TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Palisády a obrubníky

Obrubník cestný nábehový

Cestný nábehový obrubník sa uplatní všade tam, kde potrebujeme vybudovať plynulý prechod. Vjazd do garáže, prechod medzi pojazdovou cestnou komunikáciou, parkoviskom a chodníkom, či iným terénom.

Obrubník nábehový nemusíte použiť iba k vydláždeným plochám, ale aj ako plynulý prechod všetkých plôch s výškovým rozdielom 50 mm. Elegantne spojí všetky plochy, je dôležitou súčasťou v budovaní pochôdznych alebo pojazdových komunikácií.

Plynulý prechod medzi obrubníkom cestným nábehovým a obrubníkom cestným vytvoríme obrubníkom prechodovým.

Obrubník cestný nábehový má:

  • mnohostranné použitie
  • jednoduchý efektný vzhľad
  • bezbariérový vstup (s výškovým rozdielom 50 mm)
Betónové tvárnice dvojvrstvové. Spodná vrstva zabezpečuje pevnosť v ťahu pri ohybe, mechanickú stabilitu a odolnosť proti mrazu. Vrchná vrstva zabezpečuje odolnosť proti mrazu a rozmrazovacím látkam, proti obrusnosti a mechanickým vplyvom.

Technické informácie

obrubník cestný nábehový

rozmer: 100 x 20 cm
výška: 15 cm/ 10 cm
hmotnosť: 65 kg / ks
farebnosť: sivá

Na stiahnutie


Obrubník cestný nábehový
 Typový llist

Ďalšie produkty:

Palisády Bossapal
Palisády Bossapal
Palisády
Palisády
Palisády zámkové
Palisády zámkové
Palisády Altiko
Palisády Altiko
Obrubník palisádový
Obrubník palisádový
Obrubníky parkové
Obrubníky parkové
Obrubníky cestné
Obrubníky cestné
Obrubník bariérový
Obrubník bariérový
Obrubník záhradný
Obrubník záhradný
Obrubník prechodový
Obrubník prechodový
Obrubník cestný nábehový
Obrubník cestný nábehový
Obrubníky cestné oblúkové
Obrubníky cestné oblúkové
Žľabovka plytká
Žľabovka plytká