TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Palisády a obrubníky

Obrubník palisádový

Palisádový obrubník je vhodný na ukončenie plôch vytvorených z dlažieb, na ohraničenie prevýšení chodníkov, záhradných ciest, parkovacích a príjazdových plôch, terás a podobne.

Palisádový obrubník prednosti:

  • nízka hmotnosť
  • ľahká manipulácia
  • jednoduchý a efektný vzhľad
  • mnohostranné použitie

Technické informácie

Obrubník palisádový

Dĺžka [mm]: 548±2
Šírka [mm]: 78±2
Výška [mm]: 250±5
Hmotnosť [kg.ks-1]: 26
Spotreba [ks.m-1]: 1,82
Farba: sivá, grafit, mocca
Povrch: drsný, odolný proti oderu
Raster: 55 cm
Pohľadová hrana : skosenie 4/5 mm
Špáry: spojenie pero - drážka
Ukončenie: rezaním

Spôsob uloženia palisád

Ůdaje pre kladenie palisád

Zásadne je potrebné dodržiavať pokyny návodu na úpravu podložia a uloženia obrubníkov.

Vrchná nosná vrstva

Na rastlú alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrku (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite. Hrúbka je podľa miestnych podmienok a očakávaného zaťaženia.

Betónové lôžko

Na vrchnú nosnú vrstvu zhotovte betónové lôžko (min. C 16/20), zrnitosť 0/8 – 0/16, konzistencie S1 a zarovnajte do roviny zodpovedajúcej plánovanej úrovni vrchnej plochy obrubníkov pri zohľadnení výšky obrubníka.

Špárovanie

Palisádové obrubníky sa ukladajú bez špáry na doraz spojením na pero a drážku.

Uloženie palisádových obrubníkov

Ukladanie musí byť vykonané tak, aby plocha betónového lôžka bola zaťažovaná rovnomerne. Kontaktná plocha obrubníkov musí byť pred uložením dôkladne navlhčená.

Pri ukladaní je potrebné zabezpečiť, aby sa celá spodná plocha obrubníka dôkladne spojila s betónom lôžka. Použite prísadu do betónu na zlepšenie priľnavosti.

Obrubníky uložte výškovo, smerovo zvisle do lôžka. Na vyrovnanie do požadovanej nivelity – použite smerovú šnúru, drevené, resp. gumové kladivo spolu s dreveným poklepovým hranolkom.

Ihneď po zrovnaní obrubníka naneste po stranách obrubníka betónovú zmes v sklone cca 45° pre vytvorenie bočnej podpory.

Betónovú zmes ihneď zhutnite prepichovaním, aby sa dosiahlo jeho spojenie s lôžkom a priľnutie na obrubník.

Čistenie a údržba

Povrch obrubníkov čistite a udržiavajte suchým resp. mokrým spôsobom. Prípadne výlupky vzniknuté neprimeraným zaťažením ihneď sanujte.

Na stiahnutie


Obrubník palisádový
 Typový list

Realizácie

Obrubník palisádovýObrubník palisádový

Ďalšie produkty:

Palisády Bossapal
Palisády Bossapal
Palisády
Palisády
Palisády zámkové
Palisády zámkové
Palisády Altiko
Palisády Altiko
Obrubník palisádový
Obrubník palisádový
Obrubníky parkové
Obrubníky parkové
Obrubníky cestné
Obrubníky cestné
Obrubník bariérový
Obrubník bariérový
Obrubník záhradný
Obrubník záhradný
Obrubník prechodový
Obrubník prechodový
Obrubník cestný nábehový
Obrubník cestný nábehový
Obrubníky cestné oblúkové
Obrubníky cestné oblúkové
Žľabovka plytká
Žľabovka plytká