TERMO PLUS s.r.o.
 • Facebook
 • slovak
 • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Dlažba pre rodinné domy

Romantiko

Harmónia kriviek a pôvabu s dávkou romantiky. Dlažba, ktorá určite pritiahne vašu pozornosť.

Kombinácia tvarov a farieb dokáže vyčarovať nečakane harmonické prostredie plné oblých kriviek. Tvar dlažby ROMANTIKO umožňuje kombinovanie s minipalisádami a vytváranie schodov a rôznych výškových úrovní.

Romantické línie

je príznačne použiteľná na všetky plochy s vysokými požiadavkami na architektonické stvárnenie, špeciálne na tvorbu piktogramov a kruhových tvarov. Dlažbu nie je potrebné rezať a sekať, pretože pri formáte tvaroviek a piatich rôznych veľkostiach je možné bez problémov vytvárať kruhy a zakrivenia.

 • veľmi romantický a nevšedný vzhľad
 • ideálny pre kruhy a oblúky
 • univerzálnosť a mnohotvárnosť použitia
 • hospodárnosť a trvanlivosť
 • nevyžaduje údržbu
 • dlažba na schody (tvarovky normál a polovička + minipalisády)

Technické informácie

Povrch: štandardný, mierne fazetovaný
Štruktúra: dvojvrstvová, vibrolisovaná
Hrúbka dlažby: 6 cm
Hmotnosť: cca 135 kg/m2

Hrúbka dlažby 6 cm normál 11,5 x 11,5 cm jeden a pol 17,2 x 11,5 cm polovička 5,7 x 11,5 cm veľký kruh 11,2 x 11,5 cm malý kruh 11,4 x 8,6 cm
Hmotnosť kg/paleta 1340 1560 430 1250 1400
Spotreba ks/m2 75,61 50,56 152,56 90 120
Množstvo m2/paleta 9,52 11,08 2,95 8,89 10
     
sivá hnedá piesková

dlažba Romantiko - Normál

dlažba Romantiko - malý kruh

rozmer: 11,5 x 11,5 cm
výška: 6 cm
spotreba: 75,61 ks/m2
hmotnosť: 135 kg/m2

rozmer: 11,4 x 8,6 cm
výška: 6 cm
hmotnosť: 135 kg/m2

dlažba Romantiko - jeden a pol

dlažba Romanitko - veľký kruh

rozmer: 17,2 x 11,5 cm
výška: 6 cm
spotreba: 50,56 ks/m2
hmotnosť: 135 kg/m2

rozmer: 11,2 x 11,5 cm
výška: 6 cm
hmotnosť: 135 kg/m2

dlažba Romantiko - polovičkarozmer: 5,7 x 11,5 cm
výška: 6 cm
spotreba: 152,56 ks/m2
hmotnosť: 135 kg/m2

 

 

Výrobné rozmery zámkovej dlažby Romantiko:

Spôsob kladenia dlažby

Pokládka dlažby môže byť širokou kombináciou tvarov a farieb. Dokáže vyčarovať nečakane harmonické prostredie plné oblých kriviek.

Naše typy uloženia zámkovej dlažby Romantiko pre Vás:

ROM-p01 75,61 ks/m2 - normál ROM-p02 50,56 ks/m2 - jeden a pol ROM-p03 152,56 ks/m2 - polovička ROM-p04 50,56 ks/m2 - jeden a pol
ROM-p05152,56 ks/m2 - polovička ROM-p06 30,30 ks/m2 - normál 30,30 ks/m2 - jeden a pol ROM-p07 18,94 ks/m2 - normál 37,89 ks/m2 - jeden a pol ROM-p08 37,86 ks/m2 - normál 25,24 ks/m2 - jeden a pol
ROM-p09 28,41 ks/m2 - normál 31,56 ks/m2 - jeden a pol ROM-p10 21,65 ks/m2 - normál 36,08 ks/m2 - jeden a pol ROM-p11 18,94 ks/m2 - normál 37,89 ks/m2 - jeden a pol ROM-p12 30,30 ks/m2 - normál 30,30 ks/m2m - jeden a pol
ROM-p13 25,28 ks/m2 - normál, jeden a pol, polovička ROM-p14 26,84 ks/m2 - normál 53,68 ks/m2 - veľký kruh 2,44 ks/m2 - malý ROM-p15 12,20 (14,64) ks/m2 - normál I (II), 39,04 (14,64) ks/m2 ROM-p16 48,51 ks/m2 - normál, 21,78 ks/m2 - Veľký kruh, 0,99 ks/m2 - malý

