TERMO PLUS s.r.o.
 • Facebook
 • slovak
 • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Svahové oporné tvárnice

Premac - ELKO

Betónový uholník Premac - ELKO je praktickým a rýchlym riešením pre spevnenie svahu ako spoľahlivý oporný múr, aj pre vytvorenie násypov a terás v rôznych terénnych podmienkach.

Uholníky Premac - ELKO sú cenovo výhodné a dizajnovo atraktívne. Pritom ale nevylučujú funkčné aspekty a požiadavky na konštrukčnú rôznorodosť. V akýchkoľvek lokálnych podmienkach vo vzťahu k výške, zaťaženiu a miestnym pomerom ponúkame vždy najvýhodnejšie riešenie.

Popri funkčnom aspekte dôležitú úlohu pri verejných aj privátnych dielach zohráva čas. Dômyselné odstupňovanie uholníkov Premac - Elko umožňuje vytvoriť opornú stenu v rôznych výškových podmienkach vo veľmi krátkom čase. Päť rôznych konštrukčných výškových prvkov dávajú v projekčnej fáze dostatok voľnosti na použitie v krajinotvorbe, pri projektovaní záhradných úprav, vjazdov do garáží a vyrovnávaní terénnych rozdielov.

Povrch uholníkov je z pohľadového betónu. Na špeciálnu objednávku je možné upraviť aj zadnú stranu.

Oporný múr s Premac ELKO - rýchle a dizajnovo atraktívne riešenie

 • rýchla realizácia
 • nízka cena
 • účelné a dizajnovo atraktívne
 • použitie pri rôznych terénnych podmienkach
 • široké využitie v súkromných aj verejných dielach

Možnosti realizácie oporných uholníkov pre špecifické objekty, informácia o cene na vyžiadanie.

 • Zaťažovací stav 3, 3A, SLW 30, SLW 60, 6, 7
 • Ďalšie konštrukčné výšky
 • Uholníky s doskovou štruktúrou
 • Hrúbka steny 25 cm
 • Päta na viditeľnej strane (strana päty hladká) do výšky 305 cm Ÿ Vnútorné rohy / tupouhlé vonkajšie rohy
 • Závitové oká s transportnými slučkami
 • individuálne lícujúce a špeciálne diely
 • Výstuž spojov
S uholníkmi Premac - ELKO je možné kombinovať aj iné výrobky spoločnosti Premac, spol s.r.o., napríklad palisády, plotové systémy, vegetačné tvárnice, dlažby a podobne.

Technické informácie

Premac-ELKO flair

Tech. pomoc: so statickým posudkom
Povrch: Kamenná drť, viditeľné strany, horná časť a zadná strana brokovaná, impregnovaná
Hrúbka stien: 12 cm
Šírka prvkov: 50/100 cm

Zaťažovací stav 1, Šírka 50 cm

Výška cm 55 80 105 130 155
Dĺžka päty cm 30 50 60 70 85
Hmotnosť cca kg/ks 100 168 215 265 325

Zaťažovací stav 1, Šírka 100 cm

Výška cm 55 80 105 130 155
Dĺžka päty cm 30 50 60 70 85
Hmotnosť cca kg/ks 200 335 430 530 650
       
biela mramor sivá žula grafitový čadič jantárová svetlo hnedá
   
lávová hnedá porfýrová červená    
 
Uholníky Premac-ELKO s ušľachtilým povrchom

Tech. pomoc: so statickým výpočtom
Povrch: Sivý betónový povrch brokovaný, impregnovaný na viditeľných stranách, v hornej oblasti a zadnej strane
Hrúbka stien: 12 cm
Šírka prvkov: 50/100 cm

Zaťažovací stav 1, Šírka 50 cm

Výška cm 55 80 105 130 155 180 205
Dĺžka päty cm 30 50 60 70 85 100 110
Hmotnosť cca kg/ks 100 168 215 265 325 390 470

Zaťažovací stav 1, Šírka 100 cm

Výška cm 55 80 105 130 155 180 205
Dĺžka päty cm 30 50 60 70 85 100 110
Hmotnosť cca kg/ks 200 335 430 530 650 780 940
 
sivá (sivý betón brokovaný)

Ďalšie farby, výšky, varianty a zaťažovacie stavy na vyžiadanie

Premac - ELKO sú vystužené v nasledovných prípadoch zaťaženia

Oceľová výstuž a dĺžka päty jednotlivých stien sa volia na základe statických parametrov.
Uholníky Premac - ELKO sa vyrábajú vo výškach 55, 80, 105, 130 a 155 cm. Uvedených päť zaťažovacích stavov pokrýva situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť v záhradnej a krajinnej zástavbe, ako aj v pozemnom staviteľstve a dopravných stavbách.

