TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Palisády a obrubníky

Obrubníky cestné

Ukončenie plôch vytvorených z dlažieb a dlaždíc, ukončenie komunikácií a chodníkov, vytvorenie prevýšení pri výstavbe ciest a ohraničenie terás.

Cestný obrubník bez skosenia je určený na plynulé a bezbariérové ohraničenie, resp. napojenie dláždenej plochy na komunikáciu.

Cestné obrúbníky a ich prednosti:

  • jednoduchý a efektný vzhľad
  • ľahká manipulácia
  • nízka hmotnosť
  • mnohostranné použitie

Technické informácie

obrubníky so skosením 12/4 cm

obrubníky bez skosenia

rozmer: 100 x 26 x 15 cm/ 33 x 26 x 15 cm
hmotnosť: 85 kg/ks/ 28,3 kg/ks
farebnosť: sivá
rozmer: 100 x 26 x 15 cm
hmotnosť: 90 kg/ks
farebnosť: sivá

obrubníky so skosením 1,5/1,5 cmrozmer: 100 x 20 x 10 cm
hmotnosť: 48 kg/ks
farebnosť: sivá
   

Uloženie obrubníkov

Vrchná nosná vrstva

Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň zhotovíte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrku (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite. Hrúbka je podľa miestnych podmienok a očakávaného zaťaženia.

Betónové lôžko

Na vrchnú nosnú vrstvu zhotovte betónové lôžko (min. C16/20), zrnitosť 0/8 – 0/16, konzistencie S1 a zarovnajte do roviny zodpovedajúcej plánovanej úrovni vrchnej plochy obrubníkov pri zohľadnení výšky obrubníka.

Uloženie obrúbnikov

kladenie musí byť vykonané tak, aby plocha betónového lôžka bola zaťažovaná rovnomerne. Kontaktná plocha obrubníkov musí byť pred uložením dôkladne navlhčená. Pri ukladaní je potrebné zabezpečiť aby sa celá spodná plocha obrubníka dôkladne spojila s betónom lôžka. Použite prísadu do betónu na zlepšenie priľnavosti. Obrubníky uložte výškovo, smerovo zvisle do lôžka. Na vyrovnanie do požadovanej nivelity – použite smerovú šnúru, drevené, resp. gumové kladivo spolu s dreveným poklepovým hranolkom. Ihneď po zrovnaní obrubníka naneste po stranách obrubníka betónovú zmes v sklone cca 45° pre vytvorenie bo čnej podpory. Betónovú zmes ihneď zhutnite prepichovaním, aby sa dosiahlo jeho spojenie s lôžkom a priľnutie na obrubník.

Špárovanie

Cestné obrubníky sa ukladajú v zásade so špárami. Ak špáry nebudú vyplnené, budú mať šírku 3 - 5 mm, ak budú špáry vyplnené, budú mať šírku cca 10 mm a budú vyplnené plastickou príľnavou špárovacou hmotou, resp. cementovou maltou. Viditeľná špára bude po celej dĺžke prehĺbená o 5 mm.

Čistenie a údržba

Povrch obrubníkov čistite a udržiavajte suchým resp. mokrým spôsobom. Prípadne výlupky vzniknuté neprimeraným zaťažením ihneď sanujte.

Spôsob dodávania

Tvárnica 100 33
Množstvo ks/pal. 18 54
Hmotnosť kg/pal. 1550 1550

Na stiahnutie


Betónový obrubník so skosením 4/12 cm
 Typový list na stiahnutie
Betónový obrubník so skosením 1,5/1,5 cm
 Typový list na stiahnutie
Betónový obrubník bez skosenia
 Typový list na stiahnutie

Realizácie

Obrubníky cestnéObrubníky cestné

Ďalšie produkty:

Palisády Bossapal
Palisády Bossapal
Palisády
Palisády
Palisády zámkové
Palisády zámkové
Palisády Altiko
Palisády Altiko
Obrubník palisádový
Obrubník palisádový
Obrubníky parkové
Obrubníky parkové
Obrubníky cestné
Obrubníky cestné
Obrubník bariérový
Obrubník bariérový
Obrubník záhradný
Obrubník záhradný
Obrubník prechodový
Obrubník prechodový
Obrubník cestný nábehový
Obrubník cestný nábehový
Obrubníky cestné oblúkové
Obrubníky cestné oblúkové
Žľabovka plytká
Žľabovka plytká