TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Palisády a obrubníky

Palisády Bossapal

Palisády pre ukončenie a ohraničenie dlažby, využiteľné tiež pre plochy, ktoré je potrebné prevýšiť, alebo podoprieť.

Bossapal palisády majú atraktívny dizajn najmä pre milovníkov romantickej atmosféry. Podčiarknutý je rustikálny charakter ako prvok útulného bývania a príjemného prostredia. Palisády môžu byť nakombinované s rôznymi dizajnovými prvkami.

Betónové palisády Bossapal a ich prednosti

  • tvarová variabilnosť kladenia
  • mechanická stabilita
  • mnohostrannosť použitia
  • kombinované s rôznymi dizajnovými prvkami
  • rustikálny charakter

Technické informácie

Povrch: štandardný s miernou fázou
Štruktúra: dvojvrstvová vibrolisovaná so skosenou hranou
Hrúbka dlažby: 6 cm, 8 cm a 10 cm
Hmotnosť: 6 cm = cca 135 kg/m2, 8 cm = cca 180 kg/m2, 10 cm = cca 225 kg/m2

Palisády Bossapal

Povrch: Horný povrch a dve bočné protiľahlé strany nepravidelne štiepané
Spotreba: cca 8,3 ks/bm

Výška cm 40 60 80
Šírka cm 12x12 12x12 12x12
Hmotnosť cca kg/ks 14 21 28
Množstvo na palete (ks) 72 48 32

Palisády Bossapal Antik

Povrch: Horný povrch a dve bočné protiľahlé strany, silne, nepravidelne štiepané
Spotreba: cca 8,3 ks/bm

Výška cm 25 40 60 80
Šírka cm 12x12 12x12 12x12 12x12
Hmotnosť cca kg/ks 9 14 21 28
Množstvo na palete (ks) 96 72 48 32
   
grafitová mušľová
   
svetlá žula grafitová
hnedá mušľová

Palisády 40

Palisády 60

  rozmer: 120x120 mm
výška: 400 mm
spotreba: 8,33 ks/m
hmotnosť: 14 kg/ks
  rozmer: 120x120 mm
výška: 600 mm
spotreba: 8,33 ks/m
hmotnosť: 21 kg/ks

Palisády 80


  rozmer: 120x120 mm
výška: 800 mm
spotreba: 8,33 ks/m
hmotnosť: 28 kg/ks
   

Uloženie palisád

Pokyny pre zabudovanie palisád

Vrchná nosná vrstva

Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrku (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite. Hrúbka je podľa miestnych podmienok a očakávaného zaťaženia.

Betónové lôžko

Na vrchnú nosnú vrstvu zhotovte betónové lôžko (min. B20), zrnitosť 0/8 – 0/16, konzistencie K1 a zarovnajte do roviny zodpovedajúcej plánovanej úrovni vrchnej plochy palisády pri zohľadnení jej výšky.

Uloženie palisád

Ukladanie musí byť vykonané tak, aby plocha betónového lôžka bola zaťažovaná rovnomerne. Kontaktná plocha palisád musí byť pred uložením dôkladne navlhčená. Pri ukladaní je potrebné zabezpečiť aby sa celá spodná plocha palisády dôkladne spojila s betónom lôžka. Použite prísadu do betónu na zlepšenie priľnavosti. Palisády uložte výškovo, smerovo zvisle do lôžka. Na vyrovnanie do požadovanej nivelety – použite smerovú šnúru, drevené, resp. gumové kladivo spolu s dreveným poklepovým hranolkom. Ihneď po zrovnaní palisády naneste po jej stranách betónovú zmes v sklone cca 45° pre vytvorenie bočnej podpory. Betónovú zmes ihneď zhutnite prepichovaním, aby sa dosiahlo jeho spojenie s lôžkom a priľnutie na palisádu.

Dôležité upozornenie! Vrchnú plochu palisád je potrebné pri doprave, manipulácii a kladení dôsledne chrániť pred mechanickým poškodením.

Špárovanie

Palisády sa ukladajú v zásade bez špár na doraz. Vzhľadom na materiálové a tvarové tolerancie sa vždy vytvorí špára cca 3 - 5 mm, ktorá ale nebráni riadnemu užívaniu a funkcii palisád.

Čistenie a údržba

Povrch palisád čistiť a udržiavať suchým resp. mokrým spôsobom. Prípadne výlupky vzniknuté neprimeraným zaťažením ihneď sanujte.

Na stiahnutie

Betónové palisády Bossapal
 Typový list

Realizácie

Palisády BossapalPalisády BossapalPalisády BossapalPalisády BossapalPalisády Bossapal
Palisády BossapalPalisády Bossapal

Ďalšie produkty:

Palisády Bossapal
Palisády Bossapal
Palisády
Palisády
Palisády zámkové
Palisády zámkové
Palisády Altiko
Palisády Altiko
Obrubník palisádový
Obrubník palisádový
Obrubníky parkové
Obrubníky parkové
Obrubníky cestné
Obrubníky cestné
Obrubník bariérový
Obrubník bariérový
Obrubník záhradný
Obrubník záhradný
Obrubník prechodový
Obrubník prechodový
Obrubník cestný nábehový
Obrubník cestný nábehový
Obrubníky cestné oblúkové
Obrubníky cestné oblúkové
Žľabovka plytká
Žľabovka plytká