ZAŤAŽOVACÍ STAV premenné zaťaženie do 5 kN/m2 ZAŤAŽOVACÍ STAV 3 svah, spád terénu 30° ZAŤAŽOVACÍ STAV 3 svah, spád terénu 30° ZAŤAŽOVACÍ STAV 4 - SLW 30 premenné zaťaženie q=16,7 kN/m2,
   

ZAŤAŽOVACÍ STAV 5 q=33,3 kN/m2 ZAŤAŽOVACÍ STAV 6 cesta na svahu, spád terénu 30°

Zakladanie Premac-ELKO

Premac-ELKO príklady zakladania

Základy do nezamŕzajúcej hĺbky    
  Pri zakladaní uholníkov Premac-ELKO výšky 105 až 155 cm je potrebné vyrobiť cca 20-30 cm hrubú nosnú vrstvu z betónu C12/15. Pod ňou je až do nezamŕzajúcej hĺbky cca 80 cm potrebné vytvooriť mrazuvzdorný podklad.
Jednoduché základy    
  Podľa zaťaženia môžu byť uholníky Premac-ELKO až do konštrukčnej výšky 80 cm priamo položené do zavlhnutého betónu C12/15. Pod cca 10 cm hrubou betónovou vrstvou je potrebné vytvoriť cca 10 cm vrstvu mrazuvzdorného podkladu.
Päta na údolnej stene    
  Pri odkopoch na hranici môže byť päta uholníka umiestnená na nižšom pozemku. V takomto prípade zaťaženia ponúkame alternatívu povrchovej úpravy vnútornej strany uholníka. Vybudovanie základov sa vykoná ako jednoduché základy. Vzhľadom na horizontálne zaťaženie môže byť potrebný podporný základ pred pätou. Treba ho zhotoviť zo strany stavby a prípadne aj posúdiť.

Ukladanie a skladovanie Premac-ELKO

Spájanie a ukotvenie jednotlivých prvkov    
  Uholníky po vzájomnom spojení a prisypaní výplňovou zeminou tvoria stabilný homogénny oporný múr. Zvlášť pri oporných stenách, ktorých výška presahuje 1 m, je potrebné vzájomné spojenie realizovať cez oká zabudované v hornej zvislej časti steny. Cez tieto oká sa prevlečie oceľový prút s priemerom 14 mm a vyklinuje.
Doprava a montáž    
  Manipulácia s uholníkmi sa vykoná pomocou lana uchyteného o závesné oká s vhodnými zdvíhacími mechanizmami.
Upozornenie pri budovaní steny    
  Pri budovaní steny treba zabrániť možnému nárazu päty uholníka na pevný podklad vhodnou elastickou podložkou a možnému otieraniu závesného lana o zvislú stenu dielca vložením hranola medzi lano a zvislú časť uholníka.

Dôležité odporúčania pre všetky vonkajšie rohy

Pre vystuženie rohu je nutné veľkoplošne stabilizovať rohovúplochu vrstvou betónu
Pre naviazanie vonkajšieho rohu je vždy potreba toľko prvkov soskrátenou pätou, aká je dĺžka päty prvku. Napríklad s 50 cm širokými prvkami: Dĺžka päty 195 cm = 4 prvkyso skrátenou pätou (vrátane rohového dielu)
Pre konštrukčné výšky 180 až 455 cm odporúčame dĺžkuzapustenia 100 cm

Na stiahnutiePremac - ELKO
 Katalog na stiahnutie
ES - Vyhlásenie zhody
 Železobetónové oporné uholniky ELKO

Realizácie

Premac - ELKOPremac - ELKOPremac - ELKOPremac - ELKOPremac - ELKO
Premac - ELKOPremac - ELKOPremac - ELKOPremac - ELKOPremac - ELKO
Premac - ELKOPremac - ELKOPremac - ELKOPremac - ELKO

Ďalšie produkty:

Premac - ELKO
Premac - ELKO
Oblé okraje flair
Oblé okraje flair
Miniflor
Miniflor
Miniflor light
Miniflor light
Softi
Softi
Softi Max
Softi Max
Duoflor
Duoflor
Varioflor
Varioflor
Uloženie tvárnic
Uloženie tvárnic