TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Palisády a obrubníky

Obrubník prechodový

Obrubník prechodový sa využíva ako plynulý prechod medzi obrubníkom cestným a obrubníkom nábehovým.

Prechodové obrubníky sú dôležitou súčasťou v budovaní pochôdznych alebo pojazdových komunikácií, ktoré elegantne spájajú. Obrubník prechodový nemusíte použiť iba k vydláždeným plochám, môžete ich využiť na plynulé ukončenie akejkoľvek plochy s výškovým rozdielom.

Prednosti obrubníku:

  • jednoduchý efektný vzhľad
  • mnohostranné použitie

Technické informácie

Obrubník prechodový

rozmer: 100 x 20 x 26/15 cm

hmotnosť: 84,8 kg/ks

Ľavý Pravý

Uloženie obrubníka

Zásadne je potrebné dodržiavať pokyny návodu na úpravu podložia a uloženie obrubníkov.

Vrchná nosná vrstva

Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň zhotovíte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrku (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite. Hrúbka je podľa miestnych podmienok a očakávaného zaťaženia.

Betónové lôžko

Na vrchnú nosnú vrstvu zhotovte betónové lôžko (min. C 16/20), zrnitosť 0/8 – 0/16, konzistencie S1 a zarovnajte do roviny zodpovedajúcej plánovanej úrovni vrchnej plochy obrubníkov pri zohľadnení výšky obrubníka.

Uloženie obrubníkov

Ukladanie musí byť vykonané tak, aby plocha betónového lôžka bola zaťažovaná rovnomerne. Kontaktná plocha obrubníkov musí byť pred uložením dôkladne navlhčená. Pri ukladaní je potrebné zabezpečiť aby sa celá spodná plocha obrubníka dôkladne spojila s betónom lôžka. Použite prísadu do betónu na zlepšenie priľnavostiIhneď po zrovnaní obrubníka naneste po stranách obrubníka betónovú zmes v sklone cca 45° pre vytvorenie bočnej podpory. Betónovú zmes ihneď zhutnite prepichovaním, aby sa dosiahlo jeho spojenie s lôžkom a priľnutie na obrubník. Obrubníky uložte výškovo, smerovo zvisle do lôžka. Na vyrovnanie do požadovanej nivelity – použite smerovú šnúru, drevené, resp. gumové kladivo spolu s dreveným poklepovým hranolkom.

Špárovanie

Cestné obrubníky sú vyrobené s vymedzovacími výčnelkami, ktoré zaručujú špáru šírky 3 - 5 mm. Túto špáru nedoporučujeme vypĺňať. Ak budú špáry vyplnené, budú mať šírku cca 10 mm a budú vyplnené plastickou príľnavou špárovacou hmotou, resp. cementovou maltou. Viditeľná špára bude po celej dĺžke prehĺbená o 5 mm.

Čistenie a údržba

Povrch obrubníkov čistite a udržiavajte suchým resp. mokrým spôsobom. Prípadne výlupky vzniknuté neprimeraným zaťažením ihneď sanujte.

Na stiahnutie

Obrubníky prechodové
 Typový list

Ďalšie produkty:

Palisády Bossapal
Palisády Bossapal
Palisády
Palisády
Palisády zámkové
Palisády zámkové
Palisády Altiko
Palisády Altiko
Obrubník palisádový
Obrubník palisádový
Obrubníky parkové
Obrubníky parkové
Obrubníky cestné
Obrubníky cestné
Obrubník bariérový
Obrubník bariérový
Obrubník záhradný
Obrubník záhradný
Obrubník prechodový
Obrubník prechodový
Obrubník cestný nábehový
Obrubník cestný nábehový
Obrubníky cestné oblúkové
Obrubníky cestné oblúkové
Žľabovka plytká
Žľabovka plytká