ROM-k01 pokládka dlažby do kruhov a minimálne polomery pre použitie jednotlivých tvaroviek

 • pri plnom kruhu sa ako stred používa 1ks tvarovky normál
 • od kruhu č.7 sa tvarovky malý kruh a veľký kruh už nepoužívajú
 • od kruhu č.10 je možné použiť tvarovky jeden a pol kladené na stojato.

*presné rozmery a výpočty nájdete v záložke Na stiahnutie.


stred polkruhu sa vytvorí tvarovkou polovička stred štvrťkruhu sa vytvorí rozpolením tvarovky polovička

Zámková dlažba a pokládka do piktogramov:

Pokládka dlažby Romantiko do plošných vzorcov

ROM-ob01 (cca 8,0 x 3,10 m) 623 ks - normál, 138 ks - jeden a pol, 204 ks ROM-ob02 (cca 5,55 x 3,10 m) 483 ks - normál, 95 ks - jeden a pól, 139 ks ROM-ob03 315 ks - normál, 70 ks - jeden a pol, 102 ks - polovička, 44 ks ROM-ob04 (cca4,6 x 4,6 m) 550 ks - normál, 406 ks - polovička, 460 ks
ROM-ob05 187 ks - normál, 32 ks - jeden a pol. 131 ks - polovička, 344 ROM-ob06 (cca 3,45 x 4,10 m) 163 ks - normál, 340 ks - jeden a pol, 96 ks ROM-ob07 (cca 3,85 x 3,85 m) 354 ks - normál, 104 ks - jeden a pol, 240 ks ROM-ob08 (cca 1,95 x 2,92 m) 23 ks - normál, 164 ks - jeden a pol
ROM-ob09 (cca 3,45 x 2,95 m) 37 ks - normál, 280 ks - jeden a pol ROM-ob10 (cca 3,55 x 3,55 m) 238 ks - normál, 72 ks - jeden a pol, 45 ks ROM-ob11 (cca 4,45 x 3,10 m) 534 ks - normál, 190 ks - veľký kruh, 18 ks ROM-ob12 (cca 3,45 x 1,45 m) 296 ks - normál, 76 ks - veľký kruh, 8 ks

Dlažba na schody

Schody do záhrady, alebo iné terénne schody v okolí domu vytvorí dlažba Romantiko a minipalisády.
Podstupnicu tvoria minipalisády osadené do betónu, nástupnicu tvarovky Romantiko normál a polovička. Minipalisády aj tvarovky normál majú pri pohľade zhora rovnaký tvar.

Na stiahnutieBetónová dlažba Romantiko
 Typový list výrobku
Dlažba Romantiko
 Pokladanie zámkovej dlažby

Realizácie

RomantikoRomantikoRomantikoRomantikoRomantiko
RomantikoRomantikoRomantikoRomantikoRomantiko
RomantikoRomantikoRomantikoRomantikoRomantiko
RomantikoRomantikoRomantikoRomantikoRomantiko
RomantikoRomantikoRomantikoRomantikoRomantiko
RomantikoRomantiko

Ďalšie produkty:

Naturana flair
Naturana flair
Aqua flair
Aqua flair
TerrTurana
TerrTurana
TerrIntak
TerrIntak
Cassetta
Cassetta
City
City
City flair
City flair
Cassetta Antik
Cassetta Antik
Cassetta flair
Cassetta flair
Pavado
Pavado
TerrAntik
TerrAntik
Poligono
Poligono
Graniko
Graniko
Granum
Granum
Klasiko flair
Klasiko flair
Cavarino
Cavarino
Calimera
Calimera
Idania flair
Idania flair
Romantiko
Romantiko
Dekor
Dekor
Seka
Seka
EX-EK
EX-EK
X4
X4