TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Záhradné betónové platne

Deka

Terasová dlažba, či dlažba do záhrady z vymývaného betónu s jemným dunajským štrkom. Je príjemná na chodenie a jej vlastnosti ju radia medzi protišmykové dlažby.

Betónové platne do záhrady

Platne z vymývaného betónu sa používajú ako terasová dlažba, pri zhotovení chodníkov, parkovísk, záhradných cestičiek, dvorov a malých parkovacích plôch. Exteriérové terasy sú pochôdzne a ľahko zaťažiteľné. Pre zaťaženie osobnou autodopravou je nutné uloženie do maltového lôžka. Vrchná vrstva dlažby odolná voči mrazu a rozmrazovacím látkam - vhodná pre exteriérové terasy.

Vymývaná dlažba

  • mechanická pevnosť
  • efektný vzhľad - kamienková vymývaná dlažba
  • príjemné na chodenie
  • odolnosť proti pošmyknutiu
* Okrajové platne ponúkame s jednou alebo dvomi upravenými pohľadovými hranami

Technické informácie

Povrch: vymývaný dunajský štrk FR 6/8 mm
Štruktúra: dvojvrstvová-vibrolisovaná
Hrúbka platne: 4 cm
Hmotnosť: cca 94 kg/m2

Hrúbka dlažby 4 cm 40 x 40 cm 50 x 50 cm 50 x 24,5 cm
Hmotnosť kg/paleta 15/680 23,4/1060 11,7/530
Spotreba ks/m2 6,16 4 8
Množstvo m2/paleta 44 44 44

 

  40 x 40 cm
jedna upravená hrana
40 x 40 cm
dve upravené hrany
50 x 50 cm
jedna upravená hrana
50 x 50 cm
dve upravené hrany
Hmotnosť kg/paleta 15/680 15/680 23,4/1060 23,4/1060
Spotreba ks/m2 6,16 6,16 4 4
Množstvo m2/paleta 44 44 44 44

 

Hrúbka dlažby 5 cm   50 x 50 cm
jedna upravená hrana
50 x 50 cm
dve upravené hrany
Hmotnosť kg/paleta 29,2/1140 29,2/1140 29,2/1140
Spotreba ks/m2 4 4 4
Množstvo m2/paleta 38 38 38
 
platne z vymývaného betónu - vymývaný dunajský štrk

Záhradné platne 50 x 50

rozmer: 50 x 50 cm
výška: 4 alebo 5 cm
spotreba: 4 ks/m2
hmotnosť: 23,4/29,2 kg/ks
bližší popis: Okrajové platne ponúkame s jednou alebo dvomi upravenými pohľadovými hranami.

Záhradné platne 40 x 40

rozmer: 40 x 40 cm
výška: 4 cm
spotreba: 6,16 ks/m2
hmotnosť: 15 kg/ks

Záhradné platne 50 x 24,5

rozmer: 50 x 24,5 cm
výška: 4 cm
spotreba: 8 ks/m2
hmotnosť: 11,7 kg/ks

Záhradné platne 50 x 24,5

Spotreba podkladných platničiek

dlaždice 40 x 40 cm: 6,16 ks/m2

dlaždice 50 x 50 cm: 4,00 ks/m2

Uloženie platní

Pokládka dlažby do štrkového lôžka:

Na vrchnú nosnú vrstvu naneste drvené alebo ťažené kamenivo (zrnitosť 4/8 mm) v hrúbke 3 až 5 cm. Dlaždice ukladajte vždy od okraja v smere od hotovej plochy. Doklepávaním gumovým kladivom dosiahnete výškové zrovnanie dlaždíc.

Dlaždice neukladajte na doraz, dodržujte špáru min. 3 mm (používajte špárovacie kríže). Špáry vyplňte špárovacím pieskom (nie maltou) a následne dlaždice dôkladne vyčistite.

Pre dažďovú, resp. povrchovú vodu, ktorá cez špáry presiakne do podložia, musíte vytvoriť zodpovedajúce odvodnenie (presiakavou vrstvou resp. odvodnením mimo plochu).

Dláždená plocha je ihneď pripravená k používaniu.

Uloženie do maltového lôžka:

Maltové lôžko (piesok zrnitosti 0/8 mm s cementom v pomere 4:1) zhotovte s hrúbkou 3 až 5 cm. Dlaždice musíte vkladať do nestvrdnutej malty. Šírka špár je min. 3 mm. Pri plochách väčších ako 20 m2 je potrebné zhotoviť dilatačné špáry. Špáry po uložení vyplňte špárovacou maltou a dlaždice ihneď vyčistite. Plochu nezaťažujte min. 3 dni !

Uloženie na podkladové platničky:

Podkladové platničky rozložte na rovný podkladový betón, umiestnite ich do rohov podľa použitých rozmerov dlaždíc. Dlaždice sa musia uložiť presne a na tesno. Špáry sa neuzatvárajú. Povrchová voda, ktorá cez špáry pretečie, je po povrchu betónu odvádzaná do odvodňovacieho systému. Plocha je ihneď použiteľná.

Čistenie a údržba:

Povrch plochy čistite nasucho zametaním alebo striekaním vodou. Fľaky očistite špeciálnym prostriedkom (informujte sa u našich pracovníkov). Plochu môžete v prípade potreby rozobrať a opäť uložiť tak, že to nebude poznať.

Na stiahnutieZáhradné a terasové platne Deka
 Typový list
Záhradné a terasové platne Deka - upravené hrany
 Vyhlásenie zhody
Betónové dlaždice vymývané Deka

Realizácie

DekaDekaDekaDekaDeka
DekaDekaDekaDekaDeka
Deka

Ďalšie produkty:

Longara
Longara
LongaraAntik
LongaraAntik
Giona
Giona
GionaAntik
GionaAntik
Idania flair
Idania flair
Deka
Deka
Ester
Ester
Lido
Lido
Linea
Linea
Forte
Forte
Opus
Opus
Schodiskové stupne
Schodiskové stupne
Uloženie platní
Uloženie platní