TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Palisády a obrubníky

Obrubník bariérový

Nenápadný a účinný bariérový obrubník zabraňuje vjazdu na pešiu komunikáciu. Obrubníky sú určené predovšetkým na miesta, kde je nutné od seba oddeliť dve plochy s rôznym využitím, pričom je požiadavka na občasnú prejazdnosť.

Bariérový obrubník

je betónová tvárnica z prostého vibrolisovaného betónu. Teleso obrubníka je tvorené spodnou časťou s rozmermi 496 x 290 x 200 mm, z ktorej na výšku 125 mm vyčnieva polguľa priemeru 250 mm.

Prednosti obrubníka

  • jednoduchý a efektný vzhľad
  • vysoká stabilita
  • jednoduché rozdelenie napríklad pešej zóny od motoristickej

Vlastnosti

  • betón B35
  • zdravotná nezávadnosť
  • mrazuvzdornosť - odolné voči mrazu a rozmrazovacím látkam

Technické informácie

Beriérový obrubník
Dĺžka 500 mm
Šírka 290 mm
Výška polgule 125 mm
Výška celková 200 mm + 125 mm
Hmotnosť 76,5 kg/ks
Spotreba 2,00 ks/bm
Farba sivá
Povrch brokovaný
   
Množstvo ks/pal. 8
Hmotnosť kg/pal. 640

Postup zabudovania

Postup zabudovania

Na rastlú a dostatočne spevnenú zemnú pláň zhotovte nezamrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrku (zrnitosti 0/32 mm) a zhutnite! Hrúbka je podľa a miestnych podmienok a očakávaného zaťaženia. Na túto vrstvu zhotovte betónové lôžko min. B20, zrnitosť 0/8 - 0/16 mm, konzistencie K1 a zarovnajte do roviny zodpovedajúcej plánovanej úrovni vrchnej plochy obrubníkov pri zohľadnení výšky obrubníka. Kontaktnú plochu obrubníkov pred uložením dôkladne navlhčite. Obrubníky ukladajte tak, aby plocha betónového lôžka bola zaťažená rovnomerne a aby sa spodná plocha obrubníka dôkladne spojila s betónom lôžka. Obrubníky uložte výškovo, smerovo zvisle do lôžka. Na vyrovnanie do požadovanej nivelety použite smerovú šnúru, drevené, resp. gumové kladivo. Ihneď po zrovnaní obrubníka naneste po stranách betónovú zmes v sklone 45° pre vytvorenie bočnej podpory.

Betónovú zmes ihneď zhutnite prepichovaním, aby sa dosiahlo jeho spojenie s lôžkom a priľnutie k obrubníku! Bariérové obrúbniky sa ukladajú so špárami šírky 3 - 5 mm, špáry sa nevypĺňajú.

Čistenie a údržba

Povrch obrúbnikov a udržiavajte suchým, resp. mokrým spôsobom. Prípadné výlupky vzniknuté neprimeraným zaťažením ihneď sanujte.

Spôsob dodávania, manipulácia

Bariérové obrubníky sú dodávané na paletách, pričom je možná aj kusová dodávka. Na stavbe sa obrubníky skladujú na dodaných paletách, pričom je nutné zamedziť obitiu hrán. S bariérovými obrubníkmi sa manipuluje ručne pomocou samosvorných klieští.

Na stiahnutie


Bariérový obrubník
Typový list na stiahnutie

Realizácie

Obrubník bariérový 	Obrubník bariérový 	Obrubník bariérový 	Obrubník bariérový 	Obrubník bariérový
Obrubník bariérový

Ďalšie produkty:

Palisády Bossapal
Palisády Bossapal
Palisády
Palisády
Palisády zámkové
Palisády zámkové
Palisády Altiko
Palisády Altiko
Obrubník palisádový
Obrubník palisádový
Obrubníky parkové
Obrubníky parkové
Obrubníky cestné
Obrubníky cestné
Obrubník bariérový
Obrubník bariérový
Obrubník záhradný
Obrubník záhradný
Obrubník prechodový
Obrubník prechodový
Obrubník cestný nábehový
Obrubník cestný nábehový
Obrubníky cestné oblúkové
Obrubníky cestné oblúkové
Žľabovka plytká
Žľabovka plytká