TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Palisády a obrubníky

Žľabovka plytká

Žľabovka plytká sa používa na odvádzanie zrážkových vôd najmä zo spevnených plôch, komunikácií a ciest.

Žľaby je možné ukladať do betónového alebo štrkového lôžka. Jednotlivé tvárnice sa spoja dorazením nasucho a spoje sa vyšpárujú riedkou cementovou maltou. Po zašpárovaní tvoria tvárnice jednoliaty celok. Žľaby je možné ukladať aj do oblúkov. Bez úpravy rezaním je možné vytvárať oblúky pri otvorení špáry max. 10 mm. Pri požiadavke na menšie polomery je nutné tvárnice upraviť rezaním.

Technické informácie

žľabovka plytká

rozmer: 50 x 20 x 8(v) cm

spotreba: 2,0 ks/bm

hmotnosť: 15,8 kg

Na stiahnutie


Žľabovka plytká
 Typový list

Ďalšie produkty:

Palisády Bossapal
Palisády Bossapal
Palisády
Palisády
Palisády zámkové
Palisády zámkové
Palisády Altiko
Palisády Altiko
Obrubník palisádový
Obrubník palisádový
Obrubníky parkové
Obrubníky parkové
Obrubníky cestné
Obrubníky cestné
Obrubník bariérový
Obrubník bariérový
Obrubník záhradný
Obrubník záhradný
Obrubník prechodový
Obrubník prechodový
Obrubník cestný nábehový
Obrubník cestný nábehový
Obrubníky cestné oblúkové
Obrubníky cestné oblúkové
Žľabovka plytká
Žľabovka plytká