TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Palisády a obrubníky

Obrubníky cestné oblúkové

Oblúkové obrubníky slúžia na spevnenie okrajov dláždených plôch. Estetické ohraničenie oblúkových plôch na jednoduchú a rýchlu realizáciu v rôznych polomeroch.

Obrubník cestný oblúkový sa používa tiež na ukončenie oblúkových plôch vytvorených z dlažieb a dlaždíc, na ukončenie komunikácii a pri vytváraní prevýšení pri výstavbe ciest a komunikácii v oblúkoch.

Oblúkové betónové tvárnice z prostého betónu vibrolisované, dvojvrstvové. Spodná vrstva zabezpečuje pevnosť v ťahu pri ohybe, mechanickú stabilitu a odolnosť proti mrazu. Vrchná vrstva zabezpečuje odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím látkam, proti obrusnosti a mechanickým vplyvom.

Technické informácie

Obrubník cestný oblúkový 0,5

Obrubník cestný oblúkový 4,0

vonkajší polomer 0,5 m

vonkajšia dĺžka: 780 mm

šírka: 150 /110 mm

výška: 260 mm

hmotnosť: 55,1 kg / ks

počet ks do kruhu: 4

farebnosť: sivá

vonkajší polomer 4,0 m

vonkajšia dĺžka: 780 mm

šírka: 150 /110 mm

výška: 260 mm

hmotnosť: 64,4 kg/ks

počet ks do kruhu: 32

farebnosť: sivá

Obrubník cestný oblúkový 1,0

Obrubník cestný oblúkový 5,0

vonkajší polomer 1,0 m

vonkajšia dĺžka: 780 mm

šírka: 150 /110 mm

výška: 260 mm

hmotnosť: 60,4 kg / ks

počet ks do kruhu: 8

farebnosť: sivá

vonkajší polomer 5,0 m

vonkajšia dĺžka: 780 mm

šírka: 150 /110 mm

výška: 260 mm

hmotnosť: 64,6 kg/ks

počet ks do kruhu: 40

farebnosť: sivá

Obrubník cestný oblúkový 2,0

Obrubník cestný oblúkový 8,0

vonkajší polomer 2,0 m

vonkajšia dĺžka: 780 mm

šírka: 150 / 110 mm

výška: 260 mm

hmotnosť: 63 kg / ks

počet ks do kruhu: 16

farebnosť: sivá

vonkajší polomer 8,0 m

vonkajšia dĺžka: 780 mm

šírka: 150 /110 mm

výška: 260 mm

hmotnosť: 65 kg / ks

počet ks do kruhu: 64

farebnosť: sivá

Obrubník cestný oblúkový 3,0


vonkajší polomer 3,0 m

vonkajšia dĺžka: 780 mm

šírka: 150 / 110 mm

výška: 260 mm

hmotnosť: 63,9 kg / ks

počet ks do kruhu: 24

farebnosť: sivá

   

Uloženie obrubníkov

Vrchná nosná vrstva

Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň zhotovíte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrku (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite. Hrúbka sa volí podľa miestnych podmienok a očakávaného zaťaženia.

Betónové lôžko

Na vrchnú nosnú vrstvu zhotovte betónové lôžko (min. C 16/20), zrnitosť 0/8 – 0/16 mm, konzistencie S1 a zarovnajte do roviny zodpovedajúcej plánovanej úrovni vrchnej plochy obrubníkov pri zohľadnení výšky obrubníka.

Uloženie obrúbnikov

Ukladanie musí byť vykonané tak, aby plocha betónového lôžka bola zaťažovaná rovnomerne. Kontaktná plocha obrubníkov musí byť pred uložením dôkladne navlhčená. Pri ukladaní je potrebné zabezpečiť aby sa celá spodná plocha obrubníka dôkladne spojila s betónom lôžka. Doporučujeme použiť prísadu do betónu na zlepšenie priľnavosti.

Obrubníky uložte výškovo a smerovo zvisle do lôžka. Na vyrovnanie do požadovanej nivelity použite smerovú šnúru, drevené, resp. gumové kladivo spolu s dreveným poklepovým hranolkom. Ihneď po smerovom a výškovom osadení obrubníka naneste po stranách obrubníka betónovú zmes v sklone cca 45° pre vytvorenie bočnej podpory tak, aby bola zachovaná stabilita obrubníka. Betónovú zmes ihneď zhutnite prepichovaním, aby sa dosiahlo jej spojenie s lôžkom a priľnutie na obrubník.

 

Špárovanie

Cestné obrubníky sa ukladajú v zásade so špárami. Ak špáry nebudú vyplnené, budú mať šírku 3 - 5 mm, ak budú špáry vyplnené, budú mať šírku cca 10 mm a budú vyplnené plastickou priľnavou špárovacou hmotou, resp. cementovou maltou. Viditeľná špára bude po celej dĺžke prehĺbená o 5 mm.
 
Čistenie a údržba
Povrch obrubníkov je možné čistiť a udržiavať suchým, resp. mokrým spôsobom. Prípadné výlupky vzniknuté neprimeraným zaťažením ihneď sanujte.
 
Spôsob dodávania
 
Obrubníky CO 0,5 m 1,0 m 2,0 m
Množstvo ks/pal. 15 15 18
Hmotnosť kg/pal. 850 930 1160
Obrubníky CO 3,0 m 4,0 m 5,0 m 8,0 m
Množstvo ks/pal. 18 18 18 18
Hmotnosť kg/pal. 1170 1180 1180 1190

Na stiahnutie

Oblúkové cestné obrubníky
Typový list na stiahnutie

Ďalšie produkty:

Palisády Bossapal
Palisády Bossapal
Palisády
Palisády
Palisády zámkové
Palisády zámkové
Palisády Altiko
Palisády Altiko
Obrubník palisádový
Obrubník palisádový
Obrubníky parkové
Obrubníky parkové
Obrubníky cestné
Obrubníky cestné
Obrubník bariérový
Obrubník bariérový
Obrubník záhradný
Obrubník záhradný
Obrubník prechodový
Obrubník prechodový
Obrubník cestný nábehový
Obrubník cestný nábehový
Obrubníky cestné oblúkové
Obrubníky cestné oblúkové
Žľabovka plytká
Žľabovka plytká