TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Dlažba pre rodinné domy

Seka

Elegancia včelieho tvaru s rozmanitou pestrofarebnosťou, veľká výzva pre tvorivých dizajnérov.

Tvorba piktogramov a tých najvariabilnejších vizuálnych symbolov. Jedinečnosť pestrých kombinácii žlto-červeno-hnedej v podobe zámkovej dlažby SEKA MIX a bežných farieb ako je sivá a červená.

Tradičná krása dlažby

Zámková dlažba vhodná najmä na dláždenie peších zón, oddychových priestorov, parkov a terás, chodníkov, dráh pre cyklistov, záhradných ciest.

Zaťažiteľnosť dlažby

  • hrúbka 6 cm - osobná doprava
  • univerzálnosť použitia a hospodárnosť
  • systém vymedzovacích výčnelkov
  • univerzálnosť použitia
  • odolnosť proti pošmyknutiu a univerzálnosť
  • systém doplnený koncovými tvarovkami

Technické informácie

Povrch: štandart
Štruktúra: dvojvrstvová
Hrúbka dlažby: 6 cm
Hmotnosť: 145 kg/m2

Hrúbka dlažby 6 cm normál 23,1 x 20 cm polovička 23,1 x 10 cm
Hmotnosť kg/paleta 1270 1270
Spotreba ks/m2 28,87 57,74
Množstvo m2/paleta 9,01 9,01

Dlažba Seka sa dodáva na kombinovaných paletách, nomál a 1/2.

   
sivá mix (alto-červeno-hnedá)

dlažba Seka - normál

dlažba Seka - mix

rozmer: 23,1 x 20 cm
výška: 6 cm
spotreba: 28,87 ks/m2
hmotnosť: 145 kg/m2
farebnosť: sivá, mix
bližší popis: dodávané 8,66 m2/pal
farebnosť: žlto / červeno / hnedá kombinácia

dlažba Seka - polovička

   
rozmer: 23,1 x 10 cm
výška: 6 cm
spotreba: 57,74 ks/m2
hmotnosť: 145 kg/m2
farebnosť: sivá, mix
bližší popis: dodávané 0,35 m2/pal
   

Výrobné rozmery zámkovej dlažby Seka:

dlažba Graniko 14/14 dlažba Graniko 14/21

Spôsob kladenia dlažby

Pri pokládke zámkovej dlažby Seka je potrebné dodržať pozdĺžny a priečny sklon dlažby! Výška musí byť taká, aby tvarovky po uložení boli 1 cm vyššie ako požadovaná výška plochy, pretože lôžko sa pri vibrovaní zmenší o výšku 1 cm.

Naše typy uloženia dlažby Seka pre Vás:

SEK-ob01 6ks - normál odlišnej farby 0,6 x 0,58 m SEK-ob02 13 ks - normál odlišnej farby 1,00 x 0,92 m SEK-ob03 24 ks - normál odlišnej farby 1,40 x 1,27 m SEK-ob04 37 ks - normál odlišnej farby 1,8 x 1,62 m
SEK-ob05 60 ks - normál odlišnej farby 3,00 x 2,66 m SEK-ob06 78 ks - normál odlišnej farby 3,00 x 2,66 m SEK-ob07 78 ks - normál odlišnej farby 3,35 x 3,00 m SEK-ob08 96 ks - normál odlišnej farby 3,35 x 3,00 m
SEK-ob09 73 ks - normál odlišnej farby 3,35 x 3,20 m SEK-ob10 91 ks - normál odlišnej farby 3,35 x 3,2 m SEK-ob11 109 ks - noemál odlišnej farby 3,35 x 3,2 m SEK-ob12 121 ks - normál odlišnej farby 3,35 x 3,2 m
SEK-ob13 100 ks - normál odlišnej farby 4,04 x 3,7 m SEK-ob14 85 ks - normál odlišnej farby 3,35 x 3,8 m SEK-ob15 145 ks - normál odlišnej farby 3,7 x 3,6 m SEK-ob16 169 ks - normál odlišnej farby 4,2 x 3,7 m
SEK-ob17 211 ks - normál odlišnej farby 4,04 x 4,6 m SEK-ob18 133 ks - normál odlišnej farby 4,2 x 4,73 m

Pokládka dlažieb a príklady riešenia chodníkov

Zámková dlažba a pokládka na rôzne uhly zalomenia. Okraje sa riešia buď pomocou tvaroviek jeden a pol, alebo rozpolením tvaroviek normál.

Dlažba na schody

Schody vytvoríme použitím: tvarovky SEKA jeden a pol + cestný obrubník. Okrajové tvarovky sa musia zrezať.

Na stiahnutieBetónová dlažba Seka
 Typový list výrobku
Dlažba Seka
 Spôsoby uloženia dlažby

Realizácie

SekaSekaSekaSekaSeka
SekaSekaSekaSekaSeka
SekaSekaSekaSekaSeka

Ďalšie produkty:

Naturana flair
Naturana flair
Aqua flair
Aqua flair
TerrTurana
TerrTurana
TerrIntak
TerrIntak
Cassetta
Cassetta
City
City
City flair
City flair
Cassetta Antik
Cassetta Antik
Cassetta flair
Cassetta flair
Pavado
Pavado
TerrAntik
TerrAntik
Poligono
Poligono
Graniko
Graniko
Granum
Granum
Klasiko flair
Klasiko flair
Cavarino
Cavarino
Calimera
Calimera
Idania flair
Idania flair
Romantiko
Romantiko
Dekor
Dekor
Seka
Seka
EX-EK
EX-EK
X4
X4