TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Záhradné betónové platne

Uloženie platní

Inštrukcie pre správne uloženie dlažby. Pokládka dlažby zahŕňa vytvorenie nosnej vrstvy, štrkového alebo maltového lôžka, či uloženie na podkladové platničky.

Zhotovenie vrchnej nosnej vrstvy

Na rastlú, alebo dostatočne spevnenú zemnú pláň (tvorí spodnú nosnú vrtstvu) s pozdĺžnym sklonom min. 0,5% a priečnym sklonom min. 2-3% zhotovte nezámrznú nosnú vrstvu z ťaženého kameňa alebo štrkodrvy (zrnitosť 0/32 mm) a zhutnite.

Hrúbka je podľa miestnych podmienok a predpokladaného zaťaženia. Potom zhotovte jemnú pláň zo štrkodrvy (zrnitosť 0/16 mm), ktorá musí byť veľmi dôkladne zhutnená, aby sa zabránilo neskoršiemu sadaniu povrchu. Jej výškový rozdiel je +/-1 cm pri hrúbke cca 10 cm. Vrchná nosná vrstva môže byť tiež ukončená betónovou vrstvou hrúbky 10 cm z prostého alebo vystuženého betónu v závislosti od zaťaženia.

Uloženie do štrkového lôžka

Na vrchnú nosnú vrstvu naneste drvené alebo ťažené kamenivo (zrnitosť 4/8 mm) v hrúbke 3 až 5 cm.

Dlaždice ukladajte vždy od kraja v smere od hotovej plochy. Doklepkávaním gumovým kladivom dosiahnete výškové zrovnanie dlaždíc. Dlaždice neukladajte na doraz, dodržujte špáru min. 3 mm (používajte špárovacie kríže). Špáry vyplňte špárovacím pieskom (nie maltou) a následne dlaždice dôkladne vyčistite. Pre dažďovú resp. povrchovú vodu, ktorá cez špáry presiakne do podložia musíte vytvoriť zodpovedajúce odvodnenie (presiakavou vrstvou resp. odvodnením vody mimo plochu).

Plocha je hotová a ihneď pripravená k užívaniu.

 

Uloženie do maltového lôžka

Maltové lôžko (piesok zrnitosti 0/8 mm s cementom v pomere 4:1) zhotovte s hrúbkou 3 až 5 cm. Dlaždice musíte vkladať do nestvrdnutej malty.

Šírka špár je min. 3 mm. Pri plochách väčších ako 20 m2 je potrebné zhotoviť dilatačné špáry. Špáry po uložení vyplňte špárovacou maltou a dlaždice ihneď vyčistite. Plochu nezaťažujte min. 3 dni!

Uloženie na podkladové platničky

Podkladové platničky rozložte na rovný podkladový betón, umiestnite ich do rohov podľa použitých rozmerov dlaždíc. Dlaždice sa musia uložiť presne a na tesno. Špáry sa neuzatvárajú! Povrchová voda, ktorá cez špáry pretečie je po povchu betónu odvádzaná do odvodňovacieho systému. Plocha je ihneď použiteľná.

Poznámka: Podrobnejšie informácie nájdete v produktových typových listoch.

Ďalšie produkty:

Longara
Longara
LongaraAntik
LongaraAntik
Giona
Giona
GionaAntik
GionaAntik
Idania flair
Idania flair
Deka
Deka
Ester
Ester
Lido
Lido
Linea
Linea
Forte
Forte
Opus
Opus
Schodiskové stupne
Schodiskové stupne
Uloženie platní
Uloženie platní