TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Zákaznícka podpora

Grafická podpora pre projektantov

V rámci technickej pomoci projektantom sme pripravili pomôcku na uľahčenie projektovania dláždených plôch v programe Autocad. Priložený súbor obsahuje množinu šrafúr pre každý typ dlažby ponúkanej spoločnosťou Premac. Názvy jednotlivých šrafúr korešpondujú s názvami v "Technickej príručke vzorov uloženia dlažieb." Niektoré v technickej príručke uvedené šrafúry sa bohužiaľ nedajú adaptovať ako šrafúry Autocadu.

Prv ako budete môcť využívať tieto šrafúry, musíte súbory z archívu (vytvoreného programom ZIP) prekopírovať do podadresára "Support" v adresári, v ktorom máte nainštalovaný program Autocad (napr. C:\Program Files\Autocad R14\Support). Šrafúry sú kompatibilné so všetkými verziami programu Autocad. Používanie takto nainštalovaných šrafúr je jednoduché. V rámci dialógového okna príkazu šrafovania si z ponuky vyberte "užívateľsky definované šrafy" (v anglickej verzii "custom pattern") a do okienka doplňte príslušný názov šrafúry (napr. "kor-p12"). Šrafúry sú definované v metroch, takže ak máte výkres v milimetroch, musíte zvoliť mierku 0.001. Dúfame, že Vám táto pomôcka výrazne uľahčí prácu a prispejete tak k skvalitneniu Vašich projektov.

name Srafury 21.5.2009

Ďalšie produkty:

Manuál - Uloženie dlažby
Manuál - Uloženie dlažby
Technicko - poradenský servis
Technicko - poradenský servis
Prezeranie a tlač projektov AutoCad
Prezeranie a tlač projektov AutoCad
Grafická podpora pre projektantov
Grafická podpora pre projektantov
Katalógy a prospekty PREMAC
Katalógy a prospekty PREMAC
Certifikáty
Certifikáty