TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Palisády a obrubníky

Palisády zámkové

Okrúhle zámkové palisády umožňujú plynulé vytváranie kriviek spevnených svahov.

Používajú sa všade tam, kde je plochy potrebné ukončiť, prevýšiť, ohraničiť, resp. podoprieť. Ich špecifický tvar a rozličné výšky umožňujú vytvárať ľubovolne oblúky a zakrivenia.

Prednosti palisád:

  • minipalisády tvarovo dopĺňajú dlažbu ROMANTIKO
  • tvarová variabilnosť kladenia
  • mechanická stabilita
  • mnohostrannosť použitia

Technické informácie

Zámkové minipalisády Ø 11/10 cm

šírka uloženia: 10 cm
spotreba/bežný meter: cca 10 kusov

Výška cm 35
Hmotnosť cca kg/ks 8/530
Množstvo na palete (ks) 64

Zámkové palisády Ø 20 cm

Šírka uloženia: 17,5 cm
spotreba/bežný meter: cca 5,56 kusov

Výška cm 60 90 120
Hmotnosť cca kg/ks 33/1350 50/1020 68/1390
Množstvo na palete (ks) 40 20 20
       
sivá červená hnedá piesková
       
sivá červená hnedá piesková

zámkové minipalisády

zámkové palisády 90

priemer: 11 cm
výška: 35 cm
spotreba: 10 ks/bm
hmotnosť: 8 kg/ks
priemer: 20cm
výška: 90 cm
spotreba: 5,56 ks/bm
hmotnosť: 50 kg/ks

zámkové palisády 60

zámkové palisády 120

priemer: 20cm
výška: 60 cm
spotreba: 5,56 ks/bm
hmotnosť: 33 kg/ks
priemer: 20cm
výška: 120 cm
spotreba: 5,56 ks/bm
hmotnosť: 68 kg/ks

Uloženie palisád

Údaje pre kladenie

Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrku (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite. Hrúbka je podľa miestnych podmienok a očakávaného zaťaženia.

Betónové lôžko

Na vrchnú nosnú vrstvu zhotovíte betónové lôžko (min. B20), zrnitosť 0/8 – 0/16 mm, konzistencie K1 a zarovnáte do roviny zodpovedajúcej plánovanej úrovni vrchnej plochy palisády pri zohľadnení jej výšky.

Uloženie palisád

Ukladanie musí byť vykonané tak, aby plocha betónového lôžka bola zaťažovaná rovnomerne. Kontaktná plocha palisád musí byť pred uložením dôkladne navlhčená. Pri ukladaní je potrebné zabezpečiť aby sa celá spodná plocha palisády dôkladne spojila s betónom lôžka. Použite prísadu do betónu na zlepšenie priľnavosti.

Palisády uložte výškovo, smerovo zvisle do lôžka. Na vyrovnanie do požadovanej nivelity použite smerovú šnúru, drevené, resp. gumové kladivo spolu s dreveným poklepovým hranolkom. Ihneď po zrovnaní palisády naneste po jej stranách betónovú zmes v sklone cca 45° pre vytvorenie bočnej podpory. Betónovú zmes ihneď zhutnite prepichovaním, aby sa dosiahlo jeho spojenie s lôžkom a priľnutie na palisádu.

Dôležité upozornenie! Vrchnú plochu palisád je potrebné pri doprave, pri manipulácii a pri kladení dôsledne chrániť pred mechanickým poškodením.

Špárovanie

Palisády sa ukladajú v zásade bez špár na doraz. Vzhľadom na materiálové a tvarové tolerancie sa vždy vytvorí špára cca 3 - 5 mm, ktorá ale nebráni riadnemu užívaniu a funkcii palisád.

Čistenie a údržba

Povrch palisád čistiť a udržiavať suchým, resp. mokrým spôsobom. Prípadne výlupky vzniknuté neprimeraným zaťažením ihneď sanujte.

Zhotovenie okraja z palisád

Palisády sú v rámci svojej výšky mierne kónické (rozšírenie smerom nadol). Pri uložení tak vznikne malá špára (pozri typový list výrobku – špárovanie). Každú palisádu je preto nutné s vodováhou presne vyrovnať do vertikálneho smeru. Palisády sa osádzajú do lôžka z prostého betónu konzistencie S1 do hĺbky cca 1/4 až 1/3 celkovej výšky palisády v závislosti od výšky palisád a zaťaženia zo strany zásypu. Zadný výplňový materiál by mal byť odvodnený pomocou drenáže. Pre zabránenie prenikania vody a vlhkosti cez špáry doporučujeme zo strany zásypu použiť izolačnú fóliu.

Zhotovenie stupňov z minipalisád

S použitím Minipalisád je možné vytvoriť terénne stupne rôznych výšok a sklonov. Plocha nástupníc môže byť zhotovená z dlažbových alebo platňových prvkov PREMAC uložených do štrkového lôžka, resp. na betónový podklad.

Na stiahnutie

Palisády zámkové
 Typový list

Realizácie

Palisády zámkové 	Palisády zámkové 	Palisády zámkové 	Palisády zámkové

Ďalšie produkty:

Palisády Bossapal
Palisády Bossapal
Palisády
Palisády
Palisády zámkové
Palisády zámkové
Palisády Altiko
Palisády Altiko
Obrubník palisádový
Obrubník palisádový
Obrubníky parkové
Obrubníky parkové
Obrubníky cestné
Obrubníky cestné
Obrubník bariérový
Obrubník bariérový
Obrubník záhradný
Obrubník záhradný
Obrubník prechodový
Obrubník prechodový
Obrubník cestný nábehový
Obrubník cestný nábehový
Obrubníky cestné oblúkové
Obrubníky cestné oblúkové
Žľabovka plytká
Žľabovka plytká