TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Dlažba pre rodinné domy

X4

Zámková dlažba X4 s hrúbkou ako terasové platne. Ideálna dlažba do záhrady, parkov, zvlášť vhodná pre riešenie chodníka v oblúku.

Chodníková dlažba

  • systém vymedzovacích výčnelkov
  • univerzálnosť použitia
  • hospodárnosť a trvanlivosť
  • odolnosť proti pošmyknutiu a bezpečnosť
  • vhodná kombinácia - dlažba X4 a terasové platne (hrúbka dlažby je 4 cm).

Zaťažiteľnosť dlažby

  • hrúbka 4 cm - pochôdznej plochy

Technické informácie

Povrch: štandardný so skosenou hranou
Štruktúra: dvojvrstvová, vibrolisovaná
Hrúbka dlažby: 4 cm
Hmotnosť: cca 95 kg/m2

Hrúbka dlažby 4 cm 12 x 18 cm
Hmotnosť kg/paleta 1390
Spotreba ks/m2 46,3
Množstvo m2/paleta 15,42
         
 
 
rozmer: 120 x 180 mm
výška: 40 mm
spotreba: 46,30 ks/m2
hmotnosť: 95 kg/m2
farebnosť: sivá, mocca
povrch: štandard
sivá mocca  

Spôsob kladenia dlažby

Uloženie zámkovej dlažby X4:

S pokládkou začnite v rohu s pravým uhlom, ak je to možné v najnižšom bode dláždenej plochy. Pri ukladaní vždy postupujte od okraja ďalej. Pomocou laty alebo šnúry kontrolujte rovnomernosť uloženia, je potrebné dodržiavať pozdĺžny a priečny sklon dlažby !

Jednotlivé tvarovky neklaďte na doraz, dodržujte špáru 2-3 mm. Dlažbu ukladajte asi o 10 mm vyššie ako je požadovaná výška plochy (lôžko sa pri vibrovaní zníži o 10 mm). Pri kombinovaní dlažieb rôznych farieb a pri dlažbe s náročnejším vzorom odporúčame postupovať podľa presného plánu.

Pri ukladaní pracujte vždy s viacerými paletami súčasne. Neukladajte viditeľne poškodené tvarovky. Položená plocha je ihneď pochôdzna.

Zhotovenie vrchnej nosnej vrstvy:

Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň (tvorí spodnú nosnú vrstvu) s pozdĺžnym sklonom min. 0,5% a priečnym sklonom min. 2 - 3% zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrkodrvy (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite. Hrúbka je podľa miestnych podmienok a predpokladaného zaťaženia. Potom zhotovte jemnú pláň zo štrkodrvy (zrnitosť 0/16 mm), ktorá musí byť dôkladne zhutnená, aby sa zabránilo neskoršiemu sadaniu povrchu. Jej výškový rozdiel je +/- 1 cm.

Kladenie dlažby do dlažbového lôžka:

Na vyrovnanú a zhutnenú plochu naneste drvené alebo ťažené kamenivo (frakcia 4/8 mm) rovnomerne v hrúbke 3 až 5 cm. Ako pomôcku odporúčame použiť rúrky s priemerom 3 až 5 cm, medzi ktoré nasypte a latou vyrovnajte kamenivo. Pripravené lôžko nezhutňujte a nešliapte po ňom. Pripravte si len toľko dlažby, koľko v ten deň položíte.

Čistenie a údržba:

Povrch plochy čistite nasucho zametaním alebo striekaním vodou. Fľaky očistite špeciálnym prostriedkom (informujte sa u našich pracovníkov). Plochu môžete v prípade potreby rozobrať a opäť uložiť tak, že to nebude poznať.

Špárovanie:

Položenú dlažbu zasypte špárovacím materiálom. Dopočujeme drvené kamenivo zrnitosť 1/3 mm alebo 0/4 mm. Používajte kamenivo s nízkym obsahom jemných a prachových častíc. Pre zamedzenie tvorby výkvetov nepoužívajte kamenivo s vysokým obsahom vápenca.

Vibrovanie:

Celú plochu pozametajte tak, aby špárovací materiál zapĺňal špáry. Plochu zvibrujte vibračnou platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibrujte zásadne len suchú dlažbu so suchým špárovacím materiálom. Používajte vibračnú platňu s gumovou podložkou.

Konečná úprava

Po zvibrovaní celú plochu znova zasypte špárovacím materiálom a plochu môžete ihneď používať. Ak je to možné, špárovací materiál ponechajte na ploche 2 až 3 týždne a nakoniec ho ešte raz povmetajte do špár.

Naše typy uloženia dlažby pre Vás:

X4-p01 46,30 ks/m2 - 12/18 X4-p02 46,30 ks/m2 - 12/18 X4-p03 46,30 ks/m2 - 12/18 X4-p04 46,30 ks/m2 - 12/18


X4-p05 46,30 ks/m2 - 12/18 X4-p06 46,30 ks/m2 - 12/18

Pokládka dlažieb pri zhotovení pochôdznych plôch, chodníkov, terás a záhradných chodníkov:

Príklad chodníka - pokládka dlažieb v oblúku:

X4-ch01 X4-ch02

Na stiahnutieBetónová dlažba X4
 Typový list výrobku
Dlažba X4
 Pokládka dlažby do chodníkov

Realizácie

X4X4

Ďalšie produkty:

Naturana flair
Naturana flair
Aqua flair
Aqua flair
TerrTurana
TerrTurana
TerrIntak
TerrIntak
Cassetta
Cassetta
City
City
City flair
City flair
Cassetta Antik
Cassetta Antik
Cassetta flair
Cassetta flair
Pavado
Pavado
TerrAntik
TerrAntik
Poligono
Poligono
Graniko
Graniko
Granum
Granum
Klasiko flair
Klasiko flair
Cavarino
Cavarino
Calimera
Calimera
Idania flair
Idania flair
Romantiko
Romantiko
Dekor
Dekor
Seka
Seka
EX-EK
EX-EK
X4
X4