnomerne v hrúbke 3 až 5 cm. Ako pomôcku odporúčame použiť rúrky s priemerom 3 až 5 cm, medzi ktoré nasypte a latou vyrovnajte kamenivo. Pripravené lôžko nezhutňujte a nešliapte po ňom. Pripravte si len toľko dlažby, koľko v ten deň položíte.

Uloženie dlažby:

S pokládkou začnite v rohu s pravým uhlom, ak je to možné v najnižšom bode dláždenej plochy. Pri ukladaní vždy postupujte od okraja ďalej. Pomocou laty alebo šnúry kontrolujte rovnomernosť uloženia, je potrebné dodržiavať pozdĺžny a priečny sklon dlažby!

Jednotlivé tvarovky neklaďte na doraz, dodržujte špáru 2-3 mm. Dlažbu ukladajte asi o 10 mm vyššie ako je požadovaná výška plochy (lôžko sa pri vibrovaní zníži o 10 mm).

Pri kombinovaní dlažieb rôznych farieb a pri dlažbe s náročnejším vzorom odporúčame postupovať podľa presného plánu. Pri ukladaní pracujte vždy s viacerými paletami súčasne. Neukladajte viditeľne poškodené tvarovky. Položená plocha je ihneď pochôdzna.

Zhotovenie vrchnej nosnej vrstvy:

Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň (tvorí spodnú nosnú vrstvu) s pozdĺžnym sklonom min. 0,5% a priečnym sklonom min. 2 - 3% zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrkodrvy (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite. Hrúbka je podľa miestnych podmienok a predpokladaného zaťaženia. Potom zhotovte jemnú pláň zo štrkodrvy (zrnitosť 0/16 mm), ktorá musí byť dôkladne zhutnená, aby sa zabránilo neskoršiemu sadaniu povrchu. Jej výškový rozdiel je +/- 1 cm.

Čistenie a údržba:

Povrch plochy čistite nasucho zametaním alebo striekaním vodou. Fľaky očistite špeciálnym prostriedkom (informujte sa u našich pracovníkov). Plochu môžete v prípade potreby rozobrať a opäť uložiť tak, že to nebude poznať.

Špárovanie:

Uloženú dlažbu zasypeme špárovacím materiálom.
Doporučujeme:
- drvené kamenivo 0/4 mm.
- drvené kamenivo 1/3 mm
Používajte kamenivo s nízkym obsahom jemných a prachových častíc. Pre zamedzenie tvorby výkvetov nepoužívajte kamenivo s vysokým obsahom vápenca.

Vibrovanie:

Celú plochu pozametajte tak, aby špárovací materiál zapĺňal špáry. Plochu zvibrujte vibračnou platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibrujte zásadne len suchú dlažbu so suchým špárovacím materiálom. Používajte vibračnú platňu s gumovou podložkou.

Tipy pre pokladanie zámkovej dlažby Graniko

GRO-p01 51,02 ks/m2 - graniko 14/14 GRO-p02 34.01 ks/m2 - graniko 14/21 GRO-p03 20,41 ks/m2 - graniko 14/21 GRO-p04 51,02 ks/m2 - graniko 14/14
GRO-p05 25,51 ks/m2 - graniko 14/21 GRO-p06 20,41 ks/m2 - graniko 14/21 GRO-p07 17,01 ks/m2 - graniko 14/21 GRO-p08 22,67 ks/m2 - graniko 14/21
GRO-p09 20,41 ks/m2 - graniko 14/21 GRO-p10 21,26 ks/m2 - graniko 14/21 GRO-p11 21,26 ks/m2 - graniko 14/21 GRO-p12 21,26 ks/m2 - graniko
GRO-p13 24,29 ks/m2 - graniko 14/21 GRO-p14 34,01 ks/m2 - graniko 14/21 GRO-p15 25,51 ks/m2 - graniko 14/21 GRO-p16 20,41 ks/m2 - graniko 14/21

Na stiahnutieBetónová dlažba GRANIKO
 Typový list výrobku
Dlažba GRANIKO
 Uloženie dlažieb

Realizácie

GranikoGranikoGranikoGranikoGraniko
GranikoGranikoGranikoGranikoGraniko
GranikoGranikoGranikoGranikoGraniko

Ďalšie produkty:

Naturana flair
Naturana flair
Aqua flair
Aqua flair
TerrTurana
TerrTurana
TerrIntak
TerrIntak
Cassetta
Cassetta
City
City
City flair
City flair
Cassetta Antik
Cassetta Antik
Cassetta flair
Cassetta flair
Pavado
Pavado
TerrAntik
TerrAntik
Poligono
Poligono
Graniko
Graniko
Granum
Granum
Klasiko flair
Klasiko flair
Cavarino
Cavarino
Calimera
Calimera
Idania flair
Idania flair
Romantiko
Romantiko
Dekor
Dekor
Seka
Seka
EX-EK
EX-EK
X4
X4