TERMO PLUS s.r.o.
  • Facebook
  • slovak
  • english
SlideshowSlideshowSlideshowSlideshowSlideshow

Betónové ploty

Uloženie tvárnic

Murované ploty z betónových tvárnic Maclit. Pred zahájením prác sa presvedčte či dĺžky oplotenia udané v projektovej dokumentácii zodpovedajú rozmeru rastra 40 cm (resp. 30,20 cm). Ak nie, tvárnice budete upravovať rezaním. Pri stanovení výšky oplotenia je potrebné zohľadniť výškový raster 15 cm.

Stavba betónového plotu sa nezaobíde bez nasledovného náradia a materiálu:

Potrebné náradie

  • vodováha (príp. hadicová vodováha)
  • bežné murárske náradie, šnúra

Potrebný materiál

  • tvárnice a krycie platne MACLIT
  • betón do základu a zálievkový betón (min. B20)
  • mrazuvzdorné cementové lepidlo
  • betonárska výstuž (obyčajne o 10, resp. podľa statiky)
  • rúrky na elektrickú inštaláciu

 

Zhotovenie základu pre betónové ploty

Základová škára musí ležať v nezámrznej hĺbke (podľa miestnych pomerov, min. však 80 cm), aby sa zabránilo poškodeniu základu vodou a mrazom. Šírka výkopu (resp. základu) musí byť väčšia ako šírka plotu, min. 25 cm. V prípade sypkej zeminy, ak nie sú možné zvislé steny výkopu, použite na debnenie debniace tvárnice firmy PREMAC. Podľa miestnych pomerov základovej pôdy je potrebné základ naprieč každých cca 6m dilatovať, napr. vložením 10 mm polystyrénu. Na zabezpečenie základu proti nerovnomernému sadaniu je vhodné do betónu vložiť 2 až 4 prúty výstuže. Základ vyplňte betónom tak, aby vrchná plocha zostala vodorovná a hladká. Do čerstvého betónu zasuňte prúty rebrovanej výstuže tak, aby zasahovali do betónu 30 cm a vyčnievali 50 cm s odstupom 40 cm (prípadne v súlade s projektom). V prípade existujúceho základu je nutné výstuž ukotviť do vyvŕtaných otvorov.

 

Ukladanie tvárnic

Plotové tvárnice zabudujete veľmi jednoducho. Potrebujete na to iba vodováhu, bežné murárske náradie a šnúru. Materiál tvorí betónová zmes (B20), mrazuvzdorné cementové lepidlo , armovacie prúty, tvárnice, krycie platne a príp.inštalačná hadica pre elektrické rozvody.

Na pripravený základ začnite tvárnice ukladať do maltového lôžka a to žliabkom na okraji navrch. Najmä prvý rad musí byť uložený čo najpresnejšie. Ak výška plotu nepresahuje 1 m, ďalšie rady tvárnic ukladajte nasucho, pri plotoch vyšších ako 1 m ukladajte tvárnice na mrazuvzdorné cementové lepidlo. Tvárnice ukladajte s presahom 1/4 alebo 3/4. Jednotlivé rady ukončite 1/4 alebo 3/4 tvárnicami. Nezabudnite vyskladať priestor na listovú schránku, zvonček, príp. dorozumievacie zariadenie.

Upozornenie: Betónové ploty s výškou nad 100 cm je potrebné staticky posúdiť!

 

Zalievanie výplňovým betónom

Presne uložené a vyrovnané tvárnice vyplňte betónom min. B20. Zalievajte vždy max. 3 rady, uložte ďalšie tvárnice a s vypĺňaním pokračujte. Betón opatrne zhutnite prepichovaním. Zásadne nebetónujte pri teplotách nižších ako 5°C. Znečistené pohľadové plochy ihneď očistite vodou! Spotreba betónu je 45 l/m2 steny.
Trieda výplňového betónu musí byť vždy minimálne B 20.

 

Ukladanie pilierov

Ak váš plot pozostáva zo spodného sokla a pilierov, tieto začnite ukladať v určenom mieste, navliekaním na min. 4 prúty a Ø10 zakotvené v spodnej stene alebo v základe. Neustále kontrolujte presnosť v horizontálnom aj vertikálnom smere. Piliere výšky nad 100 cm podliehajú statickému posúdeniu pri zohľadnení miestnych pomerov.Pri ukladaní neustále kontrolujte či vodorovné a zvislé špáry prebiehajú v jednej rovine.

Upozornenie: Piliere výšky nad 100 cm je potrebné staticky posúdiť!

 

Ukladenie krycích a soklových platní

Posledný rad tvárnic vyplňte betónom až tesne pred ukladaním soklových a pilierových platní. Výplňový betón zabezpečí pevné spojenie platní s konštrukciou plota. Krycie platne môžete tiež uložiť do lôžka z malty resp. mrazuvzdorného lepidla.
Tu taktiež dbajte na rovnosť a rozmer špár! Krycie platne dotvárajú celkový architektonický výraz plota.

Poznámka: Tvárnice MACLIT majú raster špár vytvorený žliabkom na bokoch a hornom okraji. Ak chcete raster špár zvýrazniť, je možné použiť bežné špárovacie hmoty, ktoré prefarbíte farbou vašich plotových tvárnic. Tvárnice Maclit pri kladení pri výške nad 100 cm doporučujeme v ložnej špáre spájať tenkou vrstvou lepidla (1 - 2 mm).

Ďalšie produkty:

Maclit
Maclit
Preblok
Preblok
Uloženie tvárnic
Uloženie tvárnic